Försvaret och situationsmedvetenhet

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

Våra tekniska innovationer som kombinerar 3D-data och modelleringsfunktioner erbjuder användbar information för militära operationer och gränsbevakning, där en lyckad manöver kräver att man kan agera snabbt och effektivt.

Utmanande förhållanden i svår terräng, dåligt väder och beredskap dygnet runt kräver att det alltid finns både aktiv och passiv observations- och spaningskapacitet tillgänglig, i alla lägen. Det är särskilt viktigt för snabbinsatsstyrkor som behöver anpassa sig efter olika miljöer och situationer med kort varsel.


Kontakta våra experter inom allmän säkerhet, skydd och kriminaltekniska undersökningar

Rekognoscering och enhetsbedömning måste bygga på den faktiska situationen

Ett av de viktigaste målen för militär rekognoscering är insamling av information med så få resurser som möjligt på snabbast möjliga sätt. Korrekt och fullständig 3D-information är avgörande för snabbinsatsstyrkor, som måste kunna reagera på tidiga varningar och anpassa sig snabbt och effektivt till ständigt föränderliga faktorer. Informationsintelligens ökar uppdragens effektivitet och överlevnadsförmågan hos styrkan på plats.

GNSS-tekniken kan ge centimeterexakt noggrannhet på nolltid. Med mer än 4 500 referensstationer över hela världen är HxGN SmartNet världens största leverantör av korrigeringstjänster för GNSS (Global Navigation Satellite System). Lokal support, tillförlitlig service, underhåll dygnet runt och ett kompakt nätverk säkerställer data av hög precision när dessa behövs. På platser där SmartNet inte är tillgängligt utgör SmartLink ett alternativ för att säkerställa korrekt positionering.

Situationsmedvetenhet och oavbruten täckning

Situationsmedvetenhet är en kritiskt viktig kompetens för militärpersonal, förband, gränsbevakare och tullpersonal som måste fatta snabba beslut i pressade situationer där mycket står på spel. Bristande planering av uppdrag och otillräckligt med information om den fysiska miljön kan skapa farliga situationer.

Vår teknik ger tullpersonal, gränsbevakare och militär personal bättre situationsmedvetenhet och en kontinuerlig täckning av vad som händer i omgivningen. Den omfattande informationen i våra 3D-data hjälper kommandocentralerna att fatta välgrundade beslut, minskar pressen på aktörerna ute i fältet och stärker skyddet för snabbinsatsteam, militär personal och inte minst de medborgare de skyddar.

Geospatiala underrättelser i realtid för försvaret

Kännedom om och förståelse av geospatiala underrättelser och geospatial information är en viktig förutsättning för militära operationer.Nya plattformar och sensorer för underrättelser, spaning och övervakning blir hela tiden tillgängliga online. Militära styrkor över hela världen står dagligen inför utmaningar när det gäller insamling, analys och spridning av en allt större mängd information och bildmaterial. Hexagons lösningar för försvaret hjälper till att omvandla komplexa data till meningsfull information, vilket krävs för att kunna fatta välgrundade beslut i kritiska situationer.

Upptäck våra rekommenderade lösningar för försvarsaktiviteter och situationsmedvetenhet


Fjärrstyrning utanför operatörens synfält i farliga miljöer för säker och kontinuerlig täckning av områden
rtc360_boston_dynamics

Dokumentera platsen med Leica RTC360, marknadens bästa 3D-laserscanner, på världens mest avancerade fyrbenta robot

Vår avancerade lösning för datainsamling av verkliga miljöer för militära applikationer kombinerar Boston Dynamics smidiga mobila robothund Spot med RTC360 3D-laserscannern.

Fjärrstyrning av RTC360 och Spot utanför operatörens synfält visar bilder från Spot-robotens kameror på styrenheten.

Tidsåtgången för scanning, det vill säga operatörens arbetstid, reduceras avsevärt genom programmering av enheterna så att de scannar platsen genom att köra i automatiska banor. Detta kräver minimal övervakning av användaren, vilket höjer effektiviteten och ökar flexibiliteten vid planering av datainsamling av verkliga miljöer.

Lösningen kan användas i farliga miljöer utan att utsätta operatören för några risker.

field360

Hantera dina data med Leica Cyclone FIELD 360 och Leica Cyclone REGISTER 360

Registrerade scanningsdata visualiseras och förregistreras direkt i realtid med appen Cyclone FIELD 360 som gör det möjligt för användarna att validera insamlade data direkt på plats.


Snabb efterberäkning av 3D-miljöer på kontoret med mjukvaran Cyclone REGISTER 360.

 

Mångsidig portabel kartläggningslösning för insamling av plats- och omgivningsdata
pegasus

Mångsidig och portabel plattform för 3D-dokumentation av inom- och utomhusmiljöer med Leica Pegasus:Backpack

Pegasus:Backpack är ett bärbart system som gör det möjligt att snabbare registrera miljöer och effektivt samla in data, vilket minskar tiden man behöver tillbringa ute i fält. Den bärbara lösningen för datainsamling av verkliga miljöer gör det möjligt att fatta snabba och välgrundade beslut i föränderliga, utmanande och farliga miljöer.

Använd punktmoln och bilder för att producera 3D-modeller och kartor över gator och byggnader med centimeternoggrannhet; planlösningar och elevationsmodeller; 2D- och 3D-data för befintliga evakueringsvägar/utrymningsvägar, och mycket mer. Dessa material kan användas för att analysera evakueringsprocedurer och evakueringsscenarier under och ovan jord.

 

Den ultimata fordonsmonterade sensorplattformen för noggrann planering av uppdrag, datainsamling, integrerade kvalitetsrapporter och publicering online
pegasus_ultimate

Registrera 3D-data och bilder i 360° med Leica Pegasus:Two Ultimate

Pegasus:Two Ultimate är en mobil sensorplattform som kan monteras på ett fordon som t.ex. ett tåg eller en båt för att registrera högkvalitativa data.

Med Pegasus:Two Ultimate kan du samla in information i varierande ljusförhållanden, på fordon som körs i varierande hastighet. Ett stort förhållande mellan sensor och pixel samt en dual-light-sensor ger ett högre dynamiskt område. Fotogrammetri- och bildkvaliteten förbättras tack vare en högre upplösning på sidokameran på tolv megapixel och JPEG-komprimering ombord.

pegasus_manager

Hantera din information med Leica Pegasus:Manager mjukvara för mobil kartläggning

Pegasus:Manager är ett fristående applikationsprogram för bearbetning, analys och extrahering av egenskaper från punktmoln och bilder som dokumenterats avdet mobila kartläggningssystemet Leica Pegasus. Systemet består av olika moduler som ger dig tillgång till skräddarsydda mjukvarusviter för din specifika verksamhet eller ditt specifika uppdrag. Noggrann planering av uppdrag, datainsamling, automatisk extrahering av egenskaper, integrerade kvalitetsrapporter och publicering online gör att Pegasus:Manager kan erbjuda ett effektivt arbetsflöde för produktion av material med hög precision.

pegasus_webviewer

Leverera din information med datadelningsverktyget Leica Pegasus:WebViewer

Pegasus:WebViewer är en ny datadelningsplattform som används oberoende av webbläsare för mobila karteringsdata som samlats in med mobila sensorplattformar från Leica Geosystems. Dela data när du vill, var du vill.

Lagring av data i molnet på WebViewer är säkert tack vare användarspecifika säkerhetsprofiler som hanteras på WebViewer-servern. Du kan kontrollera vem som ska komma åt vilka data och på vilken åtkomstnivå.

 

Smart övervakningslösning för detektering och intrångsskydd
smart_hot

Smart detektering av hot och förebyggande av intrång med Leica BLK247

BLK247 är ett smart 3D-övervakningssystem som omedelbart avgör skillnaden mellan hotfulla och ofarliga händelser med hög precision och pålitlighet. Sensorfusionstekniken i BLK247 kombinerar LiDAR, video, och värmeavbildningssensorer. BLK247 övervakar förändringar i realtid med hjälp av 3D-teknik.

accur-vision

Hantera data med Accur8vision

Accur8vision är ett system för utökad perimetersäkerhet. Accur8vision skyddar hela området i ett patrullerat område och är lämpligt för att säkra både stora och små områden.

levererar_resultat

Leverera resultat/rapporter med Smart Surveillance System

Stärk förtroendet för ditt säkerhetssystem. Övervaka ett helt område med 360° horisontell täckning och 270° vertikal täckning och definiera specifika intresseområden för övervakning med geografisk avgränsning i 3D. Definiera larmzoner. Ändra skyddade zoner efter behov. Säkra last- och lossningsområden samt boardingområden på flygplatser och i hamnar där det inte går att installera staket eller IR-barriärer. Övervaka människors rörelser och förhindra intrång.

 

Handhållen mobil kartläggningslösning som registrerar platsdata och information i 3D medan du går
registrera_miljoer

Registrera miljöer i 3D när du är på språng

Den handhållna laserscannern Leica BLK2GO är en användarvänlig laserscanner med låg vikt som är idealisk för kartläggning i spaningssyfte. Den kombinerar 2-axlig LiDAR, SLAM-teknik för spatial medvetenhet ochVisual Inertial System (VIS)-teknik för noggrann spårning av scannerns rörelser och samtidig konsolidering av punktmoln och återskapande av komplexa miljöer med oöverträffad hastighet.

bearbeta_och_leverera

Hantera and leverera data med integrerad Leica BLK2GO-mjukvara

Skicka dina data till punktmolnskompatibel programvara och skapa modeller, mycket exakta 2D-ritningar, perspektiv och utsiktspunkter och annat material som är specifikt för ditt arbete. Med den integrerade Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) med automatisk registrering, exakt visuell anpassning, enkel rengöring och flera visualiserings- och exportalternativ kan du visa, inspektera, flyga genom dina 3D-punktmoln och leverera uppslukande visualiseringar av omgivningen.

 

Kontakta våra experter inom allmän säkerhet, skydd och kriminaltekniska undersökningar

Brittiska militären utförde omfattande tester av Leica Aibot

Brittiska försvarsdepartementet genomförde en stor mängd tester med Leica Aibot för att testa det luftburna mätinstrumentets kapacitet att registrera, bearbeta, modellera och analysera miljontals flygdatapunkter. Här kan du läsa om hur det gick.
Brittiska försvarsdepartementet genomförde en stor mängd tester med Leica Aibot för att testa det luftburna mätinstrumentets kapacitet att registrera, bearbeta, modellera och analysera miljontals flygdatapunkter. Här kan du läsa om hur det gick.

Demonstration av störningssäker GPS-teknik med Light Dragoons

För att navigera i känsliga områden behövde detta lätta kavalleriregemente från den brittiska armén en pålitlig GNSS-/GPS-satellitpositioneringslösning och störningssäker teknik för säker positionering, navigering och timing.
För att navigera i känsliga områden behövde detta lätta kavalleriregemente från den brittiska armén en pålitlig GNSS-/GPS-satellitpositioneringslösning och störningssäker teknik för säker positionering, navigering och timing.

Amerikanskt militärkomplex använder Hexagons säkerhetssystem

Militäranläggningen Fort Bragg behöver skydda sin personal och infrastruktur och använder sig därför av Hexagons lösning för avancerad perimetersäkerhet, samtidigt som de får tillgång till säkerhetsinformation i realtid för snabbt beslutsfattande och flera integrerade sensorer.
Militäranläggningen Fort Bragg behöver skydda sin personal och infrastruktur och använder sig därför av Hexagons lösning för avancerad perimetersäkerhet, samtidigt som de får tillgång till säkerhetsinformation i realtid för snabbt beslutsfattande och flera integrerade sensorer.

Varför välja oss

Peer-to-peer-rådgivning, konsultation och praktisk hjälp. Vi är tillförlitlig partner till såväl offentliga som privata sektorn och erbjuder marknadens bredaste portfölj av geospatiala verktyg, pålitlig service och expertis.
Peer-to-peer-rådgivning, konsultation och praktisk hjälp. Vi är tillförlitlig partner till såväl offentliga som privata sektorn och erbjuder marknadens bredaste portfölj av geospatiala verktyg, pålitlig service och expertis.

Applikationer

Vi hjälper branschfolk i säkerhetssektorn över hela världen med vår know-how, och sätter en ny standard för hur forensisk personal hanterar undersökningar, insamling av bevis och forensisk kartläggning av brottsplatser och olycksfall.
Vi hjälper branschfolk i säkerhetssektorn över hela världen med vår know-how, och sätter en ny standard för hur forensisk personal hanterar undersökningar, insamling av bevis och forensisk kartläggning av brottsplatser och olycksfall.

Lösningar

Våra lösningar för datainsamling av verkliga miljöer, brottsplatsutredningar eller rekonstruktioner, precis positionering och exakt information om omgivningen med vår Forensic Digital Twin gör att du kan ligga steget före.
Våra lösningar för datainsamling av verkliga miljöer, brottsplatsutredningar eller rekonstruktioner, precis positionering och exakt information om omgivningen med vår Forensic Digital Twin gör att du kan ligga steget före.

Kunskapscentrum

Oavsett om du är intresserad av nya dokumentationsmetoder eller vill vässa din kunskap om dina befintliga tekniklösningar har vi utbildningarna du behöver för att få stöd i det dagliga arbetet.
Oavsett om du är intresserad av nya dokumentationsmetoder eller vill vässa din kunskap om dina befintliga tekniklösningar har vi utbildningarna du behöver för att få stöd i det dagliga arbetet.