HxGN GeoMonitoring Hub

The integrated slope stability platform for mine monitoring

Slope movement has always posed one of the biggest risks in mining; making slope monitoring an integral part of safety in mines. For the first time, an integrated software platform, the HxGN GeoMonitoring Hub, is able to combine, analyse, visualise and cross check all measurement results delivered by automated monitoring systems, such as total stations, GNSS, radar systems, geotechnical and environment sensors, InSAR, as well as manual readings in one geographic environment.

Radar technology and traditional prism monitoring although highly complementary, have never in the past been brought together in a single platform. By integrating data from two existing platforms, the IDS GeoRadar Guardian platform and the Leica GeoMoS Monitoring Solution, the HxGN GeoMonitoring Hub now brings the best of both worlds together in one simple to use software.

En plattform för alla övervakningssensorer


När det gäller säkerhet i gruvor innebär inte användningen av en övervakningsteknik att andra metoder måste uteslutas. Radarteknik, traditionell prismövervakning, GNSS och geotekniska sensorer är teknik som kompletterar varandra och bidrar med unika funktioner till en omfattande, helhetssyn på sluttningsstabilitet.

Hexagon övervakningslösningar


De två marknadsledarna inom övervakning av sluttningar i gruvor, Leica Geosystems and IDS GeoRadar, slår sig samman för att erbjuda det bästa inom mätning och radarbaserad övervakning i en och samma heltäckande mjukvarulösning. HxGN GeoMonitoring Hub synkroniserar effektivt data från Leica GeoMoS och IDS Guardian samt från tredjepartslösningar.

Enkel användning och inlärning


Ett flexibelt och modernt gränssnitt ger återkoppling direkt för att förenkla övervakningsarbetet och minimera implementeringen. Användningen baseras på en kontrollpanel och ett rapporteringsverktyg med dra och släpp-funktion. Viktiga data görs tillgängliga med bara några få klick, vilket möjliggör snabbare och mer välgrundat beslutsfattande.

Automatiskt och i realtid


HxGN GeoMonitoring Hub kan kombinera, analysera, visualisera och korskontrollera alla mätningar från övervakningssensorer i en gruva. HxGN GeoMonitoring Hub är helautomatisk och erbjuder dataintegrering i realtid från ett stort antal sensorer som finns på marknaden. På så sätt förenar den markbunden radar, totalstationer, GNSS och alla typer av övervakningssensorer från tredje part.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.