Leica iCON iCT30 – utsättningsinstrument för bygg- och anläggning

Utsättningsinstrument med hög prestanda för applikationer inom bygg- och anläggning

Den ökande komplexiteten i anläggningsprojekt och den starka trenden mot digitalisering och BIM-modellering inom bygg- och anläggningsbranschen gör att digitala utsättningsmetoder och processer blivit helt oumbärliga. Leica Geosystems har utvecklat det användarvänliga utsättningsinstrumentet Leica iCON iCT30 för att introducera digital, automatiserad utsättningsteknik på alla slags anläggningsprojekt och underlätta övergången från konventionella analoga mätmetoder.

Utsättningsinstrumentet iCON iCT30 i kombination med vår skräddarsydda mjukvara Leica iCON build för anläggningsprojekt är en lättanvänd och prisvärd lösning som ökar produktiviteten genom att minimera arbetstid och misstag, samt förbättra precisionen.

iCON iCT30 låter användaren:

 • Uppdatera de konventionella analoga utsättningsmetoderna genom ett användarvänligt digitalt verktyg
 • Öka produktiviteten, eftersom iCON iCT30 kan köras på egen hand, av en ensam användare
 • Sätta ut linjer för byggnadsstrukturer som t.ex. grunder och fasader
 • Sätta ut linjer för installation av gipsskivor och isolering
 • Göra MEP-utsättning för HVAC och rörledningar, insättningar och slitsar för plåtarbeten
 • Använda helt automatiska utsättningsrutiner för punkter på golv eller tak och linjer för väggenomföringar för rör
 • Göra effektiva kontroller av strukturer i befintligt skick och mätning av punkter vid vertikal anläggning

Med en mäträckvidd på upp till 80 m och en vinkelnoggrannhet på 9” uppfyller iCT30 de flesta kraven för utsättningsapplikationer. Störningar som t.ex. reflektioner, brutna siktlinjer och hinder som saktar ner utsättningsprocessen är ett minne blott. iCT30 är specifikt utvecklad för att hantera utmanande användningsmiljöer.

iCON iCT30 erbjuder:

 • Tangentbord med fyra knappar för enkel hantering
 • Prismasökning med AutoSearch
 • Den mest stabila prismalåsningen på marknaden
 • Skräddarsydd iCON build-mjukvara med optimerad användning av fullt renderade modeller i IFC-format
 • Teleskop för enklare inriktning

Bli digital


Byt ut traditionella mätmetoder mot ny, modern och användarvänlig teknik. Med iCON iCT30 kan du gå från traditionella analoga utsättningsmetoder med måttband, riktlod och snören till moderna digitala metoder. Förverkliga komplex design på ett enkelt sätt med utsättningsverktyget Leica iCON iCT30.

Skräddarsydd för anläggningsindustrin


Leica iCON build fältmjukvara har designats specifikt för användning inom byggnadsanläggning. Mjukvaran erbjuder optimerad användning av fullt renderade modeller i IFC-format, så att operatören enkelt kan jobba med modellen direkt på plats.

Maximal drifttid


Sätt ut och mät fler punkter per dag. iCT30 har marknadens bäst prismalåsning som skyddar mot störningar från reflektioner.

Enklare inriktning


Det inbyggda teleskopet förenklar utsättning av reflektorlösa utsättningsuppdrag och inriktning mot vissa punkter och förkortar därigenom arbetstiden.

Kontakta Leica Geosystems?

För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.
För att hitta vår service & support, våra affärsområden, regioner, telefonnummer & epost, klicka på länken.

Leica iCON iCT30 – utsättningsverktyg för anläggning

Detta användarvänliga utsättningsverktyg erbjuder digital, automatiserad utsättningsteknik på alla slags anläggningsprojekt.

Detta användarvänliga utsättningsverktyg erbjuder digital, automatiserad utsättningsteknik på alla slags anläggningsprojekt.