Leica iCON iGD1 - CoPilot-lösning

Automatisk styrning av bladhöjd i 1D för bandschaktare

Leica iGD1 CoPilot

En lättanvänd lösning som låter operatörerna ställa in önskad lutning/profilreferens och håller sedan denna automatiskt, utan laser, mast och GNSS. Genom automatisk justering av bladets position gör CoPilot det möjligt för alla operatörer, oavsett erfarenhetsnivå, att enkelt skapa och upprätthålla en slät yta eller lutning utan ytterligare arbetsmoment eller omarbeten, vilket minskar både bränsleförbrukning och arbetskostnader.

Minska behovet av omarbeten


Få till rätt lutning på en gång. Du kan ställa in en mållutning och starta avjämningen genast med funktionen för automatisk målsökning. Bladets lyftrörelse kontrolleras automatiskt av CoPilot-systemet.

Undvik misstag


iGD CoPilot förebygger vågeffekt på ytor och motverkar felaktig tvärfall på bladet. Detta gör att även oerfarna operatörer kan uppnå professionella resultat, vilket leder till minskade kostnader till följd av omarbeten eller slitage.

Minska utbildningskostnaderna


Även mindre erfarna operatörer arbetar effektivare och snabbare. Med hjälp av CoPilot kan även personal utan specialutbildning styra flera maskiner. iGD CoPilot arbetar dessutom utan roterande laser, totalstation eller GNSS-korrektionskälla.

Minska slitaget


Förläng livslängden på din maskin genom att minska behovet för omarbeten som gör att din maskin arbetar i onödan. Ta med din iGD CoPilot i förarhytten för att underlätta operatörens arbete och minska de kostnader som förknippas med felaktig lutning genom att motverka onödigt slitage på maskinen.

Ladda ned
 
 
 
 

Kontakta oss gällande maskinstyrning

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

Kontakta oss för mer information om våra maskinstyrningslösningar

iGD CoPilot

Med iGD CoPilot från Leica Geosystems behöver bandschaktarens operatör endast fokusera på maskinens hastighet och riktning.

Med iGD CoPilot från Leica Geosystems behöver bandschaktarens operatör endast fokusera på maskinens hastighet och riktning.