Leica Captivate Rail App – effektivisera bygge och underhåll av järnvägar

En app för utsättning av spårlinjer och jämförelse av lagda spår med ritningarna.

Surveyor checking tracks with MS60 scanning total station and CS30 field controller showing a Leica Captivate field sofware Rail App screenshot.

Noggranna järnvägsmätningar spelar en avgörande roll vid utformning, byggnation och underhåll av vår järnvägsinfrastruktur. Från insamling av mätdata till exakt utsättning och as-built-verifiering – mätning möjliggör effektiv utformning av spår och säkerställer att järnvägslinjer kan fungera säkert. Leica Captivate Rail-appen omfattar alla funktioner som behövs för utsättning och mätning av spårlinjer och för effektiv positionering.Leica Captivate Rail App - förbättrar spårprojekteringJustera utsättningar och kontrollera utlagda spår mot ritningar

Leica Captivate Rail-appen är uppdelad i två olika delar för användning i de olika faserna av spårmätning, vilket säkerställer att du har rätt digitala verktyg för uppgiften. Den ena delen av appen möjliggör utsättning och layout för ett nytt spår, och den andra delen är skräddarsydd för att mäta på spåren och jämföra mot ritningen.

$name

Leica Captivate Rail-appen är utrustad med funktioner som förenklar järnvägsspecifika mätuppgifter. Exempel:

  • Mät rälsen med hjälp av spårhöjningen för att tillhandahålla höjdkorrigerade förskjutningsvärden.

  • Parkoppla olika mätenheter med Rail-appen så tillämpar den automtiskt enhetsspecifika inställningar vid behov.

  • Arbeta med olika uppgifter om spårdesign, inklusive mittlinje och spår, endast mittlinje eller endast horisontella spårlinjer.
Snabbtips för Captivate

Visste du att det finns ett enkelt sätt att ta fram rapporter om utsatta punkter direkt i fält? Med verktyget Export Cut Sheet i Captivate Rail app Toolbox kan du exportera data med olika formatering och innehåll från samma jobb, direkt i fält. Huvudjobbet kan innehålla en blandning av olika datatyper (mätning, styrdata, utsättningsdata) men det är bara utsättningsdata som är relevanta för en sådan rapport.

För användning väljer du bara ett namn och en avgränsare och anger om du vill inkludera rubriker. Välj sedan innehållet i rapporten. Du kan spara flera definitioner och använda dem vid behov.Leica Captivate fältmjukvara är kompatibel med:Totalstationer

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

GNSS-system

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Fältdatorer

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Leica AP20 AutoPole

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Leica Exchange

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Leica Infinity

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

ResurserDatablad för Leica Captivate

Datablad med de viktigaste funktionerna och de enheter som stöds av Leica Captivate fältmjukvara för mätproffs.
Datablad med de viktigaste funktionerna och de enheter som stöds av Leica Captivate fältmjukvara för mätproffs.

Optimering av järnvägsinfrastrukturen i en huvudstad

I samband med en utbyggnad av järnvägsnätet behövde projektplanerarna data om topografiska ytpunkter och punktmoln för att kunna utveckla en optimerad design av järnvägsinfrastrukturen. En leverantör av mättjänster fick i uppdrag att leverera data med hjälp av lösningar från det nya Captivate-sortimentet, vilket visade sig vara ovärderligt i detta projekt.
I samband med en utbyggnad av järnvägsnätet behövde projektplanerarna data om topografiska ytpunkter och punktmoln för att kunna utveckla en optimerad design av järnvägsinfrastrukturen. En leverantör av mättjänster fick i uppdrag att leverera data med hjälp av lösningar från det nya Captivate-sortimentet, vilket visade sig vara ovärderligt i detta...

Förbättra din mätkompetens för järnvägsinfrastruktur

Oavsett om du är erfaren mättekniker eller just har kommit igång med dina första mätprojekt kan du tillhandahålla de höga precisionsstandarder som krävs vid projektering, byggande och underhåll av järnvägar och tunnlar.
Oavsett om du är erfaren mättekniker eller just har kommit igång med dina första mätprojekt kan du tillhandahålla de höga precisionsstandarder som krävs vid projektering, byggande och underhåll av järnvägar och tunnlar.


Vill du prata med en expert på Leica Captivate?