Avancerade säkerhetsåtgärder: Förutse, planera, förbered med Leica BLK3D Imager

Som säkerhetsspecialist inom personskydd har du ett viktigt mål i sikte: att bedöma nivån på möjliga hot, sårbarhet och risker för de personer som du skyddar. Du förutser, planerar och förbereder dig för eventuella och ibland även otänkbara resultat. Du ställer dig många frågor om potentiella scenarier. Och du finner svar på dem. Det är det som är syftet med rekognoscering och avancerat säkerhetsarbete.

Ibland har säkerhetspersonal tillräckligt med tid och resurser för att förbereda omfattande planer och avancerade säkerhetsrapporter. Ibland behöver allt göras mycket snabbt och på bästa möjliga sätt. Oavsett hur mycket tid du lägger ner på rekognoscering står du fortfarande inför samma utmaningar när du utför uppdraget – val av rutt samt identifiering av riskområdet och sårbarhetspunkter, såsom trafik, tunnlar, broar, parkområden eller liknande. Extremt viktigt i detta sammanhang är inspektion av platser som till exempel lokaler eller byggnader där de personer som står under ditt beskydd kommer att möta sin publik.


Bedömning av hot

Arbetet med att samla in sådan och annan viktig information kallas hotintelligens. Låt oss titta på hur man dokumenterar platser för att få tillgång till hotintelligens.

Den information som samlas in i detta fall är bland annat fullständig adress, kartreferens, GPS-koordinater, relevanta telefonnummer. Och tekniska ritningar. Vad händer om det inte finns några tekniska ritningar? Eller om de inte har uppdaterats sedan den senaste renoveringen?

Det är här som Leicas lösningar för 3D-mätning i realtid på bilder med BLK3D Imager kommer in i bilden. Med den handhållna, professionella mätutrustningen för snabb och omfattande dokumentation i 2D och/eller 3D, kan du rekonstruera arenor, byggnader och andra platser av intresse. Resultaten kan enkelt inkluderas i din säkerhetsrapport som pdf, 2D-planer, bilder och 3D-mätningar i bild.

Du kan dessutom vara säker på att du inte kommer att missa några detaljer.

BLK3D kan enkelt styras via LCD-skärmen på fem tum med multitouch-teknik, precis som på en smarttelefon. Att ta bilder och mäta avstånd med BLK3D är mycket enkelt och intuitivt och kräver varken lång utbildning eller instruktion i systemet.

När du utför platsinspektioner och dokumenterar platser händer det säkert att du ställer dig frågan:

  • Var finns mina uppgifter?
  • Vart tog mätningen vägen?
  • Genomförde jag inte den?

Är det inte onödigt att missa en viktig mätning under rekognoscering på plats? Är det inte onödig att siffror hamnar på fel plats på din ritning? Är det inte jobbigt att inte kunna läsa vad man skrev på plats när man är tillbaka på kontoret? Är det inte jobbigt att inte minnas var man tagit en bild?


Utarbeta hotplaner med BLK3D Imager

Alla har väl någon gång ställt sig minst en av ovannämnda frågor. Visst hade det varit bra att ha en lösning så att man kunde undvika dessa stötestenar? BLK3D hjälper professionella användare att undvika förväxlade siffror och saknade mätningar, och kan dessutom mäta i 3D på tagna bilder. Det gör det enkelt att skissa rum eller byggnader. Med BLK3D undviker du inte enbart nämnda fel – du sparar även mycket tid på plats och, inte nog med det, du kan du skapa en pdf-rapport som du skickar direkt till din arbetsledare och dina kollegor på kontoret.

Hotbedömningen och riskanalyserna kan påbörjas med programvaran BLK3D desktop. Dessutom kan du konvertera tagna bilder till ett 3D-punktmoln med hjälp av fotogrammetri. Du kan till och med skapa en 3D-modell där du virtuellt kan ”ta en rundtur” i den digitala tvillingen av platsen. Du kan i förväg förbereda medlemmarna i det operativa teamet på kontoret. När de sedan anländer till platsen kommer de att känna till alla nödvändiga kontrollpunkter och omedelbart känna sig bekväma och trygga på plats eftersom de har redan har varit där virtuellt i modellen och har gjort sig förtrogna med alla detaljer.

Rekognoscering är utan tvekan en svår och komplex uppgift. Med verktyg som BLK3D kan säkerhetspersonal spara tid på plats. De kan samla in, korrigera och slutföra sin rekognoscerings- och hotplaner med hjälp av data, bilder och mätningar av platsen, identifiera sårbara punkter på ett enkelt sätt och bestämma vilka resurser som behövs för att förhindra möjliga hot.

För mer information om BLK3D eller säkerhetslösningar från Hexagon kontakta oss här. 


Roland Raith har nästan 20 års erfarenhet av affärsutveckling och är
chef för affärsutveckling på området för kriminalteknik i Europa inom Hexagons Geosystems-division. I denna roll ansvarar han för att driva på strategisk tillväxt tillsammans med experter på allmän säkerhet.

Innan han kom till Hexagon arbetade Raith som applikationsingenjör för FARO Technologies
och befordrades till olika distributions- och regionchefsroller, där han ansvarade för försäljnings- och tillväxtstrategier för laserscanningsteknik på området allmän säkerhet. Han började sin karriär inom IT och gick inom kort över till försäljning och affärsutveckling.
Raith har en examen inom export och internationell marknadsföring från Johannes Kepler-universitetet i Linz, Österrike.

För närvarande håller han på att fortbilda sig till auktoriserad brottsutredare, auktoriserad analytiker av hotbekämpning, auktoriserad expert på cyberintelligens och cyberutredning på McAfee-institutet samt till auktoriserad expert på säkerhetshantering på universitetet i Leicester. Han är också medlem i American Society of Industrial Security och i Global Society of Homeland and National Security Professionals.Malgorzata Krol har 20 års yrkeserfarenhet inom marknadsföring och affärsutveckling och arbetar på Hexagon Geosystem som Senior Marketing Manager EMEA Forensics, där hon leder verksamheten för allmän säkerhet, kriminalteknik och säkerhetsmarknadsföring i regionen. Till hennes arbetsuppgifter hör även analys av affärsintelligens och strategisk marknadsutveckling på området för allmän säkerhet.

Innan hon började på Hexagon arbetade Malgorzata som Senior Product Marketing Manager på FARO Technologies inom området allmän säkerhet, kriminalteknik och 3D-dokumentation (laserscanning), som International Distribution Manager och som lärlingsutbildare. Hon är också expert på CRM, digital marknadsföring och marknadsföringsautomation.

Malgorzata började sin karriär på DaimlerChrysler Bank som projektledare inom marknadskommunikation och CRM, där hon ansvarade för många internationella CRM- och marknadsforskningsprojekt.

Hon har en magisterexamen i bank och finans från Poznańs universitet för ekonomi och näringsliv samt en kandidatexamen i bank och finans från WSB-universitet i Poznań (båda ligger i Polen). Malgorzata har bland annat en examen i rättsmedicinsk psykologi från Open University i Milton Keynes (Storbritannien) samt en examen i rättsvetenskap från University of Strathclyde i Glasgow (Skottland). Hon är också medlem i International Public Safety and Security Association.

Kontakta våra experter inom allmän säkerhet, skydd och kriminaltekniska undersökningar

Peer-to-peer-rådgivning från erfarna experter på allmän säkerhet
Peer-to-peer-rådgivning från erfarna experter på allmän säkerhet

Hantering av säkerhetsfrågor och allvarliga incidenter

Effektiv förtidsplanering och samordning av säkerhetsåtgärder baserat på en digital kopia
Effektiv förtidsplanering och samordning av säkerhetsåtgärder baserat på en digital kopia

Skapa din digitala tvilling för kriminaltekniska undersökningar med oss!

I våra blogginlägg förklarar vi hur våra geospatiala tekniker fungerar i tillämpningar för allmän säkerhet.
I våra blogginlägg förklarar vi hur våra geospatiala tekniker fungerar i tillämpningar för allmän säkerhet.

Utbildningscentrum

Vill du gå steget längre än traditionella utredningsmetoder eller fullända din dokumentationsteknik?
Vill du gå steget längre än traditionella utredningsmetoder eller fullända din dokumentationsteknik?