Fältmätning, anläggning och el- och vattennät finns i vårt dna

Oavsett om det handlar om design, anläggning eller underhåll av en tillgång säkerställer våra mätlösningar tillförlitlighet, hjälper dig att bli snabbare och möjliggör samarbete i molnet, möjliggör digitalisering av arbetsflöden och leverans av exakta geospatiala data.

Mätlösningar


Kontakta oss för mer information om vår portfölj av mättjänster.

Att bygga något som består

Från den längsta och djupaste tunneln till den högsta byggnaden – världens mest legendariska mästerverk har använt sig av Leica Geosystems tekniska lösningar. Våra 200 år av engagemang för mätning visar vår förmåga att leverera precis och exakt utrustning, avancerad programvara och pålitliga tjänster till dem som bygger världens infrastruktur.

Vår tradition av exakthet och innovation i kombination med ingående förståelse för branschen resulterar i lösningar som hjälper mättekniker att leverera projekt inom tids- och budgetramarna samtidigt som det säkerställer maximal säkerhet och minskad avfallsmängd. Vår kompletta portfölj av mätlösningar, maskinstyrningssystem och lösningar för konstruktionspositionering hjälper till att bygga upp världen runtomkring oss med hjälp av exakta data som hanteras digitalt och delas effektivt.

Mätutrustning med bästa avkastning

Den som köper utrustning från Leica Geosystems sparar tid, minskar driftskostnader och eliminerar fel – vilket gör projekten mer lönsamma. Vår utrustning kan skaleras eller uppgraderas utifrån dina verksamhetsbehov och stöds av ett omfattande service- och supportnätverk runtom i världen. Allt detta hjälper dig att bibehålla ett högt värde på den ursprungliga investeringen och därmed även bästa tänkbara avkastning på din investering.

I två sekel har vi levererat mätutrustning, så du kan känna dig trygg med att våra exakta instrument, avancerade programvara och pålitliga tjänster levererar högsta kvalitet. Våra förstklassiga lösningar är utformade att klara tuffast tänkbara förhållanden och miljöer, vilket ger dig den lägsta totala ägarkostnaden sett till instrumentets hela livscykel.

Den totala ägarkostnaden kombinerar inköpspris, driftskostnader, support och service samt instrumentets livslängd. Ladda ner vårt whitepaper och läs om vad du bör ta i beaktande när du köper en totalstation.

Digitaliserar byggets hela livscykel

Våra mätlösningar underlättar arbetet både i fält och på kontoret, och digitaliserar arbetsflöden och dataflöden. Vår hårdvara och programvara skapar en digital byggarbetsplats så att du kan leverera kvalitetstjänster under varje steg av byggprocessen, slutföra projekt snabbare med mindre avfallsmängd och omarbetningar samt bli mer lönsam.

Vi tillhandahåller rätt verktyg för att digitalisera anläggningar med reality capture data och geospatiala lösningar som förenklar dagliga arbetsuppgifter inom anläggning och infrastruktur, och som hjälper dig att smidigt koppla samman arbetet på fältet med kontoret, samtidigt som beslutsfattare får bättre insyn och kan förenkla administrationen.

Vi förenklar det digitala dataflödet med fullt stöd för CAD- och BIM-format (Building Information Modelling) på totalstationer, GPS/GNSS och maskinstyrningssystem för att definiera byggaktivitet och kontrollera hur projektet framskrider. Digitala modeller kan enkelt delas online mellan alla intressenter på arbetsplatsen för att säkerställa att alla har de senaste ritningarna. Att alltid ha tillgång till de senaste ritningarna minimerar omarbetningar och säkerställer minimal avfallsmängd och minskar kostnaderna.

Säkerhet på arbetsplatsen

Leica Geosystems lösningar bidrar till säkerhet på arbetsplatsen för både människor och tillgångar och hjälper till att anlägga och bygga säker infrastruktur där övervakning identifierar även mycket små rörelser.

Vår smarta mätutrustning och programvara gör det möjligt att mäta och samla in fysiska miljöer från säkert avstånd, utöka det virtuella samarbetet och förbättra arbetsflöden samt höja säkerheten för personal, arbetsplatser och infrastruktur. Vår portfölj omfattar infrastruktursökare som hjälper till att med exakthet lokalisera all nedgrävd infrastruktur för att undvika farliga avgrävningar; GNSS, totalstationer och 3D-laserskanners som samlar in punkter på säkert avstånd; övervakar lösningar som upptäcker strukturella deformationer samt personlarm och kollisionsavvärjning i realtid för maskiner och personer på byggarbetsplatser.

Besök vår blogg för ytterligare information om hur våra geospatiala lösningar som registrerar, bygger och övervakar byggarbetsplatser och infrastruktur sätter säkerheten i fokus.

Med egna ord

Mätlösningar

Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.
Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.

Få verksamheten att växa

Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.
Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.

Mätlösningar

Oavsett hur komplex din uppgift är, finns en lösning inom vår mångsidiga portfölj för mätning, positionering och visualisering, för att hjälpa dig bli mer effektiv och för bästa möjliga resultat.
Oavsett hur komplex din uppgift är, finns en lösning inom vår mångsidiga portfölj för mätning, positionering och visualisering, för att hjälpa dig bli mer effektiv och för bästa möjliga resultat.

Höj din kompetens

Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.
Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.