Kundreportage: Stream C – portabel markradar som detekterar ledningar under mark – i realtid.

"Med Stream C kan vi bredda vårt tjänsteutbud"

stream c

"Med Stream C kan vi bredda vårt tjänsteutbud"
 
Det säger Fredrik Ek affärsområdesansvarig för Dokumentation på Geomatikk. Som första företag i Sverige har de köpt en Stream C från Leica Geosystems, en portabel markradar som detekterar ledningar under mark – i realtid.


– Stream C öppnar helt nya möjligheter att snabbt detektera ledningsnät varsomhelst kunden vill dokumentera ledningsnät under mark. Markradarn blir ett bra komplement till våra övriga metoder och har mötts av stort intresse från våra kunder, berättar Fredrik Ek.

Geomatikk är ett av få svenska företag som arbetar med inmätning och dokumentation av infrastruktur under mark. Kunderna finns huvudsakligen bland nätägare och intresset för företagets inmätningstjänster har vuxit snabbt. Tjänsteområdet Dokumentation har i dag cirka 100 medarbetare, varav 20 procent arbetar med inmätning i fält, övriga med dokumentation och rapporter. Inledningsvis kommer en mindre grupp fälttekniker och backoffice personal utbildas i att hantera Stream C och tolka data från utrustningen.

– Stream C har flera intressanta användningsområden, bland annat vid kartläggning av ledningsnätet när gamla industriområden ska bebyggas. Där är vatten- och avloppsledningar ofta ofullständigt dokumenterade, eller så saknas dokumentation helt. Den kan också användas för att kartlägga fibernät. Den snabba utbyggnaden har i många fall genomförts av entreprenörer som inte haft tillräcklig kunskap om kraven på hur ledningarna ska dokumenteras.

stream c in action

Stream C kommer att levereras till Geomatikk under december 2019, men redan i somras fick företaget möjlighet att prova utrustningen under två dagar.
– Det fungerade väldigt bra och jag tror att den kommer att bli ett bra komplement till våra övriga metoder. Vi är nöjda med Leica övriga utrustning och det ska bli spännande att se Stream C i skarp drift.

Det första uppdraget där Geomatiik kommer att använda Stream C blir inmätningen av ett område som ska exploateras vid Forsmarks kärnkraftverk i Östhammars kommun.
– Området har varit bebyggt i omgångar och saknar fullständig dokumentation över ledningsnätet under jord.
Vid inmätningen av markområdet kommer Geomatikk att använda en kombination av tekniker: traditionell inmätning, inmätning med Stream C samt drönarbilder.
– Tack vare den nya markradarn från Leica Geosystems blir vi ensamma i Sverige med att kunna leverera en fullständig rapport med bland annat GIS-baserade digitala kartor, inmätta punkter och översiksfotografier. Rapporten kommer att levereras i två lager, ett säkert som vi mätt in med traditionell teknik och ett sannolikt som vi mätt in med markradarn, berättar Fredrik Ek.

Den ökade informationen som markradarn Stream C ger om hur marken ser ut under våra fötter kommer säkert att skapa nya möjligheter.
– Vikten av korrekt inmätt grunddata ökar i takt med att den blir allt viktigare för andra system som använder informationen. Allt från säljstödsystem till ny teknik som VR/AR hos den enskilde grävmaskinisten. Om några år kan de vara utrustade med 3D-glasögon och "se" var ledningarna ligger, spekulerar Fredrik Ek.

fredrik ek geomatikk 


________________________

Om Geomatikk
Geomatikk i Sverige AB etablerades 2010. Företaget är en del av
Geomatikkgruppen med kontor på 15 orter i Sverige, Norge och Finland.
Geomatikkgruppen har sedan starten i Norge 2005 vuxit kraftigt och koncernen
har idag cirka 620 medarbetare.

Vill du läsa mer om Stream C?
Läs mer här >

Kontakt Leica Geosystems AB
Martin Nilsson
Produktspecialist
martin.nilsson@leica-geosystems.com
Mob. +46 70 656 31 02

 

 

 

 

 

 

 

 


Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.