Obsługa i utrzymanie kolei

Inspektorzy dokumentują, mierzą i monitorują aktywa kolejowe w czasie rzeczywistym, skutecznie wykrywając potencjalne problemy.

Dowiedz się, w jaki sposób monitorowanie odkształceń może dostarczać informacji w czasie rzeczywistym, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność infrastruktury kolejowej.

Nasze rozwiązania kolejowe pomagają zapewnić najbardziej precyzyjne pozycjonowanie torów, tyczenie, pomiary osiowości, analizę jakości torów i pomiary powykonawcze.


Zwiększenie wydajności i dokładności konserwacji torów, usprawnienie procesu podejmowania decyzji

Dokładne pomiary geometrii torów, przygotowanie danych wejściowych do operacji podbijania i kontrola podsypki kolejowej to krytyczne aspekty utrzymania i eksploatacji kolei, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo, komfort, opłacalność i wydajność sieci kolejowej.

Rozwiązania Leica Geosystems zapewniają geodetom zaawansowane narzędzia i technologie do dokładnego pomiaru geometrii torów infrastruktury kolejowej i przygotowania danych wejściowych do przeprowadzenia precyzyjnych operacji podbijania. Co więcej, szybki radar penetrujący grunt firmy Hexagon szybko kontroluje podsypkę kolejową i autonomicznie identyfikuje obszary wymagające konserwacji lub odnowienia.

Dokumentowanie i mapowanie zasobów kolejowych w 3D w celu zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji

Zaufanie geodetów polega na dokumentowaniu zasobów kolejowych za pomocą dokładnych rozwiązań zapewniających efektywną obsługę, konserwację i modernizację sieci.

Nasze mobilne systemy mapowania 3D umożliwiają efektywne kosztowo i bezpieczne gromadzenie danych obejmujących nawet setki kilometrów map dziennie bez konieczności obecności personelu na torach lub w ich pobliżu. Z łatwością mapuj trudno dostępne i niedostępne lokalizacje oraz automatyzuj przetwarzanie danych, w tym autonomiczną identyfikację i ekstrakcję cech. Mobilne rozwiązania do przechwytywania rzeczywistości pomagają zautomatyzować obsługę i konserwację kolei, upraszczając pozyskiwanie i przetwarzanie danych dotyczących prześwitów, geometrii torów, profili torów, objętości podsypki i pozycji sieci trakcyjnej.

Minimalizacja awarii dzięki rozwiązaniom do monitorowania torów kolejowych

Monitorowanie stabilności strukturalnej kolei ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, ładunków i okolicznych społeczności. Sąsiednie budowy, starzejące się konstrukcje i ekstremalne zjawiska pogodowe mogą mieć wpływ na infrastrukturę kolejową i podtorze. Aby zrozumieć ich wpływ, niezbędne jest posiadanie kompleksowego rozwiązania do monitorowania konstrukcji.

Rozwiązania monitorujące Leica Geosystems umożliwiają wykrywanie zmian w infrastrukturze kolejowej i otaczającym ją środowisku, umożliwiając operatorom skuteczne zarządzanie naprawami i wdrażanie środków zapobiegawczych. Zbieraj w czasie rzeczywistym dane dotyczące stanu szyn, takie jak przechyłka, skręcenie, wyrównanie poziome, skrajnia i wysokość szyn. Nasze rozwiązania do monitorowania w czasie rzeczywistym, monitorowania kampanii i oceny rzeczywistości w chmurze mogą dostarczyć cennych danych, które pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji, zapewniając stałą stabilność i bezpieczeństwo kolei.


Odkryj nasze rozwiązania do obsługi i konserwacji kolei


Redukcja czasu i kosztów oraz zwiększenie produktywności


Maksymalizacja wydajności i minimalizacja przestojów

Zamontowane na pojeździe szynowym rozwiązanie Leica Pegasus TRK rejestruje trajektorię, punkt skanowania laserowego 3D z georeferencją i dodatkowymi obrazami 360 bez łączenia, aby stworzyć cyfrowego bliźniaka torów kolejowych i otaczającej infrastruktury. Zapewnij bezpieczeństwo dzięki zdalnym pomiarom niedostępnych lub niebezpiecznych obszarów i zminimalizuj przerwy w ruchu dzięki szybkiemu gromadzeniu danych. Mobilne systemy kartograficzne Leica Geosystems umożliwiają wydajne pozyskiwanie danych na dużych odległościach w porównaniu z konwencjonalnymi technikami pomiarowymi.

Łatwe wyodrębnianie informacji o zasobach

Cyclone MMS DELIVER wykorzystuje informacje o trajektorii, chmury punktów ze wszystkimi meta-informacjami oraz obrazy wcześniej przetworzone za pomocą Cyclone Pegasus OFFICE w celu przekształcenia danych w użyteczne informacje. Obiekty takie jak tor główny, sąsiednie tory, słupy/sygnały, krawędzie peronów, sieć trakcyjna, ściany, wiadukty i przejścia podziemne/tunele można łatwo rozpoznać. Dane będą dostarczane w standardowych formatach branżowych, które mogą być płynnie udostępniane zainteresowanym stronom w celu lepszego i szybszego podejmowania decyzji.

Przechwytywanie placu kolejowego lub mostu kolejowego z powietrza

Bocznice kolejowe mogą stanowić największe wyzwanie dla każdego systemu kolejowego, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Dzięki Leica BLK2FLY, autonomicznemu latającemu skanerowi laserowemu z zaawansowanym systemem unikania przeszkód, możesz łatwo uchwycić rzeczywistość z nieba, czy to na bocznicy kolejowej, czy na moście, bez zakłócania pracy kolei. BLK2FLY jest sterowany przez aplikację BLK2FLY, która nie wymaga wcześniejszego doświadczenia z UAV. Zebrane dane chmury punktów 3D są przesyłane do Leica Cyclone REGISTER 360 PLUS (BLK Edition) w celu późniejszego przetwarzania, zarządzania i dostarczania.

Zintegrowane rozwiązanie do pomiarów i kontroli jakości

 

Śledź pozycjonowanie dla odnowień

Aplikacja Leica Captivate Rail współpracuje z różnymi rozwiązaniami sprzętowymi, w tym nakładkami na szyny, toromierzami, wózkami i wózkami podwójnymi (np. Carttop, Geokod/GeoTEL), aby dostarczać wymagane dane na każdym etapie odnawiania lub budowy.Zaufane dokładności na torowiskach

Leica Geosystems jest preferowanym partnerem Amberg Technology w zakresie dostarczania bardzo dokładnych sensorów do pomiarów geometrii torów. Tachimetr Leica TS60 komunikuje się z tachimetrem Amberg Tamping GRP 3000, aby wyposażyć geodetę w wysokowydajny system podbijania oparty na konstrukcji toru lub punktach kontrolnych, który umożliwia identyfikację błędów położenia toru jako podstawę do konserwacji tłucznia.

Wyznaczanie bezpiecznej trasy z precyzyjną i skuteczną kontrolą prześwitu


Cyfrowy bliźniak z dokładnością geodezyjną do analizy prześwitu

Zamontowane na pojeździe szynowym rozwiązanie Leica Pegasus TRK rejestruje trajektorię, punkt skanowania laserowego 3D z georeferencją i dodatkowymi obrazami 360 bez łączenia, aby stworzyć cyfrowego bliźniaka torów kolejowych i otaczającej infrastruktury. Bezpieczna praca jest zapewniona dzięki zdalnemu pomiarowi niedostępnych/niebezpiecznych obszarów, a przerwy w ruchu są zminimalizowane dzięki szybkiemu gromadzeniu danych. Mobilne systemy kartograficzne Leica Geosystems umożliwiają efektywne pozyskiwanie danych na dużych odległościach w porównaniu z konwencjonalnymi technikami geodezyjnymi.

Autonomiczna ekstrakcja informacji na potrzeby analizy zezwoleń

Cyclone MMS DELIVER wykorzystuje informacje o trajektorii, chmury punktów ze wszystkimi metainformacjami oraz obrazy wcześniej przetworzone za pomocą Cyclone Pegasus OFFICE w celu przekształcenia danych w informacje, które można wykorzystać. Autonomiczna ekstrakcja informacji umożliwia analizę prześwitu dla profili pociągów 2D i modeli pociągów 3D w celu zarządzania wkraczaniem roślinności i definiowania obwiedni prześwitu. Dzięki Cyclone MMS DELIVER można definiować złożone pociągi z ciężkimi ładunkami (ładunek i nośnik) do analizy ryzyka związanego z prześwitem ładunku w oparciu o bazę danych. Wyodrębnione informacje są dostarczane z nienadzorowanych procedur przetwarzania wsadowego do standardowych formatów branżowych w celu płynnego udostępniania wielu biurom i współpracownikom.

Bezpieczna kontrola podsypki kolejowej za pomocą SRS SafeRailSystems


Zminimalizuj czas pomiarów dzięki szybkiemu radarowi penetrującemu grunt (GPR)

SafeRailSystem (SRS) to szybkie i nieinwazyjne rozwiązanie GPR, które umożliwia autonomiczną kontrolę podsypki kolejowej w celu jej odnowienia i konserwacji. Ten szybki system radarowy (ponad 300 km/h) składa się z trzech lub czterech anten i można go łatwo zamontować na wagonie kolejowym, pojeździe szynowym lub lokomotywie. Zmniejszenie kosztów badania podtorza, konserwacji i odnawiania podsypki oraz usprawnienie procesu podejmowania decyzji dotyczących konserwacji torów.

Wyodrębnianie, analizowanie i raportowanie danych radarowych za pomocą pakietu SRS DPA

Pakiet SRS DPA to dedykowane oprogramowanie do przetwarzania końcowego, umożliwiające łatwą i wydajną interpretację danych SRS. Oprogramowanie umożliwia ciągłe mapowanie grubości podsypki, lokalizację obszarów o niewystarczającej nośności (np. kieszeni podsypkowych), rozróżnianie między czystą i zanieczyszczoną podsypką oraz wykrywanie odcinków z problemami z odwadnianiem. Pakiet SRS DPA zawiera zaawansowane algorytmy automatycznego rozpoznawania wzorców, które pomagają w ocenie stanu podsypki i obejmuje automatyczną funkcję wykrywania interfejsów warstw. Analizator danych i moduły raportowania umożliwiają obsługę różnych widoków warstw i eksport w różnych standardowych formatach branżowych.

Zarządzanie ryzykiem związanym z projektami kolejowymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzięki skalowalnym rozwiązaniom do monitorowania


Zwiększenie bezpieczeństwa na miejscu i utrzymanie inwestycji na niskim poziomie dzięki monitorowaniu kampanii

Linie kolejowe mogą przebiegać przez wrażliwe obszary, a bezpieczeństwo ludzi i mienia ma kluczowe znaczenie. Dzięki rozwiązaniom monitorującym Leica Geosystems można wykrywać ruch na terenie i wokół niego oraz podejmować działania zapobiegawcze. Gdy ryzyko jest niskie, wystarczy monitoring kampanijny, z pomiarami prowadzonymi za pomocą istniejącego sprzętu, co zapewnia niewielkie inwestycje.

Poprawa wydajności i minimalizacja błędów dzięki półautomatycznemu monitorowaniu

Gdy spodziewane jest większe zagrożenie wzdłuż linii kolejowej, ludzie, infrastruktura i majątek mogą być bezpieczni dzięki półautomatycznemu monitoringowi. Pomiary i analizy są przeprowadzane automatycznie, bez konieczności obecności personelu na miejscu, przy użyciu najdokładniejszego tachimetru lub MultiStation, aplikacji Leica TPS i pakietu oprogramowania Leica GeoMoS. Wyniki mogą być wizualizowane i raportowane online, aby przyspieszyć proces, zapewniając szybką identyfikację wszelkich ruchów i podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim.

Większe bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym

Aby zapewnić sobie całkowity spokój ducha, zastosuj rozwiązania Leica Geosystems do monitorowania w czasie rzeczywistym. Zautomatyzowany monitoring to właściwy wybór w przypadku projektów o wysokim ryzyku przemieszczania się i w miejscach, do których dostęp jest niebezpieczny. Punkty mogą być identyfikowane i automatycznie mierzone za pomocą tachimetru, MultiStation, niwelatora cyfrowego, GNSS lub czujników geotechnicznych WiSenMeshWAN i natychmiast sprawdzane w celu ustalenia, czy wystąpiły ruchy. Powiadomienia są wysyłane w czasie rzeczywistym, a eksperci mogą natychmiast podjąć decyzję o ewakuacji zagrożonych obszarów. Zadbaj o bezpieczeństwo placu budowy i jego otoczenia dzięki rozwiązaniom monitorującym Leica Geosystems, które stale informują zainteresowane strony.

Bardziej wydajny monitoring dzięki rozwiązaniu Leica

Aby przyspieszyć i usprawnić proces roboczy przy minimalnym czasie spędzonym na placu budowy, a tym samym zmniejszyć ryzyko i zwiększyć bezpieczeństwo, nasze rozwiązanie posiada trzy łatwe w użyciu funkcje. Leica Combox60, plug-and-play z Leica GeoMoS Edge, zapewnia geodetom najprostszą konfigurację - jeden przycisk, jeden kabel. Leica Nova TM60 i funkcja AutoLearn umożliwiają geodetom automatyczne wykrywanie pryzmatów. Pakiet Leica GeoMoS posiada zaawansowany Szablon Kolejowy umożliwiający wykonywanie złożonych obliczeń i dokładnych konfiguracji w celu szybszego i bezbłędnego dostarczania wysokiej jakości wyników w żądanym formacie. Dostarczaj dane szybciej i łatwiej dzięki rozwiązaniu Leica do monitorowania bezpieczniejszych linii kolejowych.


Historie sukcesów klientów


Monitorowanie linii kolejowej i stacji podczas budowy

Dowiedz się, jak GEOFIT przeprowadził prace geodezyjne i inżynieryjne oraz był odpowiedzialny za monitorowanie torów kolejowych i peronów przy użyciu hybrydowego rozwiązania do monitorowania na stacji pod Paryżem.
Dowiedz się, jak GEOFIT przeprowadził prace geodezyjne i inżynieryjne oraz był odpowiedzialny za monitorowanie torów kolejowych i peronów przy użyciu hybrydowego rozwiązania do monitorowania na stacji pod Paryżem.

Jak firma Warner Land Surveys wykorzystuje Leica Nova TS60

Przeczytaj, w jaki sposób firma Warner Surveys wykorzystuje TS60 do pomiarów kontrolnych stacji Kings Cross w Londynie, aby zapewnić "zweryfikowane widoki" oraz do monitorowania 3D fasad i budynków.
Przeczytaj, w jaki sposób firma Warner Surveys wykorzystuje TS60 do pomiarów kontrolnych stacji Kings Cross w Londynie, aby zapewnić "zweryfikowane widoki" oraz do monitorowania 3D fasad i budynków.

Monitorowanie największego projektu transportowego w Australii

Dowiedz się, w jaki sposób GLS Monitoring wykorzystuje stacje monitorujące i oprogramowanie Leica GeoMoS do wysyłania alertów w przypadku wykrycia ruchu wykraczającego poza dopuszczalne limity w Sydney's Central Station.
Dowiedz się, w jaki sposób GLS Monitoring wykorzystuje stacje monitorujące i oprogramowanie Leica GeoMoS do wysyłania alertów w przypadku wykrycia ruchu wykraczającego poza dopuszczalne limity w Sydney's Central Station.


Uzyskaj wskazówki i spostrzeżenia oraz współpracuj z innymi geodetami na Linkedin.

Geodezja inżynieryjna

Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, oprogramowaniu i usługom możesz realizować projekty budowlane i inżynieryjne na czas i w ramach budżetu, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów i zwiększając bezpieczeństwo.
Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, oprogramowaniu i usługom możesz realizować projekty budowlane i inżynieryjne na czas i w ramach budżetu, jednocześnie zmniejszając ilość odpadów i zwiększając bezpieczeństwo.

Rozwijaj swój biznes

Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie cyfryzacji za pomocą technologii i procesów może wesprzeć Twoją firmę w tworzeniu nowych możliwości, zachowaniu konkurencyjności i zwiększeniu wydajności.
Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie cyfryzacji za pomocą technologii i procesów może wesprzeć Twoją firmę w tworzeniu nowych możliwości, zachowaniu konkurencyjności i zwiększeniu wydajności.

Rozwiązania pomiarowe

Bez względu na to, jak złożone jest zadanie, w naszej różnorodnej ofercie pomiarów, pozycjonowania i wizualizacji dostępne jest rozwiązanie, które pomoże Ci współpracować, być bardziej wydajnym i odnieść sukces.
Bez względu na to, jak złożone jest zadanie, w naszej różnorodnej ofercie pomiarów, pozycjonowania i wizualizacji dostępne jest rozwiązanie, które pomoże Ci współpracować, być bardziej wydajnym i odnieść sukces.

Udoskonalaj swoje umiejętności

Zdobądź umiejętności, aby być bardziej efektywnym i reagować na pojawiające się możliwości biznesowe. Uwolnij swój potencjał, aby móc oferować lepsze, szybsze i bardziej specjalistyczne usługi dla swoich klientów.
Zdobądź umiejętności, aby być bardziej efektywnym i reagować na pojawiające się możliwości biznesowe. Uwolnij swój potencjał, aby móc oferować lepsze, szybsze i bardziej specjalistyczne usługi dla swoich klientów.