Leica iCON iRD3 — rozwiązanie na wiertnice

Zwiększanie wydajności, dokładności i bezpieczeństwa wiertnic

Rozwiązanie 3D na instalacje wiertnicze

Leica iRD3 to elastyczne i szybkie rozwiązanie sterowania maszynami 3D, które precyzyjnie i bezpiecznie prowadzi operatorów w punkt i na głębokość wiercenia zgodnie z projektem budowlanym. System iRD3 łączy wszystkie operacje w projekcie budowlanym, umożliwiając  ścisłą integrację i przepływ danych.

Jedno rozwiązanie, pełna kontrola


Wszechstronna platforma sterowania maszynami firmy Leica Geosystems obejmuje obecnie także rozwiązania iCON rig. Rozwiązanie iRD3 obsługuje formaty plików IREDES, KOF i LandXML i zapewnia ścisłą integrację z portfolio produktów iCON, w tym między innymi Leica ConX do udostępniania danych projektu, monitorowania postępów w projekcie i dokumentacji powykonawczej. Schemat wierceń można utworzyć w oprogramowaniu iCON site i zaimportować go bezpośrednio do oprogramowania MC1 na panelu.

Łatwość obsługi


Produkt iRD3 wspomaga operatorów wiertnic w precyzyjnej kontroli pozycji i głębokości odwiertu, a wizualizacja postępu projektu w intuicyjnym interfejsie użytkownika eliminuje konieczność poprawek i błędy człowieka. System znakowania schematu wierceń kolorami w 3D można udostępnić w ramach projektu do celów monitorowania, a pomocny interfejs koła z adaptacyjnym widokiem dookolnym z zoomem oraz intuicyjnym menu i systemem nawigacji pomaga operatorowi pracować szybciej i dokładniej.

Elastyczność


Rozwiązanie iRD3 jest dostępne w kilku konfiguracjach w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności. Anteny można zamontować na wieży lub na korpusie maszyny w celu zapewnienia maksymalnej dokładności i szybkości. Operatorzy mogą obecnie pracować w dowolnych obszarach bez widoczności satelitów GNSS, takich jak miasta, z wyznaczaniem położenia przy użyciu dwóch tachimetrów. Rozwiązanie Leica iRD3 można zintegrować z własną konfiguracją czujników i sprząc z własnym systemem rejestracji danych procesowych, co oznacza możliwość  bezpośredniego eksportu pomiarów inwentaryzacyjnych do własnego systemu sprawozdawczości powykonawczej.

Wyższa jakość i bezpieczeństwo


Leica iRD3 to cyfrowe rozwiązanie, które eliminuje potrzebę tyczenia ręcznego. Zwiększa to również bezpieczeństwo pracy w terenie, ponieważ w pobliżu maszyny jest mniej pracowników i operator może pracować bez wychodzenia z kabiny maszyny. Leica iRD3 pomaga w dokładnej  nawigacji oraz uzyskanie prawidłowych głębokości i kątów odwiertów, co gwarantuje   spójną realizację schematu wierceń.  Wyniki strzałów są bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze dzięki lepszej fragmentacji skały i mniejszemu zużyciu materiałów wybuchowych.


Do pobrania

Kontakt z działem Systemów Sterowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.

Akademia Leica

Zobacz tutaj filmy dotyczące sterowania maszynami od Leica Geosystems.
Zobacz tutaj filmy dotyczące sterowania maszynami od Leica Geosystems.

Całościowe rozwiązanie

Uproszczone i współpracujące ze sobą rozwiązania zwiększające wydajność pracy zespołów terenowych oraz ujednolicenie danych projektowych są niezbędne, aby utrzymać marże i generować zyski.
Uproszczone i współpracujące ze sobą rozwiązania zwiększające wydajność pracy zespołów terenowych oraz ujednolicenie danych projektowych są niezbędne, aby utrzymać marże i...

Leica ConX

Efektywne zarządzanie wszystkimi połączonymi przedsięwzięciami budowlanymi i wymiana w czasie rzeczywistym danych dotyczących robót ze wszystkimi interesariuszami.

Efektywne zarządzanie wszystkimi połączonymi przedsięwzięciami budowlanymi i wymiana w czasie rzeczywistym danych dotyczących robót ze wszystkimi interesariuszami.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.