Forsvar og situasjonsbevissthet

Vår teknologi og kombinasjon av 3D-datainformasjon og modelleringsfunksjonalitet gir konkret informasjon, slik at militære styrker eller grensepoliti kan respondere raskt og effektivt – et nøkkelelement for vellykkede operasjoner.

Utfordrende forhold i vanskelig terreng og under krevende værforhold sammen med døgnkontinuerlig beredskap krever aktiv og passiv observasjons- og rekognoseringskapasitet for alle situasjoner. Dette er spesielt viktig for hurtigresponsstyrker, som trenger å tilpasse seg til ulike miljøer og situasjoner på kort varsel.


Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Rekognosering og evaluering må matche den aktuelle situasjonen

Innhenting av mest mulig informasjon på kortest mulig tid med begrensede ressurser er noe av det aller viktigste innen militær rekognosering. Riktig og komplett 3D-informasjon er viktig for rask respons hos militærstyrker, som må reagere og tilpasse seg raskt og effektivt i et stadig skiftende miljø. Etterretningsinformasjon øker sannsynligheten for vellykkede oppdrag og overlevelse for involvert personell.

GNSS-teknologi kan levere høy nøyaktighet på noen få sekunder. Med mer enn 4 500 referansestasjoner over hele verden, er HxGN SmartNet verdens største leverandør av korrigeringsdata fra GNSS (globalt navigasjonssatellittsystem). Lokal support, pålitelig service, vedlikehold døgnet rundt og et tett nettverk sikrer levering av svært nøyaktige data ved behov. På steder der SmartNet ikke er tilgjengelig, vil SmartLink tilby et alternativ for å sikre nøyaktig posisjonering.

Situasjonsbevissthet og kontinuerlig områdeovervåking

Situasjonsbevissthet er en kritisk ferdighet for tollvesen, militære og grensepoliti, som må ta raske beslutninger under sterkt press og krevende omstendigheter. Mangelfull planlegging av oppdrag og utilstrekkelige kunnskaper kan føre til farlige operasjoner i krevende miljøer.

Våre teknologier støtter tollvesen, grensepoliti og militære kunder med forbedret situasjonsbevissthet og kontinuerlig dekning av omgivelsene. Våre omfattende 3D-data hjelper kommandosentraler å ta informerte beslutninger, avlaster presset på personell ute i felt og gir bedre beskyttelse av hurtigresponsteam, militært personell og innbyggerne de beskytter.

Geospatial etterretning i sanntid i forsvarsapplikasjoner

Kunnskap om geospatial etterretning (GEOINT) og informasjon skaper nye muligheter for militære styrker.Etter hvert som det kommer nye plattformer for etterretning, overvåkning og rekognosering, har militære styrker over hele verden behov for innsamling, analyse og formidle en stadig økende mengde bilde- og etterretningsprodukter. Hexagons forsvarsløsninger forvandler komplekse data til meningsfull informasjon, som er nødvendig for informerte og avgjørende beslutninger.

Oppdag våre anbefalte løsninger for forsvar og situasjonsbevissthet


Telestyring utenfor siktlinjen i farlige miljøer for sikker og kontinuerlig områdedekning
rtc360_boston_dynamics

Registrer omgivelsene med klassens beste 3D-laserskanner, Leica RT360, på verdens mest avanserte firbeinte robot.

Vår avanserte reality capture-løsning for militære bruksområder kombinerer den smidige Spot-roboten fra Boston Dynamics med RTC360 3D laserskanner.

Ved telestyring av RTC360 og Spot utenfor siktlinjen vises bilder fra Spot-robotens kameraer på styreenheten.

Reduser operatørenes tidsbruk betydelig ved å programmere løsningen for automatisk, gjentatt skanning av baner gjennom områder. Krever minimalt tilsyn og gir mer effektiv skanning, høyere produktivitet og bedre fleksibilitet ved planlegging av reality capture-arbeidsoppgaver

Løsningen kan brukes i farlige omgivelser, slik at operatøren er trygg.

field360

Behandle dataene med Leica Cyclone FIELD 360 og Leica Cyclone REGISTER 360

Registrerte skannedata visualiseres og forhåndsregistreres i sanntid direkte i felten med Cyclone FIELD 360-appen, slik at brukerne kan kvalitetskontrollere dataene på stedet.


Rask etterbehandling av 3D-miljøer på kontoret med Cyclone REGISTER 360-programvaren.

 

Allsidig og bærbar mobil kartleggingsløsning for innhenting av lokasjonsdata
pegasus

Allsidig og bærbar plattform for 3D-dokumentering innendørs og utendørs med Leica Pegasus:Backpack

Pegasus:Backpack er et nyskapende bærbart system for raskere reality capture, slik at man bruker mindre tid i felten og kan registrere data effektivt. Den bærbare reality capture-løsningen gjør det mulig å ta raske og informerte beslutninger i ustabile, utfordrende og ugjestmilde omgivelser.

Bruk punktskyene og bildene til å produsere 3D-modeller med centimeterpresisjon og kart over gater og bygninger, plantegninger og høydemodeller, 2D- og 3D-data for eksisterende rømningsveier og mer. Resultatene kan brukes til å analysere eksisterende prosedyrer og scenarioer ved evakuering over og under bakken.

 

Bilmontert sensorplattform for presis planlegging av oppdrag, datainnsamling, integrert kvalitetsrapportering og online-publisering
pegasus_ultimate

Registrer 3D-data and 360° bilder med Leica Pegasus:Two Ultimate

Pegasus:Two Ultimate er en mobil sensorplattform som registrerer kvalitetsdata, og som kan monteres på et kjøretøy, et tog eller en båt.

Pegasus:Two Ultimate gjør det mulig å registrere informasjon under varierende lysforhold og i ulike kjøretøyhastigheter. Stort sensorareal i forhold til antall piksler og dobbeltbelyst sensor gir høyere dynamisk område. Den økte kameraoppløsningen på 12 MP og innebygd JPEG-komprimering gir bedre fotogrammetri og bildekvalitet.

pegasus_manager

Behandle informasjonen med Leica Pegasus:Manager-programvare for mobil kartlegging

Pegasus:Manager er en desktop-applikasjon for behandling, analyse og ekstraksjon av informasjon fra punktskyer og bilder som er tatt med Leica Pegasus mobile kartleggingssystemer. Programvarepakken består av ulike moduler, slik at den kan skreddersys til fokusområdet i operasjonen eller oppdragets omfang. Nøyaktig planlegging av oppdrag, databehandling, automatisk ekstraksjon av informasjon, integrert kvalitetsrapportering og online-publisering gjør Pegasus:Manager til et effektivt, frittstående verktøy for levering av resultater med høy presisjon.

pegasus_webviewer

Lever informasjonen med Leica Pegasus:WebViewer-verktøyet for datadeling

Pegasus:WebViewer er en ny, nettleseruavhengig plattform for deling av mobile kartleggingsdata som er registrert med Leica Geosystems' mobile sensorplattformer. Del dataene når som helst og hvor som helst

Dataene kan lagres i skyen på WebViewer-serveren, som sørger for datasikkerhet med brukervalgte sikkerhetsprofiler, som administreres på WebViewer-serveren. Du bestemmer hvem som har tilgang til hvilke data, og på hvilket tilgangsnivå.

 

Smart overvåkingsløsning for deteksjon av og beskyttelse mot inntrengning
smart_threat

Smart trusselpåvisning og beskyttelse mot inntrengning med Leica BLK247

BLK247 er et smart 3D-overvåkingssystem som umiddelbart skiller mellom trusler og ufarlige situasjoner på en nøyaktig og pålitelig måte. Den kombinerte sensorteknologien i BLK247 kombinerer LiDAR, video og varmekamerasensorer. Den overvåker områder gjennom sanntidsregistrering av endringer i 3D.

accur-vision

Behandle dataene med Accur8vision

Accur8vision er et utvidet perimetersikkerhetssystem. Accur8vision beskytter hele det patruljerte området, og er egnet for sikring av både store og små arealer.

deliver_the_results

Lever resultater/rapporter med smart overvåkingssystem

Øk den overordnede tryggheten til sikkerhetssystemet. Overvåk et helt område med en horisontal dekning på 360° og vertikal dekning på 270°, og definer bestemte overvåkingsområder med 3D-geogjerder. Definer alarmsoner. Endre de beskyttede sonene fleksibelt etter behov. Oppretthold sikkerheten ved laste-, losse- og ombordstigningsområdene ved flyplasser eller havner der det ikke er mulig å installere gjerder eller barrierer. Overvåk personbevegelser og hindre mulig inntrengning.

 

Håndholdt, mobil kartleggingsløsning for registrering av lokasjonsdata og informasjon i 3D mens du beveger deg
capture_scenes

Registrer områder i 3D mens du er i bevegelse

Leica BLK2GO håndholdt bildelaserskanner er en lett og brukervennlig mobil kartleggingsløsning som er ideell for rekognoseringsformål. Den kombinerer LiDAR i to akser med SLAM spatialteknologi og VIS-teknologi (Visual Inertial System) for presis sporing av skannerens bevegelser samtidig som det opprettes punktskyer over komplekse områder raskere enn noensinne.

manage_and_deliver

Administrer og lever dataene med den integrerte Leica BLK2GO-programvaren

Send dataene til punktskykompatibel programvare og opprett modeller, svært nøyaktige 2D-plantegninger, perspektiver, utkikkspunkter og andre data som er nødvendige for arbeidsoppgaven. Med integrert Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) med automatisk registrering, presis visuell innretting, enkel opprydding og flere visualiserings- og eksportalternativer kan du vise, inspisere og fly gjennom 3D-punktskyer og levere inngående visuelle presentasjoner av omgivelsene.

 

Ta kontakt med våre eksperter på samfunnssikkerhet og kriminalteknikk

Leica Aibot settes på prøve av det britiske militæret

Det britiske forsvarsdepartementet satte Aibot luftovervåkingsløsning på prøve med registrering, behandling, modellering og analyse av flere millioner datapunkter innhentet fra luften. Oppdag resultatet.
Det britiske forsvarsdepartementet satte Aibot luftovervåkingsløsning på prøve med registrering, behandling, modellering og analyse av flere millioner datapunkter innhentet fra luften. Oppdag resultatet.

Demonstrasjon av anti-jammingsteknologi for GPS med Light Dragoons

Dette lette kavaleriregimentet i den britiske hæren trengte en pålitelig GNSS/GPS-satellittposisjoneringsløsning og anti-jammingsteknologi for å navigere i utsatte miljøer med sikker posisjonering, navigering og timing.
Dette lette kavaleriregimentet i den britiske hæren trengte en pålitelig GNSS/GPS-satellittposisjoneringsløsning og anti-jammingsteknologi for å navigere i utsatte miljøer med sikker posisjonering, navigering og timing.

Militæranlegg i USA bruker Hexagons hendelseshåndterings- og sikkerhetssystem

Fort Bragg hadde behov for å sikre personell og infrastruktur, og brukte Hexagons løsning for avansert perimetersikring, sikkerhetsinformasjon i sanntid for raske beslutninger og integrering av flere sensorer.
Fort Bragg hadde behov for å sikre personell og infrastruktur, og brukte Hexagons løsning for avansert perimetersikring, sikkerhetsinformasjon i sanntid for raske beslutninger og integrering av flere sensorer.

Hvorfor velge oss

Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.
Ekspertråd, konsultasjon og praktisk hjelp. Organisasjoner i offentlig og privat sektor benytter seg av våre tjenester, og vi tilbyr et bredt utvalg av geospatiale verktøy, pålitelig service og ekspertise.

Applikasjoner

Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.
Våre kunnskaper bistår fagpersoner innen samfunnssikkerhet over hele verden, og omdefinerer undersøkelsene av åsteder og ulykkessteder, innsamling av bevis og kartlegging i forbindelse med etterforskning.

Løsninger

Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.
Våre løsninger for reality capture, åstedsundersøkelser og rekonstruksjon, presis posisjonering og lokasjonsinformasjon gir deg en fordel når den digitale etterforskningstvillingen skal opprettes.

Læringssenter

Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.
Enten du ønsker å ta et steg videre fra tradisjonelle dokumentasjonsmetoder eller ønsker å mestre teknologien, kan våre læringsressurser hjelpe deg på alle stadier i det daglige arbeidet.