Hemligheten bakom framgångsrika företag i kart- och mätbranschen

Kundprofil

Av: Angus W. Stocking 

David E. Titcomb, PLS, driver ett litet men blomstrande företag i Falmouth, Maine, USA. Titcomb Associates, som grundades 1969 av Davids far Robert P. Titcomb PLS, har två kontor med tre anställda mättekniker och sex fältteam. De servar hundratals kunder i Maine, New Hampshire och Vermont, inklusive ett stort antal ingenjörsbyråer och delstatens transportmyndighet, Maine Department of Transportation. Ett av företagets viktigaste affärsbeslut innebar ett orubbligt åtagande att erbjuda förstklassiga tjänster och att använda klassledande tekniklösningar. Det är en framsynt strategi som ofta kräver betydande investeringar — av det slag som ger många småföretagare anledning till eftertanke. Men David Titcomb ser annorlunda på saken.

“Vi är alltid ute efter att kunna underlätta för våra kunder,” menar han. “Vi är till exempel ett av de få företag i vår region som arbetar med både MicroStation och AutoCAD, och det gör att transportmyndigheten och många ingenjörsbyråer föredrar att arbeta med oss eftersom de kan få filerna i det format som passar dem bäst.”

Snabbare leveranser av högkvalitativa material är ett annat sätt för Titcomb Associates att erbjuda bättre service. För det ändamålet investerade företaget nyligen i två nya tekniklösningar efter att ha rådgjort med teknikleverantören Maine Technical Source. Den ena är mottagaren Leica GS18 T GNSS, som betecknas som världens snabbaste RTK-rover, och den andra är Leica Nova MS60 MultiStation, som kombinerar en laserscanner och en totalstation på samma plattform. Enligt Titcomb har investeringarna betalat sig både på förutsedda och oväntade sätt.


GNSS som är dubbelt så snabb … och även säker

GNSS som är dubbelt så snabb … och även säker

GS18 T GNSS-rover är en av marknadens mest tekniskt avancerade lösningar. Det är både den snabbaste RTK-rovern och den första som erbjuder den första äkta “lodfria” stånglösningen – vilket innebär att GS18 T använder GNSS och tröghetssensorer för att få en antenn som alltid vet exakt var den är och, än viktigare, var änden på stången befinner sig. Den behöver inte kalibreras före användning och lodpunkten behöver inte hittas före avläsningar, och den är dessutom idiotsäker mot magnetiska störningar.

För Titcomb var dessa egenskaper – i kombination med "tillförlitlighetsfaktorn” – långt mer viktiga än priset när man stod inför investeringsbeslutet.

“Pappa började med en Wild-teodolit, så vi har alltid haft förtroende för instrument från Wild och nu Leica Geosystems — de är stupsäkra . Så jag litade på att mottagaren skulle vara lika snabb som man lovade i marknadsföringen och jag visste att snabbheten skulle betala sig för oss.”

Projektledaren Nicholas S. Elliston, PLS, bekräftar att så även blev fallet.

“Vi har redan sett skillnaderna med GS18 T:s förmåga att samla in ytterligare konstellationer och frekvenser jämfört med vår tidigare mottagare. Nu får vi data på platser där vi tidigare inte kunde använda RTK — det är en stor förändring.”

Det är i synnerhet viktigt med tanke på de speciella förhållandena i Maine.

“Det finns massor av träd häromkring och med tiden har vi fått en bra känsla för var vi kunnat arbeta med vår tidigare RTK-lösning – eller snarare inte kunnat arbeta med, eftersom allting skyms av träd,” tillägger Elliston. “Med GS18 T däremot, lyckas vi med uppgiften – åtminstone i de flesta fall. Det betyder att vi inte behöver återvända till platsen med en totalstation, och att slippa resor innebär naturligtvis en stor tidsbesparing.”

Men det är inte enbart bättre täckning och snabbare avläsningar som gör skillnad. Enligt Elliston innebär den kalibreringsfria lodstaven en stor tidsbesparing i sig.

“Att slippa de sekunder det tar att loda – för varje bild – snabbar upp arbetet med 20–30 procent. Och det gör ännu större skillnad när vi kan luta staven för att ta en bild rakt mot den punkt vi vill ha – till exempel hörnet på en byggnad eller linjen under ett skyddsräcke. Vi får exakta placeringar utan extra mätningar eller förskjutningar, och utan att behöva komma tillbaka med totalstationen. Med alla dessa faktorer i åtanke finns det nu projekt vi klarar på halva tiden jämfört med tidigare metoder.”

En överraskande fördel med lutad rover var säkerheten.

“Vi gör många jobb på motorvägar,” förklarar Elliston. “Jag arbetar ofta i närhet av trafiken och nu kan jag stå ett steg längre bort genom att luta staven och ta bilden utan att loda. Snabbheten är förstås toppen, men en säkrare arbetsmiljö är nog den största fördelen.”

Det är tydligt att investeringen i en mer avancerad GNSS-mottagare var bra för Titcomb Associates, eftersom den betalade sig genom snabbare och effektivare arbete i Maines skogar, minskad användning av totalstationen och ökad säkerhet. Företaget drog ännu större fördel av mottagarens enastående prestanda genom att dessutom investera i ett echosounder-kit för batymetriska mätningar.

“Vi anslöt GS18 T till echosoundern och nu kan vi ta en bild varje sekund vid batymetriska mätningar,” berättar Titcomb. “Det är jättesmidigt!”

Och hur är det med Nova MS60? Det var en större satsning på en annan avancerad tekniklösning. Fungerade detta för ett litet företag i kart- och mätbranschen i Maine?


Avkastningen på en totalstation med scanning

Avkastningen på en totalstation med scanning

När han får frågan om han kände någon tvekan innan han investerade i en MultiStation som är nästan dubbelt så dyr som en riktigt bra automatisk totalstation, är Titcomb uppriktig.

“Visst – det är ett dyrt alternativ för ett relativt litet företag och jag ifrågasatte att våra fältteam skulle kunna få ut maximalt av den.”

Så vad var det som fick honom att ta steget?

“Min pappa var alltid övertygad om att ett mätföretag behöver kunna samla massor av information på kortast möjliga tid, eftersom tid är pengar. Jag håller med om det och har också bestämt vi bara köper in automatiska totalstationer nu eftersom de ger oss så stor flexibilitet och kraft,” förklarar Titcomb. “Till att börja med är MS60 en bra och mycket snabb automatisk totalstation. Kompletteringen med scanning kändes relevant för oss. Det innebär att vi kan utföra uppgifter som vi inte klarade av tidigare och att vissa projekt går betydligt snabbare. Och kanske viktigast av allt – jag insåg att en del av de jobb vi gör skulle bli mycket säkrare med en scanner.”

De jobb jag tänker på är vägarbeten, ett av Titcomb Associates största fokusområden. Företaget mäter regelbundet broar, vägbanor och korsningar på uppdrag av ett antal teknikkonsultföretag. “För motorvägsprojekt stänger man alltid av körfält för oss, men på vissa platser, som vid på- och avfarter, är det mycket svårt att stänga av körfält för att få det säkert,” förklarar Titcomb. I sådana situationer ställer Titcomb-teamet upp Nova MS60 vid sidan av vägen och utnyttjar scanningsfunktionen för att genomföra snabba, exakta topografiska mätningar på säkert avstånd från trafiken.

Säkerhetsfördelarna med scanning blir ännu tydligare när det handlar om mätning av broar.

“Vi brukade stå på stegar, nära trafiken, när vi mätte broar,” berättar Titcomb. “Det var mycket riskabelt. Nu behöver vi aldrig mer göra så.”

I stället kan hans team scanna hela brodäcket på bara några minuter med större exakthet än tidigare och från en säker utsiktspunkt på marken.

Förutom väg- och broprojekt använder Titcomb Associates Nova MS60 flitigt i vanliga projekt inom konstruktion och arkitektur. Företaget insåg tidigt att de flesta av kunderna egentligen inte bryr sig om hur data samlas in och väldigt få i deras region ville få punktmoln som leverans. Men MS60, använd som scanner, klarar det mesta av detta arbete – topo, relationsmätningar tvärsnitt av vägbank, anläggningsövervakning, mätning av byggnadsinteriörer, etc.– mycket snabbare än konventionell mätning, mer exakt och säkrare, samtidigt som man samlar in långt mycket mer data. En positiv bieffekt är möjligheten att kunna se punktmolnsdata på fältet med mjukvaran Leica Captivate, så att fältpersonalen kan säkerställa att de fått med allt de behöver innan de återgår till kontoret och slipper åka tillbaka igen.

“Om vi kan göra allt det där, så har det ingen betydelse om kunden vet att vi använder en scanner – vi får ändå mycket mer kvalitetsarbete uträttat och vi tjänar pengar på det”, säger Titcomb.


En sund affärsstrategi

En sund affärsstrategi

Satsningen på kvalitet och att alltid arbeta med den senaste tekniken är inget för den klenmodige, och det är inte nödvändigtvis den rätta strategin för alla mätföretag. Men för Titcomb Associates är det en strategi som har visat sig hålla i nära fem decennier och har gjort företaget till en av de mest beprövade mätspecialisterna in New England, USA.

“Det är som min pappa brukade säga – 'Man måste spendera pengar för att tjäna pengar,’” påpekar Titcomb. “Enligt vår erfarenhet stämmer det. Att spendera pengar på avancerad utrustning från en pålitlig leverantör har alltid fungerat för oss.”

Titcomb

Företaget mäter regelbundet broar, vägbanor och korsningar på uppdrag av ett antal teknikkonsultföretag. Titcombs personal sätter upp Nova MS60 vid sidan av vägen och utnyttjar scanningsfunktionen för att genomföra snabba, exakta topografiska mätningar på tryggt avstånd från trafiken.

Titcomb

Säkerhetsfördelarna med scanning blir ännu tydligare när det handlar om mätning av broar och viadukter. I stället för att klättra på stegar för att samla in data kan teamet scanna hela brodäcket på bara några minuter, dessutom med större exakthet än tidigare och från en säker utsiktspunkt på marken.

Titcomb

Möjligheten att kunna se punktmolnsdata på fältet med mjukvaran Captivate säkerställer att personalen får med allt de behöver innan de återgår till kontoret så att de slipper åka tillbaka igen.

Reporter subscription

Receive the latest updates about Reporter magazine.
Receive the latest updates about Reporter magazine.

Contact Leica Geosystems

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Want to learn more? We're here to answer your questions.