Leica iCON iXE3 - 3D-system

Avansert 3D-løsning for gravemaskinstyring.

Leica iCON excavate iXE3

Maskinstyringsløsningen iXE3 veileder operatøren ved hjelp av referansemodeller og GNSS i 3D. Konstruksjonsdata og anvisninger for utgraving/fylling vises i sanntid på kontrollpanelet i førerhuset, slik at du raskt kan grave etter referansekonstruksjonen. Løsningen sikrer mer oppetid og fornøyde operatører, samtidig som sikkerhet og produktivitet økes. Jobb med en rekke av bransjens standardformater, deriblant LandXML, DXF, GEO, KOF, L3D, LMD, LIN, MBS og TRM, som tilbyr kunden ulike applikasjoner og arbeidsflyter. Operatøren kan bruke funksjonen for oppretting av modell til å lage enkle og komplekse modeller ute i felten, uten å måtte forlate førerhuset og uten behov for hjelp fra en oppmålingstekniker.

Ett panel til alt


Én plattform for alle maskiner, med enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Panelet er kabelfritt, slik at operatøren enkelt kan flytte det fra én maskin til en annen. Operatøren vrir bare om nøkkelen og setter i gang med arbeidet. Interaksjonen støtter arbeidsprosessen for den aktuelle oppgaven, og grensesnittet gjør det lett å finne funksjonene du trenger via rask navigering med ikoner. Teknologien med veivisere og hjelpefunksjoner gir assistanse ved kjøring av maskinen, slik at du får gjort mer arbeid med høyere kvalitet og færre feil.

Øk oppetiden


Den effektive menystrukturen er satt opp for enkel administrasjon av alle prosjektfiler. Oppetiden økes takket være et grensesnitt som gir operatøren rask tilgang til funksjonsvalgene som er nødvendige for arbeidet. Grensesnittet holder operatøren i driftsskjermbildet, slik at man kan konsentrere seg om den aktuelle jobben. Velg fullskjerm eller delt skjerm for å få den visningen som veileder deg mest effektivt gjennom jobben.

Sømløs datadeling


Sømløs datadeling med integrerte løsninger fra Leica Geosystems. Prosjektfiler fra Leica ConX synkroniseres automatisk med Leica MC1 programvare for gravemaskinen og med iCON site programvareløsninger. Bruk iCON excavate til å loggføre målte punkter, og del dataene med Leica ConX for å beregne prosjektfremdrift og analysere produktivitet. Med iXE3-løsningen kan du dele loggpunkter mellom maskiner for å overvåke og følge opp fremdriften i prosjektet.

Automatisere gravemaskinen


Leica Geosystems tilbyr flere verktøy som øker gravemaskinens produktivitet ved å automatisere viktige funksjoner. Den nye semi-automatiske funksjonen for gravemaskin tilbyr delvis eller full automatisering av bom, skuffe, tiltskuffe eller tiltrotator. Bruk den semi-automatiske funksjonen for gravemaskin til å utføre krevende gravearbeider raskere og mer nøyaktig, f.eks. til å lage hellinger og grøfter. Andre automatiserte funksjoner, som iXE CoPilot og Automatisk redskapsgjenkjenning, gjør arbeidet mer behagelig og mindre slitsomt for maskinføreren, og det fører til mindre overgraving og lavere driftskostnader.

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Powerkampanje! Leica MC1 3D for gravemaskin:

Alt du trenger av hardware, software og support er inkludert - ferdigmontert og aktivert.
Kalibreringsutstyr og Leica merchandise med på kjøpet!
Alt du trenger av hardware, software og support er inkludert - ferdigmontert og aktivert.
Kalibreringsutstyr og Leica merchandise med på kjøpet!

Vinn-vinn for alle parter

Med Leica som totalleverandør har Nordby Maskin AS nylig gjort full oppgradering av 22 stykk MC1 maskinstyringssystemer.
Med Leica som totalleverandør har Nordby Maskin AS nylig gjort full oppgradering av 22 stykk MC1 maskinstyringssystemer.

Leica Academy

Se instruksjonsvideoene våre om maskinstyring fra Leica Geosystems her.
Se instruksjonsvideoene våre om maskinstyring fra Leica Geosystems her.

Halvautomatisk gravemaskin for Leica iXE3

Den nye halvautomatiske funksjonaliteten for Leica iXE2/iXE3 gravemaskinstyringsløsninger hjelper operatøren med automatisk manøvrering av bommen, tiltskuffen og tiltrotatoren, noe som forenkler operatørens arbeid.

Den nye halvautomatiske funksjonaliteten for Leica iXE2/iXE3 gravemaskinstyringsløsninger hjelper operatøren med automatisk manøvrering av bommen, tiltskuffen og tiltrotatoren, noe som forenkler operatørens arbeid.

Leica Tool Recognition - Skuffegjennskenning for iXE3 og iGW3

Systemet fanger opp at skuffen er skiftet og endrer denne automatisk i systemet.

Systemet fanger opp at skuffen er skiftet og endrer denne automatisk i systemet.

Automating a walking excavator with machine control

Leica Geosystems is providing the machine control solution for the automation of a Menzi Muck automated walking excavator.

Leica Geosystems is providing the machine control solution for the automation of a Menzi Muck automated walking excavator.

iXE CoPilot Automatisk tiltrotator

Automatisk kontroll av tilt og rotasjon funksjonalitet på rotortilten

Automatisk kontroll av tilt og rotasjon funksjonalitet på rotortilten

New common hardware platform

New machine control hardware platform: Leica MCP80 panel and MDS series docking station.

New machine control hardware platform: Leica MCP80 panel and MDS series docking station.

Sømløs datadeling

Sømløs datadeling med integrerte løsninger fra Leica Geosystems.

Sømløs datadeling med integrerte løsninger fra Leica Geosystems.

Register on myWorld today!

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.