Hur fungerar det? Vad är det som gör den så speciell?

Världens snabbaste och mest lättanvända RTK-rover med GNSS.

Leica GS18 T

GS18 T låter dig mäta och sätta ut punkter snabbare och smidigare än någonsin. Med GS18 T behöver du inte nivellera staven vertikalt när du mäter eller sätter ut punkter. Du behöver inte längre tänka på att balansera blåsan (#ForgetTheBubble). Efter en frågestund med Leica Geosystems GNSS Business Director Bernhard Richter om den nya produkten höll vi en intervju med Paul Dainty, Application Engineer på Leica Geosystems, som ger djupare insikter i hur den nya Leica GS18 T fungerar och hur den ska användas.

Vad är det som skiljer GS18 T från mängden? Hur fungerar den?

Leica GS18 T skiljer sig från alla andra produkter på marknaden eftersom den inte är beroende av en magnetometer för att korrigera stavens lutning vid varje mätning. En magnetometer påverkas av metallföremål, bland annat fordon, järnstängsel, balkar och till och med armerad betong, vilket är vanligt förekommande på bygganläggningsplatser. För att tillhandahålla exakta och pålitliga lutningsvärden har Leica utvecklat en applikationsspecifik, kraftfull Inertial Micro Unit (IMU) med låg vikt som är inbyggd i GNSS-antennen. Lutningskompenseringen i realtid kombinerar GNSS-data med IMU-enhetens mätvärden för lutning och riktning. Till skillnad från magnetometerbaserade GNSS-antenner behöver GS18 T-enhetens lutningskompensering inte kalibreras och är immun mot störningar från metallföremål.

Hur är det med mätprestandan i utmanande villkor, till exempel i täta stadsmiljöer eller miljöer med täckande trädkronor?

Precis som Leica Viva GS16 är Leica GS18 T en självlärande smart GNSS-antenn med hög prestanda. Den anpassningsbara mätmotorn med RTKplus tillhandahåller mättekniker i bygg- och anläggningsprojekt med optimerade positioneringsdata genom att automatiskt välja den optimala signalkombinationen. GS18 T är dessutom konstruerad för att hålla länge. Med 555 kanaler kan GS18 T spåra alla signaler från de stora globala GNSS-systemen, som Glonass, Galileo, BeiDou och QZSS (du hittar mer information i databladet för GS18 T).

Och hur exakta är mätningarna som görs med lutningskompensation?

Precisionen påverkas av många olika faktorer. En av dessa är GNSS-positioneringen. Om vi tittar på den aktuella RTK-lösningen är det samma som med GS16 – utgångspunkten är 8 mm + 1 ppm (enkel baslinjelängd) Hz och 15 mm + 1 ppm (enkel baslinjelängd) V. Noggrannheten för lutningsmätningen beror på hur noggrant lutningen och stavens riktning beräknas. Lutningsprecisionen är vanligtvis bättre än 0°12'00”, och beräkningen av lutningsriktningen är vanligtvis bättre än 1°00'00". Det innebär att den totala lutningsprecisionen för en 1,8 m lång stav vanligtvis överstiger 20 mm vid stavens spets, vid en lutningsvinkel på 30°. Denna precisionsnivå är jämförbar och oftast bättre än en konventionell GNSS-stav med en 20’ blåsa som håller den vertikal.

Om staven lutas mer än 30° så minskar noggrannheten för lutningskompenseringen, och det beror på två saker:

  1. Lutningens precision minskar i takt med att lutningen ökar, och lutningens riktning har större påverkan på mätningen
  2. Ju större ökning av lutningsvinkeln, desto färre satelliter får antennen kontakt med, vilket sänker kvaliteten för GNSS-positioneringen.

Hur som helst visar positionskvalitetsindikatorn i Leica Captivate den kombinerade prestandan för den beräknade GNSS-positionen och lutningen, vilket representerar den verkliga noggrannhetsnivån vid stavspetsen.

Leica GS18 T

Noggrannhet vid stavspetsen på 0,0175 meter, visat med Leica Captivate v3.0 på en fältdator.

Hur fungerar utsättning med en lutad stav?

Lutningskompenseringen kan användas i alla Captivate-appar där du kan utföra mätningar, vilket innebär att utsättningen går mycket snabbare och smidigare än någonsin. Vid utsättning med konventionell GNSS-utrustning måste man utföra flera olika moment samtidigt:

  • Läsa och följa instruktionerna på skärmen
  • Orientera och flytta staven enligt instruktionerna
  • Hålla staven i vertikalt läge.

Nu behöver du dock inte längre hålla staven i vertikalt läge. Med GS18 T och den nya Captivate v3.0 blir utsättningen en helt ny upplevelser som är otroligt mycket enklare än förut. Med hjälp av information om stavens lutning och sensorriktningen förenklar de intuitiva utsättningsinstruktionerna i 3D navigeringen till en insatspunkt.

Leica GS18 T

Dramatiskt förenklad utsättning: Med det kraftfulla och intuitiva 3D-visningsprogrammet blir det enklare att navigera till, och mellan, specifika punkter.

Vad menas med ”Få tillgång till svåråtkomliga platser som du inte kunnat mäta tidigare”?

Med en konventionell GNNS RTK-rover går det inte att mäta vissa punkter som t.ex. hörn på byggnader, väggar, stängsel, lyktstolpar eller punkter under något slags hinder (t.ex. bilar) med en vertikal stav. För att mäta hörnet på en byggnad måste man t.ex. mäta en närliggande punkt, och sedan applicera ett förskjutningsvärde, eller mäta med en alternativ metod, som t.ex. en totalstation. Båda metoderna är tidskrävande och minskar produktiviteten. Med hjälp av GS18 T går det att mäta hörnet på byggnader direkt eftersom staven går att luta, och det går både snabbt och enkelt att rikta stavens spets mot hörnet. Detsamma gället för alla andra svåråtkomliga objekt, vilket betyder att GS18 T gör det snabbare och enklare att mäta än någonsin tidigare.

För en bättre förståelse rekommenderar jag att du tittar på instruktionsvideon GS18 T:

Påverkas inte noggrannheten när man mäter nära byggnader?

Det är en mycket bra fråga, som dykt upp flera gånger. När man mäter nära byggnader kan noggrannheten påverkas, och sikten mot himlen skyms delvis av byggnaderna, vilket minskar antalet synliga satelliter. Detta innebär utmanande GNSS-förhållanden. GS18 T med RTKplus-teknik är självlärande, vilket betyder att sensorn automatiskt använder de bästa signalerna och i stor utsträckning dämpar flervägssignalerna för att beräkna positioner. Så länge sensorn kan spåra tillräckligt många satelliter kommer en RTK-position att beräknas och GNSS-positionskvaliteten kommer att visas. Så även om precisionen troligtvis inte är exakt lika hög som vid mätningar med fri sikt mot himlen kan du lita på den visade GNSS-positionskvaliteten, och du vet alltid hur precist positionerad den uppmätta punkten kommer att vara.

Var kan man testa att använda den nya Leica GS18 T?

Det är enkelt – kontakta din lokala Leica Geosystems-återförsäljare och beställ en livedemonstration.

Paul Dainty

Paul Dainty
Application engineer på Leica Geosystems

Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level
Immune to magnetic disturbances and calibration-free – no need to level

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.