Den ikke så overraskende hemmeligheten bak vellykket landmåling.

Kundeprofil

Skrevet av: Angus W. Stocking 

David E. Titcomb, PLS, driver en liten, men fremgangsrik virksomhet i Falmouth, Maine, USA. Titcomb Associates ble grunnlagt i 1969 by Davids far, Robert P. Titcomb, PLS. Bedriften har to avdelinger med tre profesjonelle landmålere og seks feltteam, og de har levert tjenester til hundrevis av kunder i Maine, New Hampshire og Vermont, inkludert flere entreprenørselskaper og Maine Department of Transportation (MaineDOT). En av selskapets viktigste prinsipper har vært et kompromissløst engasjement for å levere god service og bruke den beste tilgjengelige teknologien. Det er en fremtidsrettet strategi som ofte krever betydelige investeringer av den typen som kan få mange eiere av mindre bedrifter til å nøle. David Titcomb har imidlertid et annet syn på det.

"Vi ser alltid etter måter å gjøre livet enklere for kundene på", sier han. "Vi er for eksempel én av få landmålingsfirmaer i vår region som jobber i både MicroStation og AutoCAD, og MaineDOT og mange andre entreprenører foretrekker å jobbe med oss fordi de får filene i det formatet som er best for dem."

Titcomb Associates søker også å yte bedre service gjennom raskere levering av resultatfiler med høy kvalitet. Derfor har selskapet nylig investert i to nye teknologier etter å ha rådført seg med løsningsleverandøren Maine Technical Source. Den ene er Leica GS18 T GNSS-mottaker, omtalt som verdens raskeste RTK-rover, og den andre er Leica Nova MS60 MultiStation, som kombinerer en laserskanner og en robotisk totalstasjon i én plattform. Ifølge Titcomb har investeringene lønt seg på både forutsigbare og uventede måter.


GNSS som er dobbelt så rask … og dessuten sikrere

GNSS som er dobbelt så rask … og dessuten sikrere

GS18 T GNSS-rover er en av de mest teknologisk avansert mottakerne på markedet. Det er både den raskeste RTK-roveren og den første som tilbyr en virkelig "loddfri" stangløsning – det vil si at GS18 T bruker GNSS og inertialsensorer til alltid å registrere nøyaktig hvor den er, og like viktig, hvor enden på stangen er. Den trenger ikke kalibrering før bruk, trenger ikke å holdes i lodd før avlesninger og den er fullstendig sikret mot magnetiske forstyrrelser.

For Titcomb var disse egenskapene sammen med "tillitfaktoren" mye viktigere enn prisen da investeringen ble vurdert.

"Min far startet med en Wild-teodolitt, så vi har alltid hatt tillit til instrumenter fra Wild og nå fra Leica Geosystems instruments – de er uslåelige. Derfor stolte jeg på at mottakeren var like rask som det ble påstått, og jeg visste at hurtigheten kom til å lønne seg for oss."

Det bekreftes også av prosjektleder Nicholas S. Elliston, PLS.

"Vi har allerede sett forskjellen ved at GS18 T kan samle inn flere konstellasjoner og frekvenser enn den forrige mottakeren vår. Nå får vi data på steder der vi ikke har kunnet bruke en RTK tidligere, og det er en 'game changer'."

Dette gjelder spesielt under de spesifikke forholdene som finnes i Maine.

"Vi har naturligvis mye skog her, og vi har fått god oversikt over hvor vi kunne jobbe og ikke jobbe med den forrige RTK-løsningen vår – og under trærne kunne vi det ofte ikke", legger Elliston til. "Med GS18 T kan vi det oftere. Det betyr at vi slipper å dra tilbake med en totalstasjon, og det sparer oss naturligvis for mye tid."

Men det er ikke bare bedre dekning og raskere avlesninger som utgjør en forskjell. Ifølge Elliston er den kalibreringsfrie stangen tidsbesparende i seg selv.

"Når vi slipper å bruke noen sekunder på å sette stangen i lodd – for hvert eneste opptak – gjør det oss 20–30 prosent raskere. Og besparelsen blir enda større når vi kan holde stangen i vinkel for å få et opptak av akkurat det punktet vi vil – for eksempel hjørnet på en bygning eller en linje under et rekkverk. Vi får nøyaktige lokasjoner uten ekstra målinger eller korrigeringer, og slipper å dra tilbake med totalstasjonen. Med tanke på alle disse faktorene opplever vi at vi gjør jobber på halve tiden sammenlignet med eldre metoder."

En overraskende fordel med den helningskompenserende roveren var sikkerheten.

"Vi foretar mye oppmåling langs motorveien Maine Turnpike", forklarer Elliston. "Jeg jobber ofte nær trafikken, og nå kan jeg holde litt større avstand ved bare å holde stangen i vinkel og ta opptaket uten å sette den i lodd. Den økte hastigheten er en stor fordel, men sikrere arbeid er kanskje den største fordelen.”

Den mer avanserte GNSS-mottakeren har åpenbart vært en god investering for Titcomb Associates. Den betaler seg i form av raskere arbeid, mer effektivt arbeid i skogene i Maine, mindre arbeid med totalstasjoner og økt sikkerhet. Firmaet har utnyttet den nye mottakerens enestående ytelse ytterligere ved også å investere i et ekkoloddsett for batymetriske oppmålinger.

"Vi koblet GS18 T til ekkoloddet, og nå kan vi ta ett opptak i sekundet når vi gjør batymetriske målinger", sier Titcomb. "Det er ganske elegant!"

Hva med Nova MS60? Det var en større sjanse å ta med en annen avansert teknologi. Har det fungert for dette relativt lille landmålingsfirmaet i Maine?


Skannetotalstasjon betaler seg

Skannetotalstasjon betaler seg

Når Titcomb blir spurt om han hadde noen betenkeligheter med å investere i en multistasjon som kostet nesten det dobbelte av en virkelig god robotisk totalstasjon, svarer han oppriktig.

"Absolutt – det er et kostbart alternativ for et relativt lite firma, og jeg var usikker på om feltmannskapene våre kunne få nok ut av det."

Hva var det som overbeviste ham om å satse?

"Min far var alltid overbevist om at et landmålingsfirma måtte kunne samle inn mye informasjon på kortest mulig tid, siden tid er penger. Det er jeg enig i, og jeg har også besluttet at vi bare skal kjøpe robotiske totalstasjoner heretter, fordi de gir oss så mye fleksibilitet og effekt", forklarer Titcomb. "For det første er MS60 en svært god og virkelig rask robotisk totalstasjon. For oss var det fornuftig å legge til skanning i tillegg til dette. Den gir oss mulighet til å jobbe på nye måter, den er mye raskere i noen prosjekter, og viktigst av alt, jeg vet allerede at noen av jobbene vi gjorde før ville vært mye sikrere med en skanner."

Arbeidet han sikter til er motorveiprosjekter, som er ett av Titcomb Associates' største fokusområder. Firmaet måler regelmessig opp broer, motorveier og veikryss for en rekke ulike entreprenører. "For motorveiprosjekter stenger de alltid av et kjørefelt for oss, men noen steder, for eksempel på en av- eller påkjøringsrampe, er det vanskelig å stenge av et felt og gjøre det på en sikker måte", forklarer Titcomb. Nå bruker Titcombs mannskaper Nova MS60 i god avstand fra veien i slike situasjoner, og bruker skannemulighetene til å utføre en rask og nøyaktig topografisk oppmåling uten å bevege seg nær trafikken.

Sikkerhetsfordelene ved skanning er enda mer åpenbare ved oppmåling av broer.

"Før klatret vi i stiger rett ved trafikken når vi målte opp broer", forklarer Titcomb. "Det var svært risikabelt. Nå trenger vi aldri å gjøre det på den måten igjen."

I stedet kan mannskapene ganske enkelt skanne hele brodekket på bare noen få minutter og med bedre nøyaktighet enn før, og det fra et sikkert sted på bakken.

Ved siden av motorvei- og broprosjekter bruker Titcomb Associates Nova MS60 i vanlige bygg- og anleggsprosjekter. Firmaet skjønte raskt at de fleste kundene deres ikke bryr seg om hvordan dataene blir samlet inn, og det var svært få i regionen som ønsket å få levert en punktsky. Med når MS60 brukes som skanner, kan den gjøre det meste av dette arbeidet – topografimålinger, måling av eksisterende anlegg, motorveikryss, overvåking, innvendige oppmålinger i bygninger osv. – og det mye raskere enn med tradisjonell landmåling, med høyere presisjon og bedre sikkerhet, samtidig som man samler inn mye mer data. En viktig tilleggsfordel er muligheten til å se punktskydataene ute i felt med Leica Captivate-programvaren. Det gjør det mulig å kontrollere at teamet har registrert alt før de drar tilbake til kontoret slik at man slipper å dra tilbake.

"Hvis vi kan gjøre alt dette", sier Titcomb. "Da spiller det ingen rolle om kunden vet at vi bruker en skanner – vi får fortsatt gjort mye mer kvalitetsarbeid, og vi tjener penger på det."


En solid tilnærming til virksomheten

En solid tilnærming til virksomheten

Engasjementet for kvalitet og alltid å jobbe med den nyeste teknologien krever vilje til å satse, og det er ikke nødvendigvis riktig strategi for alle landmålingsfirmaer. Men for Titcomb Associates er det en strategi som har vist seg å fungere i nesten fem tiår, og som har gjort firmaet til en av de foretrukne landmålingsspesialistene i New England, USA.

"Det er som min far pleide å si – man må bruke penger for å tjene penger", sier Titcomb. "Vår erfaring er at det stemmer. Investeringer i avansert utstyr fra en pålitelig leverandør har alltid fungert godt for oss."

Titcomb

Firmaet måler regelmessig opp broer, motorveier og veikryss for en rekke ulike entreprenører. Titcombs mannskaper setter opp Nova MS60 i god avstand fra veien, og bruker skannemulighetene til å utføre en rask og nøyaktig topografisk oppmåling uten å bevege seg nær trafikken.

Titcomb

Skanning gir åpenbare sikkerhetsfordeler ved oppmåling av broer og overganger. I stedet for å klatre i stiger for å hente inn data, kan mannskapene skanne hele brodekket på bare noen få minutter og med bedre nøyaktighet enn før, og det fra et sikkert sted på bakken.

Titcomb

Muligheten til å se punktskydataene ute i felt med Captivate-programvaren sikrer at teamet har registrert alt før de drar tilbake til kontoret slik at man slipper å dra tilbake.

Our Latest News

Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.
Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.

Contact Leica Geosystems

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Reporter 86

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Around the world customer images

Around the world. Any day. Any application.
Around the world. Any day. Any application.