Leica iCON iGD2 - 2D-lösning för bandschaktare

Intelligenta 2D-avjämningslösningar för bandschaktare

bandschaktare

Leicas iGD2-lösningar för bandschaktare ökar maskinanvändningen, höjer produktiviteten och optimerar materialanvändningen i alla typer av schaktningsprojekt och finavjämningsuppdrag. Lösningen kan kombineras med ett brett spektrum av sensorer och förenar användarvänlighet och oöverträffad flexibilitet med ett intuitivt användargränssnitt.


De nya avancerade Leica iCON MCP50 och MCP70-panelerna på 5" respektive 7" har en mycket tydlig display med hög synlighet både dag som natt och i alla tänkbara siktförhållanden. Mjukvaran Leica iCON iXE2 för grävmaskiner körs i vår nya Smart Junction Box istället för direkt från panelen, vilket förbättrar systemets övergripande prestanda och adderar flexibilitet för framtida lösningar som utvecklas.

Grundläggande maskinstyrning


Lösningen Leica iCON grade iGD2 erbjuder automatisk styrning av både lutning och höjd. Lasermottagare installeras på bandschaktaren och används tillsammans med en roterande laser. En enkel laser används för höjdindikering. Om du lägger till en extra mast och en lasersensor kan du arbeta oberoende av lutningsriktningen.

Flexibel lösning


Leica iCON grade erbjuder marknadens mest flexibla, modulära och uppgraderingsbara maskinstyrningslösning för bandschaktare. iGD2-lösningen är ett utmärkt alternativ för nya kunder och marknader. Uppgradera enkelt från 2D till 3D och ändra konfigurering snabbt och kostnadseffektivt för att anpassa systemet till olika krav på arbetsplatsen.

Förstklassiga sensorer


Använd lasermottagarna Leica MLS720 eller MLS 820. Den nya lasermottagaren MLS820 har större räckvidd och kan användas utan elmast. Den är utrustad med elektronisk inställning av börvärdet så att sensorn inte behöver flyttas upp och ned manuellt och ingen elmast behövs. Lasermottagaren kan även drivas av ett bilbatteri som fristående enhet i områden med dålig strömförsörjning.

Uppgraderbar


Dra fördel av en enkel 2D-lösning med nya och förbättrade sensorer och genomför uppgradering enkelt för arbeten som kräver mer automation, dokumentation och precision. Lägg till kontrollpanelen MCP80, programvaran MC1 och GNSS-antenner eller radio och prisma och uppgradera till en 3D-lösning utan att behöva byta ut sensorer och kablar.


Ladda ned
 
 
 
 
 

Kontakta oss gällande maskinstyrning

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

iGD CoPilot

Med iGD CoPilot från Leica Geosystems behöver bandschaktarens operatör endast fokusera på maskinens hastighet och riktning.

Med iGD CoPilot från Leica Geosystems behöver bandschaktarens operatör endast fokusera på maskinens hastighet och riktning.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.