Improving your Skills with Utility Detection and Mapping Solutions

These free resources will get you started to unearth your potential for utility mapping and detection. Leverage your expertise to identify and map subsurface utilities accurately.


Ground Penetrating Radar and Electromagnetic Locators for Utility Detection and MappingHow cable locators work – Principles of buried utility detection

Find out how cable locators are utilised to detect buried utilities' presence and proximity through passive and active location methods.
Find out how cable locators are utilised to detect buried utilities' presence and proximity through passive and active location methods.

EML or GPR? Which technology fits my purpose?

Learn why combining Electromagnetic Locator devices and GPR radar in a survey workflow ensures accurate and reliable results for utility mapping and surveying tasks.
Learn why combining Electromagnetic Locator devices and GPR radar in a survey workflow ensures accurate and reliable results for utility mapping and surveying tasks.

All utility mapping and detection blogs

Get ready to dive into the world of underground utility strikes and how electromagnetic locators and ground-penetrating radar are essential for safe excavation practices.
Get ready to dive into the world of underground utility strikes and how electromagnetic locators and ground-penetrating radar are essential for safe excavation practices.

Utility Surveying with GNSSLeica GS18 I - Mapping and Utility Applications

Learn how to measure challenging points with survey-grade accuracy, all remotely using images through real-world use cases for surveying and utility applications in this webinar.
Learn how to measure challenging points with survey-grade accuracy, all remotely using images through real-world use cases for surveying and utility applications in this webinar.

Expert talk: The GS18 I data in Leica Infinity

Watch our experts working with utility mapping data, in Infinity and learn how to work with the captured data in the office.
Watch our experts working with utility mapping data, in Infinity and learn how to work with the captured data in the office.

GNSS imaging workflow changes utility mapping

See the GS18 I GNSS RTK rover in action during a utility mapping project in Jaén, Spain and learn how to handle the captured data in Leica Infinity and Esri ArcGIS.
See the GS18 I GNSS RTK rover in action during a utility mapping project in Jaén, Spain and learn how to handle the captured data in Leica Infinity and Esri ArcGIS.


Understand Ground Penetrating Radar: get your free guide today.
Få verksamheten att växa

Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.
Se hur digitaliserade tekniker och processer kan skapa nya affärsmöjligheter, öka ditt företags konkurrenskraft och höja produktiviteten.

Mätlösningar

Oavsett hur komplex din uppgift är, finns en lösning inom vår mångsidiga portfölj för mätning, positionering och visualisering, för att hjälpa dig bli mer effektiv och för bästa möjliga resultat.
Oavsett hur komplex din uppgift är, finns en lösning inom vår mångsidiga portfölj för mätning, positionering och visualisering, för att hjälpa dig bli mer effektiv och för bästa möjliga resultat.

Höj din kompetens

Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.
Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.