Mark- och grundarbeten

Leica iCON iXE3 - 3D-system

Vägledningssystem för grävmaskiner med 2D- och 3D-tillämpningar: laser, GNSS eller TPS.

Leica iCON iGD3 – 3D-system

3D-avjämning med TPS/GNSS för kompaktlastare och bandschaktare.

Utility Detection Radar

En komplett lösning för detektering och kartläggning under mark, med dubbelfrekvensantenn