Snabbväxande NEK satsar på Leica Geosystems mätutrustning och molnplattformen ConX

– Leica Geosystems produkter gör att vi arbetar snabbare, smartare och med mer precision än någonsin.

nekab, nek, kundreportage
För mark- och anläggningsföretaget NEK har Leica Geosystems mätutrustning blivit ett tryggt val vid projektering, mätning och utsättning. De senaste åren har NEK växt som företag, ökat andelen uppdrag, blivit fler medarbetare och köpt flera mätutrustningar.
– Leica Geosystems produkter tillsammans med deras molnlösning ConX gör att vi arbetar snabbare, smartare och med mer precision än någonsin, berättar Patrik Nordquist, arbetsledare inom mätning samt projektör inom mark och V/A hos NEK.


NEK grundades i Luleå 2014 och har växt mycket snabbt. Idag har företaget närmare 40 medarbetare, omsätter cirka 130 miljoner kronor och siktet är inställt på fortsatt utveckling. Verksamheten består av helhetslösningar inom mark- och anläggning samt grundläggning. Uppdragen utförs i hela Sverige och kunderna är främst byggföretag, energibolag och aktörer inom infrastruktur.

Investerat i flera enheter
När NEK utför projektering och mätning är hjärtat fyra kompletta utrustningar som består av GNSS RTK-rovern Leica iCON gps 30, mjukvaran Leica iCON Field, handdatorn Leica iCON CC80 och molnplattformen Leica ConX. Inom företaget finns även två Leica Viva GS14-antennenheter.
Fältutrustningen roterar inom projekten och hanteras av de flesta, från markpersonal till arbetsledare. I ett av de pågående projekten har NEK även kopplat upp en av entreprenörernas grävmaskiner med ConX.

Alltid korrekta underlag i realtid
Patrik Nordquist lyfter fram smidigheten med utrustningen och de tekniska lösningarna.
– Mätutrustningen är enkel att använda och det spelar ingen roll var jag som projektör eller arbetsledare befinner mig. Jag kan jobba på kontoret och dela samma skärmvy som medarbetarna har i handdatorn på fältet och vi kan arbeta tillsammans. Jag kan göra ändringar som de direkt kan ta del av. Jag kan till och med trycka på mätknappen om det behövs. Det enda jag inte kan göra är att hålla stången rakt upp!

Ökad kvalitet och rätt hela vägen
Tack vare snabbheten kan NEK öka kvaliteten i resultatet.
– När det kommer ändringar och nya direktiv vill man ha ut dem direkt, annars arbetar kollegorna på fältet med underlag som inte är aktuella. Har de inte rätt förutsättningar är risken överhängande att det blir fel eller att delar av arbetet måste korrigeras och göras om, berättar Patrik.

– Tack vare GPS:ens precision och möjligheten till ändringar i realtid gör vi rätt hela tiden. Det innebär till exempel att kantstenarna sätts på rätt plats, överbyggnadslagren ligger på rätt nivå och V/A-ledningarna får rätt lutning. Det är en trygghet för både oss som utför jobben, våra uppdragsgivare och de byggentreprenörer som kommer efter i nästa steg.

Förändringar inte längre omständiga
Förut var arbetet med ändringar och ny information inte lika praktiskt. Då var logistiken i centrum. Den molnbaserade tjänsten ConX har gjort stor skillnad.
– Innan vi började använda den nya GPS-utrustningen och ConX förde vi över ändringar till datorerna via en USB-kabel eller ett USB-minne. Sen fick arbetsledaren ta med sig detta till arbetsplatsen. Det var ett tidsödande och ineffektivt arbete, inte minst om det geografiska avståndet var stort. Det kunde dessutom dröja flera dagar ifall arbetsledaren jobbade med flera uppdrag.

– Tack vare ConX och mätutrustningen blir det lättare att kommunicera ändringarna med varandra och allt blir mer exakt. Tidigare var det vanligt att jag skrev in de nya måtten i en ritningskopia som jag sedan mailade till markpersonalen i en PDF-fil. De fick därefter mäta ut ändringarna med måttband och sprayfärg. Nu sker det på ett helt annat sätt.

Kompletterar med data från fältet
Mätutrustningen används inte bara enkelriktat för mätning och utsättning. En stor vinst är det dubbelriktade informationsutbytet, till exempel om Patrik i projekteringsarbetet behöver kompletterande data från fältet.
– Saknar jag en höjd så kan min kollega som har tillgång till GPS-utrustningen mäta upp den åt mig och jag får informationen direkt. Som vi arbetade tidigare hade jag kanske varit tvungen att till exempel åka 25 mil till Gällivare tur och retur för 20 minuters mätning och sen tillbaka. Istället sparar vi både tid och miljö och jag får omgående korrekt data som jag kan arbeta med.

Naturligt val att utöka antalet Leica-enheter
NEK köpte sin första mätutrustning, en GS14 från Leica Geosystems för fyra år sedan. Den utökades strax därefter med en till i samband med ett förskoleprojekt i Stockholm. I takt med att uppdragen blivit flera har det varit naturligt att komplettera med ytterligare utrustningar.
Under 2020 investerade NEK i de fyra nya kompletta iCon gps 30 och CC80-enheterna. De två första köptes i juni. De två andra köptes nästan direkt efter och levererades i augusti.
– När Leica Geosystems säljare här i Luleå visade mätutrustningen för mig första gången fastnade jag direkt. Utrustningen är perfekt i vår verksamhet. Att vi så snabbt utökade från två till fyra enheter beror på att vi fick in fler projekt och behövde fler mätutrustningar. Det var ett givet val att fortsätta med samma upplägg.

Redan vid utbildningen till mätningstekniker använde Patrik utrustning från Leica Geosystems.
–  Sedan dess har jag provat andra märken men Leicas produkter och teknik sticker ut på ett positivt sätt. De ger oss mervärden, inte minst idag när vi kan skicka filer och dela skärm mellan varandra på kontoret och ute på fältet. Jag upplever dessutom Leicas utrustning som mycket prisvärd och det finns tankar på att köpa ytterligare fler enheter, främst handdatorer, berättar Patrik.

Lätt att lära sig
De som använder utrustningen inom NEK är många av företagets medarbetare. Därför uppskattas det enkla handhavandet.
– En stor fördel är att både iCon gps 30-enheten, CC80-handdatorerna och mjukvaran iCon Field är lätta att förstå. Enkelheten gör att man inte behöver vara mätningstekniker för att använda dem. Jag brukar hålla en intern utbildning för de som ska använda utrustningen och det räcker långt. Dessutom är handdatorn CC80 ljusstark och rapp.

– Att utrustningen är robust, enkel att använda och intuitiv gör vårt arbete enklare, särskilt när det är så många som använder den. Det medför direkt att kvaliteten höjs och det är A och O för oss, en av våra hörnstenar, betonar Patrik.

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.