Leica iCON build anleggsprogramvare

Intuitiv programvarepakke for bruksområder innen bygg og anlegg

Dagens digitale byggebransje krever effektivitet og raske beslutninger for å holde tidsfrister og unngå dobbeltarbeid. Leica iCON build anleggsprogramvare har enestående allsidighet og fleksibilitet, slik at mannskapene ute i felten kan utføre layoutarbeid, dokumentering av utført arbeid og kontrolloppgaver i prosjekter. Raskere arbeid, bedre resultater og høyere nøyaktighet med én spesialtilpasset programvare for byggebransjen.

Fordeler med de intelligente arbeidsprosessene i iCON build.

Bedre resultater og produktivitet på anlegget med innovativ programvaredesign, smarte digitale arbeidsprosesser og et enkelt brukergrensesnitt. Legg ut flere punkter per dag og kontroller utført arbeid mot designmodellene for raskere fremdrift i prosjektet, mindre dobbeltarbeid og færre uforutsette problemer.

Brukervennlig grensesnitt

iCON er lett å bruke og mestre, og setter byggemannskapene i stand til å sette designdataene i arbeid med støtte for et bredt utvalg av sensorer. Det samme brukergrensesnittet på flere enheter gir mindre opplæringsbehov og høyere motivasjon, og holder investeringene på et minimum.

Eksepsjonell layoutfunksjonalitet

De smarte arbeidsprosessene og den enestående grafiske støtten i iCON build gjør det lettere å utføre spesifikke oppgaver på anlegget. Tilkobling til skytjenester betyr at medarbeiderne på anlegget har tilgang til pålitelige designdata og modeller. Utleggingen på anlegget forenkles, og feltdata og rapporter med millimeternøyaktighet kan leveres sømløst tilbake til designteamene for raske beslutninger og oversikt over fremdriften i prosjektet.

Forenkle det daglige arbeidet
Manuelle totalstasjoner – iCB50 og iCB70

Forenkle overgangen fra bånd og snorer til digitalt byggearbeid. De manuelle iCON-totalstasjonene er utstyrt med iCON build feltprogramvare, slik at alt relevant layout- og dokumentasjonsarbeid kan utføres enkelt og effektivt, også for komplekse byggeprosjekter.Ønsker du enda mer?
iCT30 layoutverktøy

Øk effektiviteten og presisjonen med iCON iCT30, det motoriserte bygglayoutverktøyet som kan betjenes av én person. Når byggeprosjektenes design blir mer komplekse, leverer iCT30 raske og nøyaktige resultater, slik at man unngår risikoen for kostbare feil.Klassens beste
Robotiske totalstasjoner - iCR70 og iCR80

iCON robotiske totalstasjoner tilpasses enkelt til etablerte byggeprosesser, og fremskynder installasjonsforberedelsene og byggearbeidet. Fokus på utlegging av flere punkter per dag med minimale forstyrrelser. Når det oppstår en forstyrrelse, kan brukerne raskt fortsette utleggingen takket være automatisk gjeninnlåsing av prismet med bransjeledende teknologi.Applikasjoner


Leica iCON build dekker behovene dine uansett hvor i byggeprosessen du arbeider. Med smarte arbeidsprosesser for klargjøring av anlegget, strukturer (betong, tre, stål), innvendig og utvendig MEP og HVAC kan mannskapene utføre layoutarbeidet raskt og nøyaktig med bedre kvalitet, færre feil og bedre byggutførelse.

Sanntidsverifisering i felten

Rask og presis verifisering av byggearbeidet er avgjørende for kundene våre. iCON field verifiseringsapp gir entreprenører flere muligheter gjennom bruk av flere integrerte sensorer, som gir enklere og mer fullstendig verifisering på anlegget i sanntid. Toleranseavvik fra layouten blir tilgjengelige umiddelbart, slik at man kan ta raske beslutninger og iverksette tiltak, og dermed redusere unødvendig dobbeltarbeid og kostnader på senere stadier.

Datainnhenting

Rask innhenting av data for utført arbeid med iCON totalstasjonsmålinger og skannedata fra Leica MS60 MultiStation når du trenger det. Enkle, automatiserte arbeidsprosesser gir mulighet for datainnhenting for alle overflatetyper, for eksempel betongplater før og etter betongfylling, strukturer og MEP-installasjoner.


Verifisering

Raske sanntidsberegninger av innhentede data i forhold til designspesifikasjonene vises umiddelbart med iCON build-programvaren, og toleranseavvik utheves for umiddelbar korrigering i felten.


Layout

Toleranseavvik utheves umiddelbart etter verifisering, slik at korrigerende tiltak kan iverksettes i felten med beregnede konturlinjer og punkter. De endelige resultatene kan sendes tilbake til designteam og prosjektledere sammen med verifiseringsrapporter i PDF-format for sporing av fremdrift og designoppdateringer.


Vil du vite mer om våre iCON build-applikasjoner?

Komponenter i løsningen

Fungerer med alle iCON-produkter

Muligheten til å bruke samme programvare for flere anlegg, prosjekter og medarbeidere gir maksimal fleksibilitet og reduserer nedetiden. Du kan bruke:

Pålitelig designsamsvar med skytilkobling for byggearbeid.

En skytilkobling mellom iCON field og bransjens foretrukne leverandører av styringsprogramvare gjør at alle involverte parter kan kommunisere og dokumentere oppdatert informasjon. Prosjektledere på kontoret kan nå følge byggearbeidet og layoutoppgavene basert på feltdata med millimeternøyaktighet i løpet av få minutter!
Finn ut mer om kontortilkobling her!

Kundesupport

Enten teamet ditt er stort eller lite, enten de ansatte er erfarne eller begynnere, og enten du arbeider med komplekse prosjekter eller bare ønsker å optimere det daglige arbeidet, står vi bak deg med et etablert og kvalifisert støttenettverk for å sikre at du får mest mulig ut av investeringen i løsninger fra Leica Geosystems. Vi i Leica Geosystems sikrer kundene trygt kan stole på utstyret.

Kundesupportdekning

272 servicesentre i 86 land betjenes av Leica Geosystems eller lokale sertifiserte distribusjonspartnere med teknikere med opplæring fra Leica Geosystems. Alle servicesentre blir kontrollert regelmessig og sertifisert på nytt, og bruker det samme profesjonelle verktøyet og utstyret fra Leica Geosystems.

Active Customer Care

Basert på vår erfaring i felten har vi utarbeidet supportpakker for å dekke de ulike behovene til kundene våre. Hovedkomponentene inkluderer:

  • Vedlikehold, reparasjon og programvareoppdatering
  • Online-opplæring
  • Supporttelefon
  • Kundespesifikk opplæring og rådgivning

Finn ut mer om Active Customer Care her!

 

Bouygues Bâtiment Ile-de-France – BIM has arrived on site

Watch, how Bouygues Bâtiment Ile-de-France, a subsidiary of Bouygues Construction, was able to increase accuracy and efficiency in construction by applying digital layout solutions.

Watch, how Bouygues Bâtiment Ile-de-France, a subsidiary of Bouygues Construction, was able to increase accuracy and efficiency in construction by applying digital layout solutions.

iCONstruct Field Simulator

Download your free iCONstruct field simulator
Download your free iCONstruct field simulator

Leica iCON build - How to layout object corners and edges with the Layout Objects app

iCON build flyer

Exceptional layout functionality with new Object Layout App.
Exceptional layout functionality with new Object Layout App.

iCON verifiseringsapplikasjon

iCON in-field-verifisering gir mulighet for enklere og mer nøyaktig verifisering i sanntid, uten å forlate anlegget.

Contact Us

Questions? Get in touch with us today! 
Questions? Get in touch with us today!