Osby minskar sin energiförbrukning – tar hjälp av en Leica BLK2GO

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

Osby kommun

Osby kommun i Nordöstra Skåne består av cirka 12 500 invånare, ett fastighetsbestånd på ungefär 115 000 kvadratmeter och ungefär 170 fastigheter. Emmy Harju och Thomas Lundtang Hansen på samhällsbyggnadsförvaltningen i Osby kommun har uppdraget att digitalisera fastighetsbeståndet i kommunen. Arbetet går från noll till hundra med hjälp av en Leica BLK2GO.

 

”Kan man på något sätt få in datan lätt, snabbt och korrekt?”

Osby kommun är i full gång med projektet ”Värdeskapande fastighetsförvaltning” som syftar till att upprusta kommunens fastigheter. Målet är att minska energiförbrukningen från cirka 180 kilowatt per kvadratkilometer till 80 kilowatt. För att kunna arbeta med upprustningen krävs underlag från samtliga fastigheter.

Innan skannern köptes in var underlagen bristfälliga: Arbetet har då skett sporadiskt och inte förvaltats efter om- och tillbyggnationer. När förändringar skulle göras i befintliga lokaler fick de leta fram gamla ritningarna och sedan åka ut till lokalen och kontrollera så att dessa stämde överens med verkligheten. Thomas Lundtang Hansen, projektsamordnare på samhällsbyggnadsförvaltningen, Osby kommun, letade efter en smidigare lösning.

Jag satt och tittade runt lite för att se hur man skulle kunna digitalisera fastigheterna för att få bättre koll. Jag har jobbat med BIM innan och tänkte ”Kan man på något sätt få in datan lätt, snabbt och korrekt?” och ramlade lite över Leica BLK2GO just för smidigheten i att man kan gå runt och skanna i stället för att sätta upp ställningar överallt och hålla på.


Underlättar vid upphandlingar och förebygger tvister

Efter att skannern inhandlades anställdes BIM-samordnaren, Emmy Harju, för att digitalisera och skapa kompletta 3D-modeller på alla kommunens fastigheter. Hon förklarar att det kommer att ta några år eftersom de ”går från noll till hundra” då de enda ritningarna i dagsläget som finns är från 70-talet. Men framåt går det.

Jag tar med vår mätingenjör ut och han mäter ut punkter på byggnaden. När jag sedan för in all datan i programmet som jag jobbar i kan jag dessutom sätta in mätingenjören exakta koordinaterna som han fått ut från byggnaden så vet vi exakt var i världen som byggnaden ligger, berättar Emmy.

Vi har sparat in en hel del konsulttimmar på att göra detta själva. Och när vi gör ändringar i byggnader idag så går vi ut och skannar in efteråt igen för att säkerställa att det är rätt förvaltningsdata vi har. Det är ju sådant som lätt glöms bort om du tar in en byggfirma som slänger upp en mellanvägg eller bygger om ett konferensrum. Byggfirman lägger inte tid på att rätta alla ritningar. Då är det bäst att ha det ”in house”, säger Thomas.

 

Målsättningen är att kunna använda dessa modeller vid drift och underhåll av lokalerna. Thomas framhåller även fördelen med att få bilder i 360 grader eftersom dessa kan användas vid exempelvis upphandlingar. I stället för att entreprenören behöver komma till platsen kan de få en exakt modell av hur det ser ut och vad som behöver göras. Detta minskar även risken att hamna i konflikt eller man minimerar dem, menar Thomas.

Bilddatan blir ju lite som en före och efter bild. Denna datan kan vara bra att ha om man råkar i konflikt om det t. ex har varit skador innan eller om det är något som har orsakats under själva entreprenörstiden. Nu kan vi enkelt referera till att ”Så här såg det ut när ni kom”.  Då hamnar man aldrig i de där onödiga tvisterna.

 

Exakt kopia av verkligheten

Skannern används både på utsidan, insidan och även placerad i världen. Thomas och Emmy är överens om att det blir mer exakta mått än vid mätning för hand.

Fördelen är att det blir en exakt kopia av verkligheten jämfört med om du skulle ut och mäta in det för hand, mäta upp och skissa ner det på ett papper och sen ska man hem till kontoret och rita upp det i CAD, säger Thomas.

Emmy fyller i: 
Nä, det blir inte alls lika exakt överhuvudtaget om man gör det ”manuellt”. Nu får vi det ju exakt hur det faktiskt ser ut. Det blir en kopia av verkligheten. 

Ytterligare en nytta som båda nämner är möjligheten att plocka bort innehållet i rummen i den digitala modellen. Det innebär att du kan få en kopia över själva skalet utan lösöret som står i alla lokaler. Emmy förtydligar att detta är väsentligt för Osby kommun eftersom lösegendomen ofta tillhör verksamheterna och inte samhällsbyggnadsförvaltingen.

 

En smittsäker

När Osby kommun skannar sina fastigheter får de ut mer data än man behöver i dagsläget, men den datan kan komma att fylla en funktion i framtiden. Det är en fördel att kunna hämta ny information i efterhand, utan att behöva ta nya mått, menar Thomas. Han ser även fördelen ur ett smittskyddsperspektiv.

Det kan ju spara kolossalt många resor ut på plats för att titta. Speciellt under pandemin. På äldreboenden och dylikt, dit det är svårt att komma till. Nu har man möjlighet att komma in i byggnaden ändå – digitalt.

Man vet ju inte om det händer något liknande igen och då är det bra att ha allting digitalt i stället för att behöva åka ut och titta på ”Hur var det nu det såg ut, var det en eller två sådana?”, tillägger Emmy.

 

Rekommenderar Leica BLK2GO

Osby kommun är nöjda med sitt inköp och vill rekommendera andra kommuner att använda sig av en Leica BLK2GO. Emmy sammanfattar sin erfarenhet av skannern:

Väldigt smidigt att man kan gå och skanna samtidigt. Du behöver inte ta med något stativ, inte sätta upp eller förbereda en massa och allt där till. Ja, det går smidigt. Hon får medhåll av Tomas, och säger avslutningsvis:

Vi är nöjda och rekommenderar den till andra kommuner

Kundcase

Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.
Läs om hur kunder från hela världen drar nytta av våra mångsidiga lösningar på ett smart sätt.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.