2D-maskinstyrning för tillverkning av tegel

Kundreferens

Strøjer Tegl med 2D-maskinstyrning

Författare: Karina Lykke Lumholt
Videospecialist: Pamela Almeida

2D-maskinstyrning från Leica Geosystems är rätt lösning för Strøjer Tegl på grund av behovet av lagring av lera både inom- och utomhus

 

Niels Opstrup har varit tvungen att vara kvar i Danmark under hela coronapandemin. Niels har en bakgrund som ingenjör och arbetar vanligtvis för sitt eget äventyrsföretag i São Paulo i Brasilien. För närvarande arbetar han dock i den familjeägda tegelfabriken Strøjer Tegl, vars historia sträcker sig hela 150 år tillbaka i tiden. Niels har till uppgift att optimera och dokumentera företagets arbetsprocesser och produktion, men han räds inte heller att sätta sig bakom spakarna i den grävmaskin som fördelar leran för lagring innan den används i produktionen av tegel.

Som led i en omfattande investering i produktionsanläggningar och arbetsprocesser använder sig Strøjer Tegl numer av en grävmaskin från Caterpillar utrustad med en 2D-maskinstyrningslösning från Leica Geosystems.


2D kan användas både inom- och utomhus

Varje dag levererar ca 25 lastbilar lera från lokala lertäkter till fabriken. Den röda lera som används till röda tegelstenar kan lagras utomhus, medan den blå leran som används till gula tegelstenar måste lagras under tak. Leran lagras i två veckor innan den används i tegelproduktionen. Till skillnad från lösningar för 3D-maskinstyrning där fri sikt till satelliterna krävs, kan 2D-maskinstyrning användas både inom- och utomhus förutsatt att det finns en roterande laser och lasermottagare monterade på maskinens master.

2D-lösningen är enkel att använda och visar endast två dimensioner, nämligen höjd och lutning. Detta är exakt vad som krävs för just detta användningsområde där leran placeras i en hög med tre procents lutning. Utrymmena inomhus där den blå leran placeras är i regel mindre och där har lerhögen därför en lutning på 12 procent.

– Vi får in lera med en mycket varierande sammansättning. Lite förenklat kan den delas in i fet respektive mager lera, och för att få rätt kvalitet på vårt tegel måste den blandas på rätt sätt. Vi sprider ut leran i horisontella lager på 10 cm och när vi behöver den för produktion gräver vi vertikalt för att få rätt blandning. På så sätt förblandas leran innan vi utför slutblandning i produktionen, förklarar Niels.

2D-maskinstyrning för grävmaskiner Niels Opstrup framför en grävmaskin med 2D-maskinstyrning som arbetar under tak.

2D-lösningen är enkel att använda

– Det är enkelt att ställa in systemet när vi skapar ett nytt lager, förklarar Niels.

– Jag börjar med att placera den laser som används för att styra maskinen. Sedan anger jag värdena för höjd och lutning. Lösningen lagrar den senaste höjden och allt jag behöver göra är att lägga till 10 centimeter. Arbetet i hytten är också enkelt. Man fångar lasern, ställer in grävmaskinen på automatiskt läge och sedan är det bara att köra, säger Niels.

Kasper Damsø anställdes initialt som konsult för att underlätta en smidig generationsväxling, men har sedan 2017 varit VD för Strøjer Tegl. Kasper och Niels delar en bred och intressant bakgrund från hundslädeenheten Siriuspatrullen på Grönland. Kasper har arbetat som kapten och utbildningsledare inom försvaret i 15 år och har en MBA i psykologi. Dessutom har han arbetat som livvakt åt Britney Spears!  

– Vi har alltid levererat högkvalitativa tegelstenar, men tack vare maskinstyrning har vi nu tillgång till värdefulla data om de olika lerskiktens placering, vilket gör att vi kan minska spillet i vår kvalitetskontroll, förklarar Kasper.

Strøjer Tegl är idag ett mycket imponerande företag, som självklart är byggt med egna tegelstenar men dessutom rymmer en stor samling veteranbilar. Strøjer Tegl tillverkar cirka 60 ton tegel årligen, är ett modernt och framgångsrikt företag och en av de sist överlevande tegelfabrikerna i Danmark.

 2D-maskinstyrning förbättrar kvalitetskontrollen vid tegelproduktion Kasper Damsø, VD, använder sina många talanger för att så smidigt som möjligt ta Strøjer Tegl genom en generationsväxling.

Kontakta oss gällande maskinstyrning

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.

Leica iCON iXE3 - 3D-system

Vägledningssystem för grävmaskiner med 2D- och 3D-tillämpningar: laser, GNSS eller TPS.
Vägledningssystem för grävmaskiner med 2D- och 3D-tillämpningar: laser, GNSS eller TPS.