HxGN GeoMonitoring Hub

Integrert plattform for skråningsstabilitet i gruveovervåking

Bevegelser i skråninger har alltid vært en av de største risikoene innen gruvedrift, og overvåking av skråninger er en integrert del av sikkerheten i gruvene. For første gang kan en integrert programvareplattform, HxGN GeoMonitoring Hub, kombinere, analysere, visualisere og kryssjekke alle måleresultater fra automatiske overvåkingssystemer som totalstasjoner, GNSS, radarsystemer, geotekniske og miljøsensorer, InSAR samt manuelle avlesninger i ett geografisk miljø.

Selv om radarteknologi og tradisjonell prismeovervåking i høy grad utfyller hverandre, har informasjonen fra disse teknologiene aldri blitt samlet i én enkelt plattform. Ved å integrere data fra to eksisterende plattformer, IDS GeoRadar Guardian og overvåkingsløsningen Leica GeoMoS, kombinerer HxGN GeoMonitoring Hub det beste fra to verdener i én brukervennlig programvare.

Én plattform for alle overvåkingssensorer


Når det gjelder sikkerheten i gruver, er ikke bruk av overvåkingsteknologier et spørsmål om enten eller. Radarteknologi, tradisjonell prismeovervåking, GNSS og geotekniske sensorer utfyller hverandre i høy grad, og bidrar med unike egenskaper i en omfattende, helhetlig forståelse av stabilitet i skråninger.

Hexagon overvåkingsløsning


De to ledende aktørene innen overvåking av skråninger i gruver, Leica Geosystems og IDS GeoRadar, er begge deler av Hexagon. Nå samarbeider de to for å samle det beste innen landmåling og radarbasert overvåking i én omfattende programvareløsning. HxGN GeoMonitoring Hub synkroniserer data sømløst fra Leica GeoMoS og IDS Guardian, i tillegg til programvareløsninger fra tredjeparter.

Lett å bruke og lett å lære


Et fleksibelt og moderne grensesnitt gir direkte tilbakemeldinger som forenkler overvåkingsarbeidet og er lett å ta i bruk. Grensesnittet er basert på et dashbord og et dra og slipp-rapporteringsverktøy, og viktige data er tilgjengelige med bare noen få klikk, slik at man kan ta raskere beslutninger på bedre informasjonsgrunnlag.

Automatisk og i sanntid


HxGN GeoMonitoring Hub kan kombinere, analysere, visualisere og kryssjekke alle måleresultater fra overvåkingssensorene i en gruve. HxGN GeoMonitoring Hub er fullt automatisert og tilbyr dataintegrering i sanntid fra et stort utvalg av sensorer på markedet, og samler informasjonen fra bakkeradarer, totalstasjoner, GNSS og alle typer overvåkingssensorer fra tredjeparter.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.