Customer Care Packages - Serviceavtal för maskinstyrning

Service- och underhållsavtal anpassade till behoven för maskinstyrning

Leica Geosystems service technician walks with his tools towards an excavator and excavator operator in heavy construction.

Vi på Leica Geosystems är en pålitlig affärspartner som erbjuder ett omfattande utbud av serviceavtal (Custerom Care Packages) som är särskilt utformade för maskinstyrning och yrkesverksamma inom anläggningsbranschen. Vi vet att stillestånd och oförutsedda händelser är det sista man vill uppleva ute i fält. Denna insikt har hjälpt oss utforma olika serviceavtal, vilket säkerställer att du får rätt support när du som bäst behöver den. Vårt globala nätverk av erfarna support- och servicetekniker kan hjälpa dig att hålla deadlines och minska stilleståndstiden. Och det är just det som aktiv kundtjänst handlar om – att du ska lyckas.

Serviceavtal – Customer Care Packages (CCP)
Få maximal avkastning på din investering med vårt utbud av serviceavtal – de är särskilt utformade för att möta behoven hos kunder med maskinstyrningslösningar. Ett serviceavtal ger dig omedelbar tillgång till vårt globala nätverk av supporttekniker med tjänster som säkerställer att du minimerar stillestånd, får ut det bästa av din teknik och en lång rad andra fördelar.

 

Lösningarna finns tillgängliga för olika nivåer och med olika varaktighet

Vårt breda utbud av tekniska tjänster, inklusive teknisk support, reparationer, förebyggande underhåll och kalibrering, utförs av experter som säkerställer att dina maskiner snabbt kan återgå i drift.

För att ytterligare stötta dig och ditt team finns all produkt- och servicerelaterad information tillgänglig via Leica Geosystems informationsportal myWorld, vilket innebär att du alltid har full koll på produktuppdateringar, serviceärenden och de senaste nyheterna kring Leica Geosystems. Via myWorld erbjuds även personalen utbildning och support för att kunna prestera på max och öka produktiviteten..

 


Vårt löfte

 

Vid oväntade problem med hård- eller mjukvaran finns vi där för dig. 

 • Vi erbjuder support och råd via telefon. 
 • Via fjärråtkomstfunktionen kan vi guida maskinföraren till rätt åtgärder via panelen.
 • Använd fjärråtkomstfunktionen så att våra tekniker kan fjärrstyra MCP80-panelen och erbjuda rätt support. 
   

Dina fördelar 

 

Våra experter ser till att ditt system fungerar som det ska.

 • Snabb och effektiv problemlösning.
 • Minskad tomgångs- och väntetid för maskinförarna. 
 • Projektförseningar på grund av maskinstillestånd elimineras. 
   

Mervärde för dig

 

Vetskap om att du kan förlita dig på det bästa supportnätverket i branschen:  

 • Tryggt förvissad om att du har tillgång till riktigt erfarna experter inom maskinstyrning.
 • Mindre frustration hos både maskinförare och projektledare.
 • Tidsbesparingar och effektiv drift. 
   

Vårt löfte

 

Det lönar sig att vara proaktiv.  

 • Översyn och kalibrering av sensorer, kablage och andra komponenter som ingår i lösningen. 
 • Certifiering av systemets optimala prestanda. 
 • Upp till fem års garanti på underhåll och reparationer.

Dina fördelar 

 

Du låter inte ödet påverka utfallet av ditt arbete. 

 • Ett proaktivt förhållningssätt till stilleståndstid, eftersom viktiga komponenter kontrolleras för att undvika fel eller felaktig funktion. 
 • Kan garantera tredje part korrekt systemfunktion. 
 • Arbets- och reservdelskostnader för ett tekniskt problem (med förbehåll för vad som omfattas av garantin) belastar inte ditt företags balansräkning.

Mervärde för dig

 

Bättre kontroll över oväntade tekniska problem och relaterade utgifter. 

 • Färre stillestånd och obehagliga överraskningar till följd av att maskinerna inte är igång.  
 • Officiellt bevis på att ditt företag kan leverera högklassigt arbete till kunderna tack vare den senaste tekniken inom maskinstyrning.
 • Färre oväntade utgifter. 

Vårt löfte

 

Håller dig ständigt uppdaterad med produktnyheter, uppdateringar och förbättringar.

 • Tillgång till vår onlineutbildningsplattform och kundutbildningar som arrangeras lokalt.
 • Support baserad på lokal (regional och landsspecifik) expertis på området. 
 • Installation av mjukvaruuppdateringar på din maskinstyrningslösning eller andra fältlösningar.  
   

Dina fördelar 

 

Smidig tillgång till on-demandmaterial och expertkunskap. 

 • Arbetsflödesfokuserat innehåll som kan förbättra din dagliga verksamhet. 
 • Stöd och utbildning erbjuds på lokalt språk, med lokalt fokus. 
 • Tillgång till de senaste funktionerna där du kan dra nytta av förbättringar i dataflödet, användargränssnittet och övergripande applikationsprestanda.  
   

Mervärde för dig

 

Du går aldrig miste om möjligheten att förbättras. 

 • Bättre förståelse för lösningen och kontinuerlig optimering av systemet. 
 • Enkel kommunikation med rätt råd och stöd för dina applikationer. 
 • Du får ut mesta möjliga av din investering i Leica Geosystems lösningar.