Horisontell och vertikal kontroll

Leica iCON iCR80

Leica iCON iCR80 Robotic Total Station – Achieve more layout points all day every day.

Leica NA2 / NAK2

De mest exakta automatiska avvägningsinstrumenten.

Leica LS15 & LS10

Digitala avvägningsinstrument med industriledande precision.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.

Leica iCON gps 60

GNSS-Smart Antenna för bygg & anläggning