Leica iCON iRD3 – Driller Solution

Increase performance, accuracy and safety for drillers

3D solution for drill rigs

Leica iRD3 is the flexible and fast 3D machine control solution to precisely and safely guide operators to the exact point and depths needed for drilling in a construction project. iRD3 is connected to all other operations on the construction project, enabling a seamless integration and data workflow.

Jedno rozwiązanie, pełna kontrola


Wszechstronna platforma sterowania maszynami firmy Leica Geosystems obejmuje obecnie także rozwiązania iCON rig. Rozwiązanie iRD3 obsługuje formaty plików IREDES, KOF i LandXML i zapewnia ścisłą integrację z portfolio produktów iCON, w tym między innymi Leica ConX do udostępniania danych projektu, monitorowania postępów w projekcie i dokumentacji powykonawczej. Schemat wierceń można utworzyć w oprogramowaniu iCON site i zaimportować go bezpośrednio do oprogramowania MC1 na panelu.

Łatwość obsługi


Produkt iRD3 wspomaga operatorów wiertnic w precyzyjnej kontroli pozycji i głębokości odwiertu, a wizualizacja postępu projektu w intuicyjnym interfejsie użytkownika eliminuje konieczność poprawek i błędy człowieka. System znakowania schematu wierceń kolorami w 3D można udostępnić w ramach projektu do celów monitorowania, a pomocny interfejs koła z adaptacyjnym widokiem dookolnym z zoomem oraz intuicyjnym menu i systemem nawigacji pomaga operatorowi pracować szybciej i dokładniej.

Elastyczność


Rozwiązanie iRD3 jest dostępne w kilku konfiguracjach w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności. Anteny można zamontować na wieży lub na korpusie maszyny w celu zapewnienia maksymalnej dokładności i szybkości. Operatorzy mogą obecnie pracować w dowolnych obszarach bez widoczności satelitów GNSS, takich jak miasta, z wyznaczaniem położenia przy użyciu dwóch tachimetrów. Rozwiązanie Leica iRD3 można zintegrować z własną konfiguracją czujników i sprząc z własnym systemem rejestracji danych procesowych, co oznacza możliwość  bezpośredniego eksportu pomiarów inwentaryzacyjnych do własnego systemu sprawozdawczości powykonawczej.

Wyższa jakość i bezpieczeństwo


Leica iRD3 to cyfrowe rozwiązanie, które eliminuje potrzebę tyczenia ręcznego. Zwiększa to również bezpieczeństwo pracy w terenie, ponieważ w pobliżu maszyny jest mniej pracowników i operator może pracować bez wychodzenia z kabiny maszyny. Leica iRD3 pomaga w dokładnej  nawigacji oraz uzyskanie prawidłowych głębokości i kątów odwiertów, co gwarantuje   spójną realizację schematu wierceń.  Wyniki strzałów są bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze dzięki lepszej fragmentacji skały i mniejszemu zużyciu materiałów wybuchowych.


Do pobrania
 
 
 

Całościowe rozwiązanie

Uproszczone i współpracujące ze sobą rozwiązania zwiększające wydajność pracy zespołów terenowych oraz ujednolicenie danych projektowych są niezbędne, aby utrzymać marże i...

Leica ConX

Efektywne zarządzanie wszystkimi połączonymi przedsięwzięciami budowlanymi i wymiana w czasie rzeczywistym danych dotyczących robót ze wszystkimi interesariuszami.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.