Leica ConX – molnbaserad plattform för delning och visualisering av data

Öppen, enkel och användarvänlig molnbaserad plattform för hantering och överföring av uppgifter för alla på arbetsplatsen.

Optimerad-ConX_2480x750_3

Leica ConX är ett molnbaserat samarbetsverktyg, där du effektivt kan hantera alla dina uppkopplade byggprojekt och dela jobbrelaterad information med alla berörda parter. Med Leica ConX kan du visualisera och validera referensmodeller, topografiska data och konstruktionsdata med hjälp av kraftfulla analysverktyg som gör det möjligt att övervaka och rapportera direkt från arbetsplatsen.

Fördelar:

  • Visualisera ritningar på en 3D-baserad projektkarta för snabb och enkel validering
  • Tilldela och automatiskt dela ritningar och uppdateringar med 3D-utrustning och fältmätare
  • Ansluta Leica-baserade applikationer till ConX-projekt för direkt delning av data från fältet och kontoret
  • Sammanställa uppmätta punkter från samtliga sensorer i realtid.
  • Kraftfulla verktyg för analys av schakt- och fyllvolymer i realtid för att övervaka hur projektet fortskrider.
  • Volymberäkning för automatiserad produktivitetsanalys och projektrapportering

Transparens och anslutning i realtid


Med hjälp av detta molnbaserade samarbetsverktyg kan du hantera alla dina uppkopplade byggprojekt, inklusive tredjepartsplattformar, och dela jobbrelaterade uppgifter med alla berörda parter. Med Leica ConX kan även oerfarna användare enkelt visualisera och validera referensmodeller, topografiska data och konstruktionsdata. Leica ConX erbjuder en snabb och enkel uppsättning av webbaserade verktyg för att du ska kunna utföra arbetet snabbare, effektivare och i enlighet med gällande specifikationer.

Analys av schakt- och fyllnadsmassor samt volymetrisk spårning av hur arbetet fortskrider


Den ursprungliga ytan kan hämtas från mark- eller flygundersökningar, alternativt direkt från desktop- eller tredjepartsapplikationer. Alla uppmätta punkter från maskiner och fältmätare kan användas för att skapa ytor som gör det möjligt att jämföra ytor i olika skeden av projektet för att t.ex. kontrollera lutning och analysera schakt-/fyllnadsvolym. Faktiska byggdata som skickas tillbaka till ConX används för att skapa 3D-kartor över schakt-/fyllnadsvolymer som sedan kan användas för att visualisera hur projektet fortskrider i realtid. Volumetriska förändringar presenteras i en lättavläst instrumentpanel för att underlätta rapportering av projektproduktivitet.

Digital 3D-baserad projektmiljö


All viktig projektinformation från referensmodeller, placering & historik, samt uppmätta faktiska byggdata visualiseras i realtid på 3D-baserade baskartor med lager för att snabbt och enkelt få en överblick över hur projektet framskrider.

ConX Safety Awareness Module


All incident data from the Leica iCON PA10, iCON PA80 and iCON CAS solutions are collected in Leica ConX Safety Awareness Module, providing new possibilities for proactive safety measures. Now safety managers can analyse incident data from reports and a built-in KPI dashboard, which are supported by a heatmap of the incident location indicating the highest-risk areas on the construction site. By tracking and measuring incidents, they will be able to make data-driven decisions to improve the on-site safety of construction workers and other assets.

Fjärrsupport och felsökning


Minimera driftavbrott med fjärrstyrd kommunikation i realtid mellan kontor och maskin för ex. felsökning, utbildning och installation, utan resekostnader och förseningar.

Login to Leica ConX

Click below to login to Leica ConX web-based cloud solution
Click below to login to Leica ConX web-based cloud solution

Leica ConX - digitalisera byggprocessen

ConX är en molnbaserad verktygslåda som synkroniserar och förenklar datahantering och arbetsflöde i projektets alla faser.

ConX är en molnbaserad verktygslåda som synkroniserar och förenklar datahantering och arbetsflöde i projektets alla faser.

Introducing Leica ConX

Ett webbgränssnitt som smidigt integrerar, hanterar, kontrollerar och analyserar alla delar i maskinstyrningsprocessen.

Leica MCH100 Machine Monitoring

Realtime solution monitoring earthmoving machine activity.
Realtime solution monitoring earthmoving machine activity.

Kontakta Leica Geosystems

Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.
Hitta dina kontaktpersoner på Leica Geosystems för frågor om försäljning, support och teknisk service.