Lösningar för 3D-laserscanning för mättekniker

Ett oumbärligt verktyg för mättekniker

Allt fler leverantörer av mättjänster utökar sitt tjänsteutbud med 3D-laserscanning. Med denna teknik kan man skapa en digital tvilling av den fysiska världen och omvandla den till en virtuell miljö med hjälp av programvara, för att på så vis få tillgång till värdefull och användbar information. Från Leica ScanStation P30/40 för högsta precision, P50 för största räckvidd, Leica RTC360 för högsta produktivitet till Leica BLK360 för trånga utrymmen och interiörer – vi erbjuder en laserscanningslösning som möter behoven i alla typer av mätprojekt.

När mätteknikerna har registrerat en digital tvilling, vilken skapas i extremt hög hastighet och ger högsta kvalitet kan de visualisera, extrahera, analysera, samarbeta och dela mjukvara såsom Cyclone, TruView, Cyclone ENTERPRISE, and CloudWorx för att dra största möjliga nytta av sina värdefulla mätresultat.

Utöka din verksamhet med 3D-laserscanning

3D-laserscanning utgör en konkurrensfördel för mättekniker och gör att företag kan registrera alla slags komplexa geometrier med högsta produktivitet även under de mest krävande förhållanden. Metoden ger mättekniker möjlighet att samla in omfattande data genom bilder i 360 grader och miljontals exakta mätpunkter för att snabbt få en digital version av valfri plats. Denna kan sedan när som helst hämtas med avancerad programvara. Kvalitetssäkring/kvalitetskontroll kan utföras direkt på fältet. Erbjud helt nya tjänster och utnyttja nya metoder såsom BIM.

Har du tänkt på att punktmoln kan vara ett sätt att utöka din verksamhet och öka din produktivitet bortom punkt-till-punkt-mätningar? I det här webbseminariet får du reda på hur du på bästa sätt kan lägga till 3D-laserscanning till dina befintliga arbetsflöden.

Kom igång med laserscanning med MS60 MultiStation

Mättekniker kan komma igång med laserscanning med nya Leica Nova MS60 MultiStation, och använda de arbetsflöden och appar i Leica Captivate som de redan känner till. MS60 kombinerar flera tekniker och gör det möjligt för användare att utföra alla traditionella mätuppgifter för totalstationer och enkelt scanna med en hastighet på upp till 30 000 punkter per sekund – allt i ett enda instrument. Med särskilda funktioner för datainsamling för volymberäkning och rutnät för mätning av planhet kan personal på fältet registrera data i bättre kvalitet och med fler detaljer på mindre tid.

MS60 omfattar digital bildtagning och GNSS-anslutning och gör det enkelt att växla mellan vinkel och avstånd eller mellan bildtagning och dataregistrering samt föra samman alla data i en datasats. Med den intuitiva, inbyggda programvaran Captivate kan mättekniker i en handvändning tillhandahålla digitala designdata i 2D och 3D-digital på fältet. Tillsammans med Leica Infinity, uppstår ett sömlöst dataflöde som möjliggör kombinering av data från MultiStation, totalstationer och GNSS och ger värdefulla resultat.

Rätt val för krävande laserscanningsprojekt: Leica ScanStation P-serien

Extremt krävande laserscanningsprojekt kräver oöverträffad hastighet, noggrannhet och räckvidd. Mättekniker kan förlita sig på att 3D-laserscanners i Leica ScanStation P-serien levererar 3D-data av högsta kvalitet och HDR-bilder (High-Dynamic Range) i extremt snabb scanningshastighet på 1 miljon punkter per sekund med en räckvidd på upp till en kilometer.

P-serien är skräddarsydd för att tillgodose mätteknikers behov av högsta precision och är utrustad med mätfunktioner (såsom snabb bakåtavläsning, inställd riktningsvinkel, inskärnings- och polygontågsfunktion), oöverträffad räckvidd och vinkelnoggrannhet i kombination med lågt områdesbrus och dubbelaxelkompensation av högsta kvalitet. P-serien är utformad för att prestera även under de tuffaste förhållanden och registrerar data i alla väder samt uppfyller klassningen IP54 för damm- och vattenbeständighet.

Jämför den tekniska informationen i vår portfölj för att avgöra vilken 3D-laserscanner som lämpar sig bäst för dina applikationsbehov och mätarbetsflöden.

Bemästra varje steg i arbetsflödet för 3D-laserscanning

Vi vet att effektiva mätningar på plats kräver förberedelse, överföring och bearbetning av 3D-data. Med vårt nätverk för försäljning, global support och teknisk service kan vi hjälpa dig att välja rätt 3D-laserscanningslösning och vägleda dig genom eventuella tekniska problem.

Insamling av data är bara ett steg i processen. Så oavsett om du registrerar, bearbetar, extraherar funktioner eller samarbetar med dina data tillhandahåller vi ett brett utbud av resurser som hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina 3D-laserscanningslösningar.Kontakta oss för mer information om våra 3D-laserscanningsprodukter.
Din mätpartner

Leica Geosystems är den enda tillverkaren av mätteknik som kan luta sig mot 200 års utveckling av utrustning för mättekniker. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med våra högkvalitativa tjänster och lösningar inom mätning och positionering.
Leica Geosystems är den enda tillverkaren av mätteknik som kan luta sig mot 200 års utveckling av utrustning för mättekniker. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med våra högkvalitativa tjänster och lösningar inom mätning och positionering.

Få verksamheten att växa

Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.
Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.

Mätlösningar

Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.
Oavsett hur komplext ditt mätuppdrag är, så kan du hitta en lösning i vår stora och varierade portfölj av produkter för positionering och visualisering – produkter som
snabbt ökar både produktivitet och effektivitet.

Höj din kompetens

Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.
Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.