Få verksamheten att växa med monitorering

Upptäck hur du kan leverera de mycket exakta mätningar som behövs för att erbjuda monitorering och enkelt visa mätdata för vidare analys.

Hantera och övervaka strukturer genom innovativa monitoreringslösningar

Börja enkelt med manuell monitorering, med hjälp av din befintliga kunskap och utrustning. Monitoreringslösningar är ofta skalbara, vilket innebär att du kan börja ta dig an mer avancerade automatiserade övervakningsprojekt i takt med att din erfarenhet ökar.

Övervakningsdata ger kritisk insikt i strukturella rörelser, förbättrar säkerheten, minimerar skador och minskar riskexponering före, under och efter ett projekt genom en kontinuerlig övervakningsrapportering.

Från mycket exakta, noggranna och robusta totalstationer, GNSS-mottagare, digitala vattenpass och geotekniska sensorer till pålitlig analys och övervakningsmjukvara ger våra lösningar mätingenjörerna tillgång till realtidsövervakning dygnet runt av broar, höghus, tunnlar, kärnkraftverk, gruvor, jordskred, vulkaner och mycket mer.

Från mätning till monitorering i 3 enkla steg

Hur stort är steget från mätning till monitorering? I den här bloggen går vi igenom den stegvisa övergången från mätning till monitorering.
Hur stort är steget från mätning till monitorering? I den här bloggen går vi igenom den stegvisa övergången från mätning till monitorering.

Webbseminarium: Geodetisk övervakning – ny mjukvara för monitorering och nya totalstationer

Se hur vår nya generation av mjukvara och totalstationer för monitorering erbjuder en komplett lösning som kan skräddarsys för alla tänkbara projekt.
Se hur vår nya generation av mjukvara och totalstationer för monitorering erbjuder en komplett lösning som kan skräddarsys för alla tänkbara projekt.

Kundcase inom monitorering

Utforska olika typer av monitoreringsprojekt och bli inspirerad av mätingenjörer som erbjuder övervakningstjänster och utökar sina affärserbjudanden med ett bredare utbud. 
Utforska olika typer av monitoreringsprojekt och bli inspirerad av mätingenjörer som erbjuder övervakningstjänster och utökar sina affärserbjudanden med ett bredare utbud. 

Leverera nya tjänster med monitoreringslösningarByggnader och konstruktioner

När man arbetar med anläggningsprojekt är övervakning av närliggande infrastruktur ett kritiskt moment som kan kräva allt från små, manuellt kontrollerade monitoreringslösningar till helautomatiserade system som är aktiva dygnet runt. Leica Geosystems monitoreringslösningar kan upptäcka strukturella deformationer, vilket gör det möjligt att bedöma potentiella risker kopplat till aktiviteter eller anläggningsarbete.
När man arbetar med anläggningsprojekt är övervakning av närliggande infrastruktur ett kritiskt moment som kan kräva allt från små, manuellt kontrollerade monitoreringslösningar till helautomatiserade system som är aktiva dygnet runt. Leica Geosystems monitoreringslösningar kan upptäcka strukturella deformationer, vilket gör det möjligt att bedöma potentiella risker kopplat till aktiviteter eller anläggningsarbete.

Transportinfrastruktur

Mätingenjörer kan identifiera rörelser och potentiella strukturella skador i rätt tid för att undvika misstag. Utforska monitoreringslösningar som kan leverera viktig information för beslut som kan rädda liv, skydda infrastruktur och undvika kostsamma ombyggnationer.

Mätingenjörer kan identifiera rörelser och potentiella strukturella skador i rätt tid för att undvika misstag. Utforska monitoreringslösningar som kan leverera viktig information för beslut som kan rädda liv, skydda infrastruktur och undvika kostsamma ombyggnationer.Kontakta oss för mer information om våra monitoreringslösningar.

Din mätpartner

Leica Geosystems är den enda tillverkaren av mätteknik som kan luta sig mot 200 års utveckling av utrustning för mättekniker. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med våra högkvalitativa tjänster och lösningar inom mätning och positionering.
Leica Geosystems är den enda tillverkaren av mätteknik som kan luta sig mot 200 års utveckling av utrustning för mättekniker. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med våra högkvalitativa tjänster och lösningar inom mätning och positionering.

Få verksamheten att växa

Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.
Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.

Mätlösningar

Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.
Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.

Höj din kompetens

Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.
Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.