Leica iCON iGD1 - CoPilot-løsning

1D automatisk styring av bulldoserskjæret

Leica iGD1 CoPilot

En brukervennlig løsning der operatøren kan stille inn ønsket fall-/planeringsreferanse, og som holder fallet/hellingen uten behov for lasere, master eller GNSS. CoPilot justerer skjærets posisjon automatisk, slik at operatører på alle erfaringsnivåer enkelt oppnår og opprettholder jevn overflate, fall eller planering uten å måtte etterjustere, slik at drivstoff- og arbeidskostnadene reduseres.


De nye, moderne 5-tommers og 7-tommers panelene Leica iCON MCP50 og MCP70 har svært lyssterk multi touch-berøringsskjerm, som gir god synlighet om dagen, om natten og under alle lysforhold. Programvaren Leica iCON iXE2 excavator kjøres i vår nye Smart Junction Box i stedet for direkte fra panelet. Dette gir bedre systemytelse og gjør løsningen mer fleksibel for fremtidig utvikling.

 

Reduser dobbeltarbeid


Få riktig planeringsvinkel på første forsøk. Med auto-målfunksjonen kan du stille inn ønsket helling og begynne bulldoserarbeidet umiddelbart. Skjærets høyde styres automatisk av CoPilot-systemet.

Unngå feil


iGD sørger for riktig planering uten områder med vaskebrettoverflater eller feil vinkel på skjæret. Resultatet blir at også mindre erfarne førere kan levere et profesjonelt resultat, noe som gir lavere kostnader og mindre dobbeltarbeid og slitasje.

Enklere opplæring


Selv mindre erfarne førere kan gjøre jobben mer produktivt og på kortere tid. Med CoPilot-assistanse kan personellet styre flere maskiner uten at spesialisert opplæring er nødvendig. I tillegg fungerer iGD CoPilot uten roterende laser, totalstasjon eller GPS-korrigeringskilde.

Mindre slitasje


Forleng maskinens levetid ved å redusere dobbeltarbeid som gir unødig belastning av maskinen. Når du tar med iGD CoPilot inn i førerhuset, blir arbeidet mindre anstrengende for føreren, og kostnader i forbindelse med feil planering reduseres ved at maskinen utsettes for mindre slitasje.

Nedlastinger
 
 
 
 

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

iGD CoPilot

Med iGD CoPilot fra Leica Geosystems trenger bulldoserføreren bare å konsentrere seg om maskinens hastighet og retning.

Med iGD CoPilot fra Leica Geosystems trenger bulldoserføreren bare å konsentrere seg om maskinens hastighet og retning.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.