Leica Nova TM60 totalstation för monitorering

Designad för automatiserad och manuell deformationsmonitorering

Leica Nova TM60 – den fjärrstyrda totalstationen för alla övervakningsuppdrag

Den robusta, exakta och pålitliga fjärrstyrda totalstationen Leica Nova TM60 hjälper dig att övervaka projekt när du behöver pålitliga, kontinuerliga data. Leica Nova TM60 erbjuder information i realtid och rapporter som du alltid kan lita på, vilket hjälper dig att fatta välgrundade beslut vid rätt tidpunkt.

Oavsett vilka slags rörelser eller andra tillstånd du övervakar kommer du att har full översyn  dygnet runt, alla dagar i veckan. TM60 kan erbjuda världens längsta räckvidd för ATRplus , automatisk inriktning på en halv sekund, avancerad bildregistrering och den längsta kontinuerliga drifttiden på marknaden. 

Instrumentet visar sin fulla potential när det användas tillsammans med övervakningslösningenLeica GeoMoS. Med den här kombinationen av mättekniklösningar kan du ta itu med de komplexa kraven i en mängd olika typer av övervakningsprojekt, oavsett om det gäller kontinuerlig eller periodisk övervakning. Totalstationen TM60 kan anpassa sig automatiskt efter den omgivande miljön, så att du slipper oroa dig för dataavbrott, stilleståndstid och oväntade kostnader.

Den kraftfulla, intuitiva mjukvaran Leica Captivateär integrerad i TM60. De användarvänliga apparna och touch-tekniken gör det enkelt för användaren att periodiskt övervaka strukturer och miljöer.

Användningsområden för Leica Nova TM60:

  • Permanent övervakning (24/7): fjärrstyrd användning, kontinuerlig övervakning, övervakning i realtid data, klarar tuffa användningsförhållanden.
  • Periodisk övervakning: flexibel instrumentinstallation, automatiserad mätning, Leica Captivate fältmjukvara, dedikerad övervakningsapp, anslutning till molntjänster.
  • Byggnader och strukturer: övervakning av byggnader, skyskrapor, industrianläggningar, sportanläggningar, underjordiska anläggningar och havsbaserade strukturer.
  • Transportinfrastruktur: övervakning av tunnlar, järnväg, broar, vägar och motorvägar, flygplatser, hamnar och kanaler.
  • Övervakning av miljö och natur: jordskred, stenras, sättningar.
  • Energiinfrastruktur: övervakning av dammar, olje- och gastillgångar, kärnkraftverk, rörledningar, kraftstationer.
  • Gruvbrytning: övervakning av sluttningsstabilitet, höga väggar och stenbrott.

Lowest Downtime


Leica Nova TM60 is set out to give you peace of mind with the longest continuous operation in the field, the longest maintenance intervals (yearly) and no data gaps due to the new Leica GeoMoS Edge.

ATRplus


The Leica Nova TM60 has now become the world’s first self-learning monitoring total station due to the introduced ATRplus. ATRplus enables advanced automation and best measurement performance (up to 3,000 m), without the need to do adjustments to environmental conditions.

Leica GeoMoS


Leica Geosystems’ automatic deformation monitoring system helps monitoring customers quickly understand and react to complex demands of monitoring projects with the necessary flexibility.

AutoLearn


This GeoMoS feature allows the instrument to automatically search, aim and measure monitoring prisms with an enlarged field of view of the ATRplus. The detection of monitoring targets can now be done autonomically and remotely.

For a more carefree experience, take advantage of Leica Geosystems’ Active Customer Care. Our global network of experienced professionals is only a click away to assist you with any questions. Also, you can control your costs with a tailored Customer Care Package (CCP), giving you the peace of mind of being covered anywhere, anytime.

Contact us about Total Stations

Get in contact with us for more information about our total station portfolio.
Get in contact with us for more information about our total station portfolio.

Total Station Comparison Chart

Which total station is right for you?
Which total station is right for you?

Monitorering

Naturliga formationer och byggnadsmonument står under enorma påfrestningar. Håll uppsikt över potentiella risker med hjälp av våra olika monitoreringslösningar.
Naturliga formationer och byggnadsmonument står under enorma påfrestningar. Håll uppsikt över potentiella risker med hjälp av våra olika monitoreringslösningar.

Leica GeoMoS

Flexibel mjukvarulösning för automatisk övervakning av deformationer.
Flexibel mjukvarulösning för automatisk övervakning av deformationer.

LOC8 - Theft Deterrence and Location Solution

Protect your total station: always know where your instrument is in the field. Discover the benefits of remotely locking your total station, learn about Geo Fences and more.
Protect your total station: always know where your instrument is in the field. Discover the benefits of remotely locking your total station, learn about Geo Fences and more.

Utbildning på nätet

Leica Geosystems har utvecklat en plattform för nätbaserad utbildning för att vidareutbilda kunderna i att använda instrumentens funktioner fullt ut.
Leica Geosystems har utvecklat en plattform för nätbaserad utbildning för att vidareutbilda kunderna i att använda instrumentens funktioner fullt ut.

Leica Nova TM50

In case you are looking for the predecessor of the new Leica Nova TM60, this is where you can find the needed information.
In case you are looking for the predecessor of the new Leica Nova TM60, this is where you can find the needed information.