Leica Captivate Road App – digitala verktyg för vägprojektets alla faser

En app för utsättning, utformning och kvalitetskontroll av väglinjer och ytor

Surveyor performing a layer check on a busy road with with CS30 tablet showing the Leica Captivate field software.
Data som tillhandahålls av mättekniker spelar en avgörande roll vid utformning, konstruktion och underhåll av vår järnvägsinfrastruktur. Från utsättning av väglinjer och sluttningar till kvalitetskontroller och as-built-verifiering – Leica Captivate Road-appen omfattar alla programvaruverktyg som behövs för att man effektivt ska kunna utföra mätuppgifter under alla faser av bygge och underhåll av vägar.


Leica Captivate Road App - effektiviserar vägprojekteringsarbetet


Utsättningsritningar och as-builts-kontroll

Leica Captivate Road-appen är uppdelad i två olika delar, en för utsättning av väglinjer, sluttningar och ytor och en som är skräddarsydd för kontroll av den färdiga vägen mot ritningen. Med dessa digitala specialverktyg är du rustad för alla utsättnings- och kontrollarbeten under hela ditt vägprojekt.

Vägkanter, släntlutning, ytor och vägkrön

Leica Captivate Road-appen är utrustad med funktioner som effektiviserar mätning i samband med vägbygge och underlättar en rad arbetsmoment. Exempel:

  • Genomför utsättning, mät vägen och visualisera ritningen i 3D- eller tvärsnittsvy

  • Sätt ut inhämtningspunkter för lutning, lutningsreferenser, profiler, tvärfall och bomberingar som behövs för väganläggning med hjälp av mycket enkla rutiner

  • Kontrollera kvaliteten på varje lager av vägytan och vägkrönet, från undergrunden till vägbanan


Snabbtips för Captivate

Använd verktyget COGO Road i Captivate Road-appens verktygslåda för att skapa en punkt som baseras på inriktningsrelaterad information (t.ex. sektion och offset). Det möjliggör utstakning av specifika objekt på plats, som betonghörn, kanaler eller insatser som finns i CAD-ritningar i stället för väglinjerna.

Leica Captivate fältmjukvara är kompatibel med:Totalstationer

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

GNSS-system

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Fältdatorer

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Leica AP20 AutoPole

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Leica Exchange

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Leica Infinity

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

ResurserDatablad för Leica Captivate

Datablad med de viktigaste funktionerna och de enheter som stöds av Leica Captivate fältmjukvara för mätproffs.
Datablad med de viktigaste funktionerna och de enheter som stöds av Leica Captivate fältmjukvara för mätproffs.

Grundkurs Captivate Road App

Vill du veta mer om Leica Captivate Road-appen? I den här kursen lär du dig grunderna för användning av appen. Allt du behöver är ett myWorld-konto och giltigt Customer Care Package (CCP).
Vill du veta mer om Leica Captivate Road-appen? I den här kursen lär du dig grunderna för användning av appen. Allt du behöver är ett myWorld-konto och giltigt Customer Care Package (CCP).

Leverera geospatiala data för vägar och motorvägar

Vi hjälper dig att leverera ditt nästa väg- och motorvägsprojekt i tid, så säkert och effektivt som möjligt. Alla mätlösningar i vårt sortiment tillhandahålla exakta geospatiala data för varje fas av ditt väg- eller motorvägsprojekt.
Vi hjälper dig att leverera ditt nästa väg- och motorvägsprojekt i tid, så säkert och effektivt som möjligt. Alla mätlösningar i vårt sortiment tillhandahålla exakta geospatiala data för varje fas av ditt väg- eller motorvägsprojekt.


Vill du prata med en expert på Leica Captivate?