Reality Capture för bygg- och anläggningsprojekt

Reality Capture: upptäck hur du kan arbeta snabbare och smartare med reality capture för byggbranschen

Reality Capture for Construction and Engineering

E-bok om reality capture för infrastrukturprojekt

Lär dig mer om behovet av digitalisering, och vad reality capture kan innebära för hela bygg- och anläggningsprocessen.
Få information om hur projekt kan utformas, planeras och genomföras baserat på detaljerad och noggrann data, som förenar den digitala världen med den verkliga, och förbättrar hela vår byggprocess.

Med hjälp av reality capture kan du samla in data under samtliga faser av ett byggprojekt för att skapa en digital 3D-modell över en viss miljö eller byggarbetsplats. Detta resulterar i ökad effektivitet och på sikt även i ökad lönsamhet.

 

 

 

Reality Capture i nybyggnationsprojekt

Med reality capture kan många uppgifter verifieras, samt avvikelser och problem identifieras och därmed även lösas redan initialt i projekten. 

Reality Capture i väg- och brobyggnadsprojekt

Implementera digitalisering i väg- och brobyggnadsprojekt – förbättra effektiviteten och öka kvaliteten genom att göra projekten levande med...

Reality Capture för byggnation av järnvägar och tunnlar

Digitalisering förbättrar noggrannheten och byggnadskvaliteten i järnvägs- och tunnelprojekt.