Leica Captivate Road-appen – Digitale verktøy for veibygging

Én app forutstikking, layout og kvalitetskontroll av veitraseer og overflater

Data fra landmålere spiller en avgjørende rolle i planlegging, design og bygging av veiinfrastruktur. Leica Captivate Road-appen inneholder programvareverktøyene som kreves for effektivt målearbeid i alle stadier av veibygging og -vedlikehold, fra utstikking av veitraseer og hellinger til kvalitetskontroller og verifisering av utført arbeid.


Leica Captivate Road-appen – strømlinjeformer veitraséarbeidet


Utstikkingdesign og as-builts kontroll

Road-appen i Leica Captivate Road er delt inn i to separate deler, én som er ment for utstikking av veitraseer, profiler og overflater, og én som er skreddersydd for å kontrollere det utførte arbeidet mot designet. Med disse dedikerte digitale verktøyene er du klar til å utføre utstikking og kontroller gjennom hele byggeprosessen.

Veikanter, veiskråninger, veidekker og veiprofiler

Road-appen i Leica Captivate er designet for å strømlinjeforme måleoppgaver som er spesifikke for veibygging og dermed forenkle et bredt spekter av arbeidsoppgaver. For eksempel:

  • Utstikking og måling av veien og visualisering av designet i 3D eller med tverrsnittvisning.

  • Utstikking av profilpunkter og nødvendig underbygningsarbeid for veibyggingen

  • Kontroller kvaliteten på hvert lag av veioverflaten og veiprofilen, fra underbygning til veidekke


Captivate-hurtigtips

Du kan bruke COGO Road-verktøyet i verktøykassen i Captivate Road-appen til å definere et punkt gitt av trasérelatert informasjon (f.eks. profilnummer og forskyvning). Dette gjør det mulig å utføre utstikking på anlegget når du skal stikke ut spesifikke objekter som platehjørner, kanaler eller innbyggingsobjekter som er i CAD-tegningene og ikke i veitraseen.

Leica Captivate feltprogramvare er fullt kompatibel med:RessurserLeica Captivate datablad

Datablad som viser de viktigste funksjonen og enheter som støttes av Leica Captivate feltprogramvare for landmålere.
Datablad som viser de viktigste funksjonen og enheter som støttes av Leica Captivate feltprogramvare for landmålere.

Grunnleggende kurs i Captivate Road-appen

Ønsker du opplæring i bruken av Road-appen i Leica Captivate? Dette kurset lærer deg den grunnleggende bruken av appen. Det eneste du trenger er en myWorld-konto og en gyldig Customer Care Package (CCP).
Ønsker du opplæring i bruken av Road-appen i Leica Captivate? Dette kurset lærer deg den grunnleggende bruken av appen. Det eneste du trenger er en myWorld-konto og en gyldig Customer Care Package (CCP).

Lever geospatialdata for veier og motorveier

La oss hjelpe deg å levere det neste veibyggingsprosjektet til riktig tid og så sikkert og effektivt som mulig. Hele porteføljen av landmålingsløsninger leverer nøyaktige geospatialdata i hver fase av byggingen av veier og motorveier.
La oss hjelpe deg å levere det neste veibyggingsprosjektet til riktig tid og så sikkert og effektivt som mulig. Hele porteføljen av landmålingsløsninger leverer nøyaktige geospatialdata i hver fase av byggingen av veier og motorveier.


Ønsker du å snakke med en ekspert på Leica Captivate?