Bygger framtiden tillsammans: Olofsson Bygg och Westkonsultens samarbete på Stigamo

Olofsson Bygg och Westkonsulten har ett framgångsrikt samarbete på Stigamo i Jönköping, där de genom användning av Leica iCON-lösningar effektivt kombinerar resurser och expertis

Westkonsulten, Olofsson, iCON

Utforska den fortsatta framgången av partnerskapet mellan Olofsson Bygg och Westkonsulten, som återigen förenades för att leverera enastående resultat på Stigamo i Jönköping.


Olofsson Bygg, ett respekterat företag med en lång historia av högkvalitativt byggande och starka band till Sjuhärad sedan grundandet 1970, är känt för sin dedikation till att skapa moderna och hållbara byggnader. Tillsammans med företaget Westkonsulten, som strävar för att erbjuda sina kunder det bästa av teknisk expertis och personlig service har de haft ett framgångsrikt samarbete på olika projekt.

I det här projektet på Stigamo i Jönköping som i del ett innefattade grundläggning och förberedelser till montage av stommen på byggnaden. Samarbetet syftade till att säkerställa att varje del av projektet utfördes med högsta kvalitet och effektivitet. Detta projekt är en del av Catenas vision att bygga en ny logistikanläggning i Jönköping, som sträcker sig över cirka 33 000 kvadratmeter, inklusive ett imponerande höglager på 30 meter. Olofssons och Westkonsultens samarbete är inte bara en kombination av resurser, utan en förening av kunskaper och värderingar, med målet att skapa en byggmiljö som överträffar förväntningarna och lämnar en bestående inverkan i samhället.

Alexander på Westkonsulten:
Vi har tidigare implementerat detta koncept tillsammans med Olofsson Bygg på ett annat projekt och det har visat sig vara framgångsrikt. Westkonsulten har lagt grunden för projektet genom att använda ett bruksnät med standardprismor, vilket möjliggör en smidig etablering av totalstationen för arbetsledarna på plats."

Han fortsätter:
"
Vi ansvarar även för all filhantering av utsättningsfiler och arbetsledarna skickar sina egenkontroller för de punkter de har satt ut (PLM råfiler av inmätningsdata). Det är avgörande att detta samarbete fungerar smidigt då det ger oss möjlighet att direkt verifiera att allt är korrekt. Anledningen till att iCON Field-lösningen har varit så framgångsrik är tack vare att den är väldigt lätt att förstå för personer som inte har använt mätutrustning innan, samt användningen av ConX, där vi hanterar all egenkontroll och filer. Genom ConX kan vi också gå in och styra handdatorn direkt om arbetsledaren har frågor eller problem, vilket har visat sig vara en effektiv kommunikationskanal.”

Om vår lösning - Leica iCON site field mjukvara:

Leica iCON site är en skräddarsydd lösning för bygg- och anläggningsverksamhet, som erbjuder innovativa digitala arbetsflöden för att öka prestanda, kvalitet och noggrannhet på byggarbetsplatser. Med avancerade funktioner för mängdmätning, utsättning och kontroll av arbete mot designmodeller möjliggör iCON site ökad produktivitet och minimerar risken för fel och omfattande ombyggnationer.

Med hjälp av Leica iCON-lösningar som en handhållen gps samt en totalstation kan kunden komplettera jobbet som vanligtvis utförs av en utsättare/mättekniker. Med färdiga filer från ett tredjeparts företag får, i detta fallet arbetsledaren, filer och kan på så vis direkt gå ut och mäta i driften omgående. Denna metod erbjuder två betydande fördelar: för det första minskas ställtiden för att sätta ut mätningar vid behov och för det andra reduceras kostnaderna genom att integrera denna process med platsledningens övergripande kostnader.


Samarbetet mellan Olofsson Bygg och Westkonsulten på Stigamo har visat hur en smart kombination av expertis och innovativ teknik kan förbättra byggprojekt. Med Leica iCON som stöd, kan arbetsledare och mättekniker arbeta effektivt tillsammans, vilket  kan minska kostnader och spara tid samtidigt som kvaliteten ökar.
Med en helhetslösning som kompletterar utsättarens roll och möjligglör fler och noggrannare mätningar är byggprocessen smidigare, mer flexibel och bättre rustad för framtida utmaningar.

 

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.