Pålitliga, löpande tjänster

Hjälp din personal att öka produktiviteten

Leica Geosystems Customer Care Packages (CCP) säkerställer att du får maximalt värde för din investering. Håll produktiviteten på en kontinuerligt hög nivå med direkt tillgång till ett nätverk av supporttekniker, både via telefon och på webben, som arbetar med dig för att lösa alla problem som kan tänkas uppstå. Undvik stillestånd och minimera behovet av reparationer med hjälp av förebyggande underhåll som innefattar kalibreringscertifiering, samt maximera produktiviteten med de senaste programvaruuppdateringarna och funktionerna.

Tillförlitlig RTK-korrigeringstjänst

HxGN SmartNet stödjer lantmätare över hela världen med centimeterprecision i deras dagliga arbete. Genom aktiv övervakning dygnet runt säkerställer mer än 4 500 referensstationer världen över en kontinuerlig drift som underlättar lantmätares arbete med hjälp av GNSS-positionering. Idag behöver man inte längre lägga tid på att leta efter en lämplig och säker plats eller på att installera en lokal RTK-basstation. Nu är det enkelt och smidigt att förlita sig på effektiv och noggrann RTK-positionering.

Överför dina data snabbare än någonsin

Leica Exchange gör det enkelt att överföra data från fältet till kontoret och vice versa. Med Leica Captivate och Leica Infinity kan du skicka data obehindrat ut till fältet och skicka färdiga mätdata till kontoret. Spara tid och undvik omarbete genom att alltid ha tillgång till de senaste designfilerna i fält och genom att kontrollera dina data innan du lämnar anläggningsplatsen.

Höj kompetensen och förbättra resultaten

Få tillgång till Leica Geosystems onlinebaserade utbildningsplattform för att uppdatera dina kompetenser och maximera produktiviteten för din utrustning. Lär dig i din egen takt, när det passar dig.
Din mätpartner

Leica Geosystems är den enda tillverkaren av mätteknik som kan luta sig mot 200 års utveckling av utrustning för mättekniker. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med våra högkvalitativa tjänster och lösningar inom mätning och positionering.
Leica Geosystems är den enda tillverkaren av mätteknik som kan luta sig mot 200 års utveckling av utrustning för mättekniker. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med våra högkvalitativa tjänster och lösningar inom mätning och positionering.

Få verksamheten att växa

Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.
Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.

Mätlösningar

Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.
Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.

Höj din kompetens

Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.
Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.