Horisontell och vertikal kontroll

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..
Leica iCON iCR80 totalstation – Åstadkom fler utsättningspunkter hela dagen, varje dag..

Leica NA2 / NAK2

De mest exakta automatiska avvägningsinstrumenten.
De mest exakta automatiska avvägningsinstrumenten.

Leica LS15 & LS10

Digitala avvägningsinstrument med industriledande precision.
Digitala avvägningsinstrument med industriledande precision.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.
Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica iCON gps 60

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning
GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning