HxGN GeoMonitoring Hub

Integrerad plattform för sluttningsstabilitet för övervakning av gruvor

Rörelser i sluttningar har alltid utgjort en av de största riskerna inom gruvdrift. Sluttningsövervakning är därmed en väsentlig del av säkerheten i gruvor. För första gången kan en integrerad mjukvaruplattform, HxGN GeoMonitoring Hub, kombinera, analysera, visualisera och korskontrollera alla mätresultat från automatiserade övervakningssystem, såsom totalstationer, GNSS, radarsystem, geotekniska sensorer, miljösensorer och InSAR samt manuella avläsningar i en geografisk miljö.

Trots att radarteknik och traditionell prismövervakning kompletterar varandra i hög grad, har de aldrig tidigare sammanförts i en en och samma plattform. Genom att integrera data från två befintliga plattformar, IDS GeoRadar Guardian och Leica GeoMoS Monitoring Solution, förenar HxGN GeoMonitoring Hub nu det bästa av två världar i en lättanvänd programvara.

En plattform för alla övervakningssensorer


När det gäller säkerhet i gruvor innebär inte användningen av en övervakningsteknik att andra metoder måste uteslutas. Radarteknik, traditionell prismövervakning, GNSS och geotekniska sensorer är teknik som kompletterar varandra och bidrar med unika funktioner till en omfattande, helhetssyn på sluttningsstabilitet.

Hexagon övervakningslösningar


De två marknadsledarna inom övervakning av sluttningar i gruvor, Leica Geosystems and IDS GeoRadar, slår sig samman för att erbjuda det bästa inom mätning och radarbaserad övervakning i en och samma heltäckande mjukvarulösning. HxGN GeoMonitoring Hub synkroniserar effektivt data från Leica GeoMoS och IDS Guardian samt från tredjepartslösningar.

Enkel användning och inlärning


Ett flexibelt och modernt gränssnitt ger återkoppling direkt för att förenkla övervakningsarbetet och minimera implementeringen. Användningen baseras på en kontrollpanel och ett rapporteringsverktyg med dra och släpp-funktion. Viktiga data görs tillgängliga med bara några få klick, vilket möjliggör snabbare och mer välgrundat beslutsfattande.

Automatiskt och i realtid


HxGN GeoMonitoring Hub kan kombinera, analysera, visualisera och korskontrollera alla mätningar från övervakningssensorer i en gruva. HxGN GeoMonitoring Hub är helautomatisk och erbjuder dataintegrering i realtid från ett stort antal sensorer som finns på marknaden. På så sätt förenar den markbunden radar, totalstationer, GNSS och alla typer av övervakningssensorer från tredje part.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.