HxGN GeoMonitoring Hub

The integrated slope stability platform for mine monitoring

Slope movement has always posed one of the biggest risks in mining; making slope monitoring an integral part of safety in mines. For the first time, an integrated software platform, the HxGN GeoMonitoring Hub, is able to combine, analyse, visualise and cross check all measurement results delivered by automated monitoring systems, such as total stations, GNSS, radar systems, geotechnical and environment sensors, InSAR, as well as manual readings in one geographic environment.

Radar technology and traditional prism monitoring although highly complementary, have never in the past been brought together in a single platform. By integrating data from two existing platforms, the IDS GeoRadar Guardian platform and the Leica GeoMoS Monitoring Solution, the HxGN GeoMonitoring Hub now brings the best of both worlds together in one simple to use software.

Én plattform for alle overvåkingssensorer


Når det gjelder sikkerheten i gruver, er ikke bruk av overvåkingsteknologier et spørsmål om enten eller. Radarteknologi, tradisjonell prismeovervåking, GNSS og geotekniske sensorer utfyller hverandre i høy grad, og bidrar med unike egenskaper i en omfattende, helhetlig forståelse av stabilitet i skråninger.

Hexagon overvåkingsløsning


De to ledende aktørene innen overvåking av skråninger i gruver, Leica Geosystems og IDS GeoRadar, er begge deler av Hexagon. Nå samarbeider de to for å samle det beste innen landmåling og radarbasert overvåking i én omfattende programvareløsning. HxGN GeoMonitoring Hub synkroniserer data sømløst fra Leica GeoMoS og IDS Guardian, i tillegg til programvareløsninger fra tredjeparter.

Lett å bruke og lett å lære


Et fleksibelt og moderne grensesnitt gir direkte tilbakemeldinger som forenkler overvåkingsarbeidet og er lett å ta i bruk. Grensesnittet er basert på et dashbord og et dra og slipp-rapporteringsverktøy, og viktige data er tilgjengelige med bare noen få klikk, slik at man kan ta raskere beslutninger på bedre informasjonsgrunnlag.

Automatisk og i sanntid


HxGN GeoMonitoring Hub kan kombinere, analysere, visualisere og kryssjekke alle måleresultater fra overvåkingssensorene i en gruve. HxGN GeoMonitoring Hub er fullt automatisert og tilbyr dataintegrering i sanntid fra et stort utvalg av sensorer på markedet, og samler informasjonen fra bakkeradarer, totalstasjoner, GNSS og alle typer overvåkingssensorer fra tredjeparter.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.