Stora planer för Slakthusområdet där skanningen bidragit till lyckat digitalt samarbetsprojekt

RTC360_ Slakthuset

50 000 kvadratmeter lokaler i Slakthusområdet skannades in och modellerades upp i stort digitalt samarbetsprojekt

När Atrium Ljungberg förvärvade Slakthusområdet i Stockholm behövde de bilda sig en uppfattning om fastigheternas skick inför framtida renoveringar. Metoden som valdes blev 3D-laserskanning och BIM-modeller av lokalerna som alla projektdeltagare tillsammans kunde använda och arbeta med.

 

Arbetet med att laserskanna fastigheterna och att omvandla punktmolnen till BIM-modeller utfördes av Clinton Mätkonsult AB med utrustning och mjukvara från Leica Geosystems.

– Vad vi vet är Atrium Ljungberg ett av de första fastighetsbolagen i Sverige som tagit steget fullt ut att digitalisera och modellera upp ett så stort fastighetsbestånd inför en renovering, säger Victor Nyström, regionchef vid Clinton Mätkonsult.

– Vi fick komma in i projekteringsgruppen i ett tidigt skede där vi tillsammans tog fram planen för digitaliseringen och den metod som skulle användas, berättar Victor.

Viktor Nyström Clinton

Laserskanning passade bra in

Eftersom många byggnader är gamla, tidstypiska och dessutom blåklassade valdes 3D-laserskanning och att visualisera all data i BIM-modeller.

– Resultatet med laserskanning blir väldigt exakt och detaljerat. Skanningsmetoden är dessutom varsam och det är enkelt att hantera utrustningen och flytta runt den, säger han.

Utrustningen som användes både invändigt och utvändigt var 3D-laserskannern Leica RTC360. Hela projektet anslöts dessutom till Stockholm stads stompunkter och georefererades i höjd och position med Leica Nova TS60 som är ansedd som en av världens noggrannaste totalstationer.

Arbetet började november 2019, precis innan Corona-pandemin blev känd. Utan vetskap om detta var strategin att alla involverade discipliner som mätkonsulter, arkitekter, konstruktörer och projektörer skulle jobba på ett modernt och nytt sätt genom att samarbeta digitalt i BIM-modellerna via en särskild programvara samt med punktmoln och panoramabilder via visningsprogrammet Leica TruView.

 

Stora planer för Slakthusområdet

Slakthusområdet i Stockholm ligger granne med Globen. I juni 2019 förvärvade Atrium Ljungberg befintliga fastigheter samt tecknade avtal om markanvisningar i Slakthusområdet till en bruttoarea av drygt 200 000 kvadratmeter. Förvärvet är Atrium Ljungbergs största någonsin och en satsning i deras strategi att skapa hållbara och innovativa stadsmiljöer.

Tanken är att Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en plats med fokus på mat, kultur och upplevelser. På området planeras också för tusentals nya bostäder och arbetsplatser. Utgångspunkten är att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas för nya ändamål samtidigt som den nya arkitekturen präglas av det befintliga områdets karaktär.

 

Tog 600 timmar att skanna

Att gå igenom och skanna vartenda skrymsle och vrå tar sin tid. Att skanna alla 50 000 kvadratmeter tog cirka 600 timmar. Arbetet med skanningen började under november 2019 och var klart drygt ett år senare, vid årsskiftet 20/21. Totalt har Clinton arbetat i elva olika fastigheter där den största fastigheten var på 22 000 kvadratmeter.

Hyresgästerna på Slakthusområdet består olika företag som bagerier, slakterier, eventbolag, konstnärer och bryggerier. Skanningsarbetet genomfördes med full verksamhet på området.

– De största utmaningarna var helt klart volymen som skulle skannas men även att anpassa skanningen på bästa sätt till hyresgästernas verksamheter och öppettider. Vi arbetade med stor flexibilitet och hoppade ofta mellan de olika lokalerna. När sedan pandemin slog till blev det inte lättare, men allt gick att lösa med hänsyn och kommunikation, berättar Victor.

– Eftersom vi ofta flyttade runt fick vi hantera upp till 100 delprojekt i skanningen. Därför var det helt avgörande att skanningsutrustningen Leica RTC360 och mjukvaran för punktmolnsregistrering Leica Cyclone Register 360 var så lättanvända. Det gick mycket bra att ta in flera småprojekt i det stora projektet vilket förenklade arbetet med att sammanställa allt data som registrerades.

Slakthuset

Skanningen skapar rätt förutsättningar

På området finns många äldre byggnader och de måste mätas upp exakt så projekteringsarbetet inför helrenoveringen kan utgå ifrån rätt förutsättningar.

– Vid skanningen får vi med allt som ögat ser och sen modellerar vi upp det. I projektet med Slakthusområdet återges allt på en hög detaljnivå vilket är viktigt så att ingångsvärdena är rätt från början, berättar Victor.

– Flera av husen har sättningar och det finns nog ingen våning som är helt plan eller en vägg som är helt vinkelrät utan byggnaderna följer tidens gång. Det är gammalt på ett fint sätt som i anrika fastigheter. Det är inte som ett nyare hus där allt ser likadant ut och bjälklagen är jämna.

 

Gemensamt digitalt arbete

Att jobba och samarbeta digitalt var inte vanligt när projektet startade 2019 men idag är det vardag för de flesta. 

– I det här projektet har digitaliseringen varit en framgångsfaktor. Alla kunde logga in och följa skanningsresultatet i TruView-portalen och fick en stor medvetenhet redan från början. Sen när pandemin kom blev det ännu viktigare att alla kunde se alla detaljer från varje fastighet via sina datorer, eftersom det inte längre fanns möjlighet att ta sig ut till området för fysiska kontroller. Digitaliseringen blev jättelyckad på många plan, menar Victor.

– Genom att samarbeta digitaliserat har vi minskat risken för förseningar, vi har reducerat resor med tillhörande koldioxidutsläpp och vi har kunnat arbeta med en hög kvalitet där alla haft en gemensam plattform att utgå ifrån. Med facit i hand har projektet heller inte påverkats av pandemin mer än att det bitvis blev mer pusslande för att lösa laserskanningen.

RTC360_Slakthuset

Nöjda projektdeltagare

Den positiva känslan gäller alla discipliner i projektet.

– Min upplevelse är att alla involverade som arkitekter och konstruktörer känt att arbetet gått smidigt. Det har varit lättare för alla att vara med i processen, man har löpande sett data komma in i Leica TruView-portalen, det har varit enkelt att ställa frågor och granska modellen i god tid. Ingen har behövt åka på plats för att göra sina egna kontroller.

– Traditionellt hade alla fått göra sina granskningar av allt material på ett bräde efter flera hundra timmars arbete. Att hantera så stora mängder är ofta ett tufft och tidsödande jobb. Att göra det successivt på det här sättet är mycket bättre. Det har medfört att behov och kravställningar fångats upp i förtid, säger Victor.

 

Vinnande arbetssätt som fortsätter

Konceptet som användes i arbetet med Slakthusområdet blev lyckat och kommer att fortsätta användas.

– Atrium Ljungberg är nöjda med vårt arbete och vi har redan påbörjat nya projekt där vi jobbar på samma sätt. Det finns tid och pengar att spara med att laserskanna och göra digitala modeller som alla kan använda. Med rätt underlag från början blir resultatet bättre hela vägen ända till slutet och det behöver inte handla om så stora projekt som för Slakthusområdet för att det ska vara lönsamt, berättar Victor.

 

Har ett 40-tal mätutrustningar

Utrustningen som Clinton Mätkonsult arbetar med kommer från Leica Geosystems.

– Vi jobbar med Leica-produkter för det är kvalitet. Med Leica kan vi känna oss säkra att produkterna levererar enligt förväntan. Sakerna fungerar och om vi har ett driftstopp så är det sällan på grund av tekniska problem med instrumenten.

– Vi har cirka 35 totalstationer, fem laserskanners samt flera GPS:er och avvägare. Inom företaget har vi en strategi att jobba med en och samma hårdvaruleverantör så långt det är möjligt, berättar Victor Nyström.

 

 

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.