Leica iCON iGW3 för kompaktlastare och kompakta bandlastare

Optimering av materialförflyttning, schaktning i samband med landskapsarkitektur och byggtillämpningar

Leica iCON grade maskinstyrningslösningar i 3D för kompaktlastare och kompakta bandlastare

Kompaktlastare (SSL) och kompakta bandlastare (CTL) är populära inte bara inom tungt anläggningsbyggande, utan också inom landskapsarkitektur och bostadsbyggande. Tack vare sin mångsidighet och flexibilitet är de idealiska för schaktning, avjämning/spridning av material och nivellering i trånga utrymmen där manövrerbarhet är ett måste (landskapsarkitektur, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar). De lämpar sig även utmärkt för arbeten där markkompakteringen måste begränsas till ett minimum. Med lösningen Leica iCON iGW3 optimerar vi schaktningsarbetet med dessa maskiner ytterligare tack vare funktioner för 3D-styrning och funktioner som hjälper operatören att slutföra uppgiften med minsta möjliga ansträngning. Dessutom krävs inte längre de traditionella arbetsflödena för utstakning och nivåkontroll.

En allt-i-ett-lösning


Leica Geosystems tillhandahåller en heltäckande lösning för alla 3D-applikationer, bestående av både mjuk- och hårdvara. Den mångsidiga panelen Leica MCP80 är trådlös och kan enkelt flyttas mellan olika maskiner med hjälp av dockningsstationerna Leica MDS05, MDS20 och MDS30. Dessa hyttmonterade dockningsstationer lagrar maskinspecifik information säkert, inklusive kalibreringsvärden och hydrauliska parametrar. Det gör att MCP80 kan flyttas mellan maskiner utan risk för dataförlust. Dessutom är dockningsstationerna utrustade med ett inbyggt 4G-modem som stöds i alla regioner världen över.

Ökad driftstid


Med den användarvänliga mjukvaran Leica MC1 kan SSL- och CTL-operatörer förbättra sin effektivitet och få jobbet gjort korrekt från början. Operatörer kan välja mellan helskärmsvy eller delad skärmvy för att visualisera verktygens rörelser på en värmekarta i realtid och därmed få värdefulla insikter om den yta som bearbetas. Denna egenskap förbättras ytterligare med ytloggningsfunktionen. Dessutom möjliggör funktionen Modify Model snabb uppdatering av modellen när det behövs, så att operatörer kan göra nödvändiga justeringar under arbetets gång.

Effektiv delning av data


Leica Geosystems säkerställer sömlös integrering och delning av projektdata i alla sina lösningar. Projektfiler som genererats i Leica ConX synkroniseras automatiskt med mjukvaran Leica MC1 på maskinen. Denna integration gör att projektledare enkelt kan synkronisera alla data som samlats in med hjälp av ytloggningsfunktionen på ConX 3D-sidan. Funktionen underlättar spårning av framsteg, rapportering, volymberäkningar och skapande av modeller, vilket ger en komplett översikt över projektets status. Dessutom kan SSL- och CTL-operatörer dra nytta av olika säkerhetslösningar för användning på eller utanför maskinen. 

Mångsidig och enkel användning


Mjukvaran Leica MC1 har utvecklats för att hjälpa användare att ta itu med sina utmaningar och tillhandahåller skräddarsydda arbetsflöden som är särskilt utformade för byggbranschen. Det säkerställer att lösningarna kan driftsättas effektivt inom några timmar – en strömlinjeformad process som gynnar användarna. Systemet kalibreras enkelt genom intuitiva mjukvaruguider, som kan hantera både manuell kalibrering och TPS-kalibrering. Mjukvaran stöder också skapande av lutningsenheter och multipla skopor, vilket gör det möjligt för operatörer att snabbt växla mellan olika skopor i det dagliga arbetet.

Kontakta oss gällande maskinstyrning

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Leica Academy

Titta på våra instruktionsfilmer om maskinstyrning från Leica Geosystems här.

Titta på våra instruktionsfilmer om maskinstyrning från Leica Geosystems här.