NCC i Jönköping jobbar smartare med Leica iCON iCR80 när fler medarbetare kan göra utsättningar

NCC använder iCR80

När nya kvarteret Science Park Towers byggs i Jönköping fördelar NCC enklare mätningsuppdrag och utsättningar på fler medarbetare. Med hjälp av totalstationen Leica iCON iCR80 som huvudinstrument avlastas NCC:s egna mättekniker. Arbetsmiljön förbättras, resorna blir färre och byggprojekten blir effektivare.

 

Det här är ett nytt arbetssätt som vuxit fram och blivit allt vanligare inom NCC, inte minst för regionen i sydöstra Sverige.

– I vår grupp i Jönköping har vi två mättekniker och de är oftast helt uppbokade. De är ständigt ute och reser, de rör sig över stora geografiska områden och har flera projekt de ska hinna vara med på, vilket inte alltid är så enkelt, berättar Andreas Persson, platschef för NCC Infrastructure i Jönköping.

Att sätta ut en linje för en vägg är exempel på ett enkelt jobb på ett bygge som man tidigare i värsta fall varit tvungna att vänta ett par timmar på att en av mätteknikerna ska utföra. Genom att tänka nytt och använda rätt utrustning kan arbetslaget istället lösa uppgiften själv.

– På ett snabbt sätt höjer vi produktiviteten på arbetsplatsen, sparar koldioxidutsläpp genom färre resor och kan bibehålla kvaliteten. Dessutom breddar vi kompetensen inom organisationen vilket är ett värde i sig, menar Andreas Persson.

Bygger ett kvarter för framtiden

Science Park Towers är ett helt kvarter som uppförs i anslutning till högskolan och befintliga fastigheten Science Park i centrala Jönköping. Kvarteret består av en lägre bas i tegel och fyra torn i olika höjd, från sju till femton våningar.

Totalt omfattar byggnaderna omkring 13 000 kvadratmeter och kommer främst att bestå av kontorslokaler men även konferens- och eventytor. Bakom projektet står Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB och bygget sker i samverkan med NCC som har totalentreprenaden.

 

Omfattande arbete

– Första spadtaget togs den 14 januari och vi började projektet med en del mindre rivningsarbeten på befintliga ytor. Sedan slog vi ned spont runt två tredjedelar av bygget och schaktade oss ned fem meter. Just nu är arbetet med grundläggningen i full gång. Det har blivit mycket mätningar hittills och mer blir det, berättar Andreas.

De enklare mätningarna som utförs sker främst för rör och ledningar i marken, ytterväggar, innerväggar och plattor men även en del höjdsättningar.

– Mycket handlar om basala uppgifter, att vi sätter ut punkter och slår linjer med snörslå så vi vet var de olika elementen för formsättningen eller väggarna ska vara, säger han.

Utrustningen som används är totalstationen Leica iCON iCR80 med stav, prisma och handdator tillsammans med mjukvarorna Leica iCON site och Leica iCON build.

– Handhavandet är enkelt och utrustningen är robust och driftsäker. Dessutom har vi nära till Leica Geosystems produktspecialist här i Jönköping och det är en extra trygghet om vi behöver hjälp, berättar Andreas.

iCON build

Använder resurserna på rätt sätt

Andreas har som platschef ett nära samarbete med både arbetslaget och mätteknikerna.

– Mätteknikerna är fortfarande mycket involverade i projektet. Jag förser dem med ritningsunderlag som de sedan bearbetar, lägger in koordinater och levererar i de filformat som vi behöver. Materialet får vi på en USB-sticka som vi läser in i handdatorn och använder tillsammans med totalstationen Leica iCON iCR80 och den övriga Leica-programvaran. De är också med i alla kvalificerade moment och i arbetet kring lägesmätningar eller relationshandlingar som ska in till beställaren, säger han.

– Målet med arbetssättet är att vi ska nyttja våra resurser på ett bättre och klokare sätt. Vi höjer produktiviteten och får ett bättre flöde i arbetet. Mätteknikerna är också nöjda. De får en bättre vardag och behöver till exempel inte åka 12 mil mellan Jönköping och Eksjö tur och retur bara för att sätta ut några enkla linjer. Dessutom är färre resor bättre ur miljösynpunkt och säkrare ur ett arbetsmiljöperspektiv.

 

Alla kan vara med

I arbetet med Science Park Towers är ett flertal medarbetare involverade. På morgonen sätts totalstationen Leica iCON iCR80 upp och sedan sker mätningarna och utsättningarna efter behov.

– Att arbeta på det här sättet är bra och både arbetsledare och de yrkesarbetare som vill anamma tekniken kan göra det. Just nu i den här fasen av projektet jobbar jag själv med mätningar kanske ett par timmar om dagen, berättar Andreas.

 

Får större förståelse

Arbetssättet med egna enklare mätningar är utbrett och växer sig starkare.

– Vad jag känner till så gör en till två arbetsledare per projekt inom byggsidan hos NCC i Jönköpingsregionen utsättning för innerväggar utan att mätteknikerna är med och jag tror det kommer mer och mer, säger han.

– För den yngre generationen som kommer in i branschen är datatekniken naturlig så för dem kommer det inte att vara en tröskel att sätta ut, de förstår direkt. Att fördela mätning och utsättning på fler medarbetare skapar fördelar. Det ger en bra erfarenhet och kunskap att läsa ritningar och innebär att man får en större förståelse för helheten.

 

Connected and simplified workflow


Optimise your semi-automated monitoring workflow with the seamlessly connected Captivate TPS Monitoring app and GeoMoS Now! Survey Edition. Total station measurements, calculations, and instant notifications are completed with the Captivate TPS Monitoring app before data is automatically imported into GeoMoS Now! Survey Edition. Here you benefit from real-time visualisations on your personalised dashboard and automated, fully customisable reporting – all accessible wherever you are from your tablet or smartphone over a browser.

Real-time visualisation


Real-time measurement visualisations ensure you are up to date with the deformation data you need, wherever you are. GeoMoS Now! Survey Edition provides visualisations of calculated displacements on your customised dashboard as soon as data is imported from Captivate – so you immediately see and share the most relevant information. Visualise displacements on a map, select from a variety of chart types and raster or vector backgrounds, and create tables for automatically updated value tracking. Access your data securely in the field or any other location over any smart device without travelling back to the office for data processing, saving time and enhancing efficiency.

Personalised dashboards


With a range of visualisation customizations for calculated results, your personalized dashboard provides easy access to an overview of essential and up-to-date displacement data for your project. Customize what you see by selecting charts and graphs with different metrics, adding dataset layers, set thresholds values for different limit levels, and visualize critical deformation levels. With 16 templates, including timeline and vector graphs, scatter plots, bar charts, contour graphs, and more, you can see all the information you need in the visual package best suited to your project. Additionally, charts and maps are automatically updated each time new data is imported so that your custom dashboards are always current.

Customised and automated reporting


Save even more time with fully automated, customizable reports. GeoMoS Now! Survey Edition allows you to provide results with professionalism by creating reports from fully tailorable templates featuring your company branding. Automate these reports to be generated and sent at defined intervals to a designated list of recipients and be confident that your results are getting to the right stakeholders, at the right time.

Originaltillbehör

Dra nytta av kvalitet, precision och tillförlitlighet hos Leica Geosystems originaltillbehör.