Monitoring solutions for surveyors

Den bästa sensorn för varje uppgift inom monitorering

Grundläggande monitorering kan ske med enkla, manuella lösningar medan komplexare övervakningsuppgifter kräver automatiserade lösningar. Monitoreringslösningar från Leica Geosystems kombinerar geodetiska, geotekniska och meteorologiska sensorer för tillförlitlig, exakt datainsamling och säker dataöverföring med avancerad bearbetning, sofistikerad analys, rapportering och visuell framställning.

Vare sig det gäller permanenta eller tillfälliga installationer kan du enkelt utöka våra lösningar från enkel, manuell användning till tillämpning i stora monitoreringsprojekt i realtid genom att komplettera med ytterligare maskin- och programvara från Leica Geosystems och IDS GeoRadars övervakningslösningar. Med hårdvara såsom totalstationer, digitala avvägningsinstrument, GNSS-mottagare, GNSS-antenner, lutningssensorer, radar, meteorologisensorer och programvara kan våra övervakningslösningar skräddarsys för monitorering av aktiviteter och naturliga processer.

Titta på webbinariet nedan för att se hur vår nya generation av övervakningsprogram och totalstationer för monitorering utgör en komplett lösning som kan skräddarsys för alla projektbehov.

Börja småskaligt med manuell monitorering

Projektbaserad eller periodisk manuell monitorering kan utföras av alla mättekniker som kan använda utrustning för att genomföra mätningar. Mättekniker kan komma igång med manuell monitorering med i stort sett samma mätutrustning som används för allmän kartläggning av mark. Denna typ av monitorering kräver att mätteknikern besöker platsen varje gång en mätning ska ske. När mätdata har bearbetats och analyserats genereras en manuell rapport som skickas till kunden.

Vill du komma igång med monitorering? I bloggen nedan går vi igenom stegen för mätning och monitorering.

Utöka din verksamhet med halvautomatisk monitorering

Att skala upp till halvautomatisk - eller projektbaserad - monitorering är enkelt. Det enda som behövs är en totalstation från Leica Geosystems och den inbyggda appen TPS Monitoring. När mätutrustningen har ställts in kan mättekniker utföra mätningarna helt automatiskt. Om det finns en internetanslutning kan data skickas automatiskt till molnet för granskning som ett led i datainsamlingsprocessen.

Med hjälp av dessa specialutvecklade program och tjänster för monitorering kan man enkelt överföra data för granskning och bearbetning innan rapporten genereras automatiskt. Med appen TPS Monitoring från Leica Geosystems eller en Viva- eller Captivate-app kan insamling av mätdata automatiseras, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring förbättras genom automatisering och data laddas upp till GeoMoS Now! Survey Edition direkt från fältet. GeoMoS Now! Survey Edition är en lättanvänd, webbaserad tjänst som gör det möjligt för användare att enkelt visa och publicera sina mätdata i professionell kvalitet.

Lär känna Leica Geosystems webbaserade analys- och visualiseringsapplikation för övervakning av projekt - GeoMoS Now! Survey Edition.  

Automatiserad monitorering i realtid

Med hjälp av specialprogramvara för automatiserad monitorering kan mättekniker samla in, bearbeta och överföra data i realtid, samtidigt som de har möjlighet att automatiskt generera rapporter. Automatiserad eller kontinuerlig monitorering kan enkelt ställas in och konfigureras av alla mättekniker som kan använda mätutrustning efter en grundläggande utbildning.

Med specialiserad mätutrustning såsom totalstationen Leica TM60 för monitorering och programvaran GeoMoS kan mättekniker enkelt skala upp till automatiserad monitorering utan behov av omfattande utbildningar eller resurser. Med programvaran GeoMoS kan användare samla in och automatiskt bearbeta övervakningsdata och därefter analysera, visualisera och publicera dessa data online med GeoMoS Now!.

Leica Geosystems monitoreringslösningar är integrerade med såväl hårdvara som mjukvara. Sensorerna är enkla att använda och att installera. De kopplas direkt till molnet eller till lokalt installerad GeoMoS-programvara. På så sätt får du information så snart en rörelse eller förändring registreras. Den omfattande visualiseringen av resultat är alltid enkel att komma åt från din webbläsare eller en mobil enhet, vilket både sparar tid och optimerar driftskostnaderna.

Se hur totalstationer för monitorering, 4500 prismareflektorer och en rad andra geotekniska sensorer används i den senaste utbyggnaden av tunnelbanan vid centralstationen i Sydney, Australien.

Använd dina kunskaper inom mätning för att komma igång med monitorering

Mättekniker är redan experter på de flesta av de tekniker som används vid strukturell monitorering. Experter på monitorering och på mätning arbetar med mått eller koordinater, använder mätutrustning (TPS/GNSS/avvägningsinstrument) och liknande mättekniker samt har liknande felkällor och utdata för visualisering. Vid monitorering ligger fokus på upprepad mätning av definierade punkter på ett objekt. Därefter jämförs mätningarna så att förändringar över tiden kan fastställas.

Mättekniker som fokuserar på att analysera mätdata och att leverera de mest exakta mätningarnahar en naturlig läggning för detta specialistområde. Lär dig mer om hur du kan leverera den noggrannhet som krävs för monitoreringsuppdrag på vår utbildningssida. Prata med en av våra monitoreringsexperter för att hitta rätt lösning för dig.

Höj din kompetens

Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.
Stärk din kompetens för att bli mer effektiv och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Ta tillvara på företagets potential och erbjud bättre, snabbare och mer specialiserade tjänster.