Få verksamheten att växa med monitorering

Upptäck hur du kan leverera de mycket exakta mätningar som behövs för att erbjuda monitorering och enkelt visa mätdata för vidare analys.

Hantera och övervaka strukturer genom innovativa monitoreringslösningar

Börja enkelt med manuell monitorering, med hjälp av din befintliga kunskap och utrustning. Monitoreringslösningar är ofta skalbara, vilket innebär att du kan börja ta dig an mer avancerade automatiserade övervakningsprojekt i takt med att din erfarenhet ökar.

Övervakningsdata ger kritisk insikt i strukturella rörelser, förbättrar säkerheten, minimerar skador och minskar riskexponering före, under och efter ett projekt genom en kontinuerlig övervakningsrapportering.

Från mycket exakta, noggranna och robusta totalstationer, GNSS-mottagare, digitala vattenpass och geotekniska sensorer till pålitlig analys och övervakningsmjukvara ger våra lösningar mätingenjörerna tillgång till realtidsövervakning dygnet runt av broar, höghus, tunnlar, kärnkraftverk, gruvor, jordskred, vulkaner och mycket mer.

Från mätning till monitorering i 3 enkla steg

Hur stort är steget från mätning till monitorering? I den här bloggen går vi igenom den stegvisa övergången från mätning till monitorering.
Hur stort är steget från mätning till monitorering? I den här bloggen går vi igenom den stegvisa övergången från mätning till monitorering.

Webbseminarium: Geodetisk övervakning – ny mjukvara för monitorering och nya totalstationer

Se hur vår nya generation av mjukvara och totalstationer för monitorering erbjuder en komplett lösning som kan skräddarsys för alla tänkbara projekt.
Se hur vår nya generation av mjukvara och totalstationer för monitorering erbjuder en komplett lösning som kan skräddarsys för alla tänkbara projekt.

Kundcase inom monitorering

Utforska olika typer av monitoreringsprojekt och bli inspirerad av mätingenjörer som erbjuder övervakningstjänster och utökar sina affärserbjudanden med ett bredare utbud. 
Utforska olika typer av monitoreringsprojekt och bli inspirerad av mätingenjörer som erbjuder övervakningstjänster och utökar sina affärserbjudanden med ett bredare utbud. 

Leverera nya tjänster med monitoreringslösningarBuildings and structures

When construction projects take place, monitoring nearby infrastructure is critical and can require monitoring solutions from small manual schemes to fully automated 24/7 systems. Geared with Leica Geosystems monitoring solutions, measurements can be obtained to detect structural deformation, allowing decisions to be made to assess construction or activity risks.
When construction projects take place, monitoring nearby infrastructure is critical and can require monitoring solutions from small manual schemes to fully automated 24/7 systems. Geared with Leica Geosystems monitoring solutions, measurements can be obtained to detect structural deformation, allowing decisions to be made to assess construction or activity risks.

Transportation infrastructure

Surveyors can provide timely identification of movements and potential structural damage to avoid failures. Explore the monitoring solutions that can help you provide vital information so decisions can be made that could save lives, maintain infrastructure and avoid expensive rebuilding.

Surveyors can provide timely identification of movements and potential structural damage to avoid failures. Explore the monitoring solutions that can help you provide vital information so decisions can be made that could save lives, maintain infrastructure and avoid expensive rebuilding.Kontakta oss för mer information om våra monitoreringslösningar.

Din mätpartner

Leica Geosystems är den enda tillverkaren av mätteknik som kan luta sig mot 200 års utveckling av utrustning för mättekniker. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med våra högkvalitativa tjänster och lösningar inom mätning och positionering.
Leica Geosystems är den enda tillverkaren av mätteknik som kan luta sig mot 200 års utveckling av utrustning för mättekniker. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med våra högkvalitativa tjänster och lösningar inom mätning och positionering.

Få verksamheten att växa

Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.
Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.

Mätlösningar

Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.
Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.

Höj din kompetens

Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.
Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.