Leica Nova MS60 MultiStation: Til alle måleoppgaver

Praktisk og allsidig med både totalstasjonfunksjoner og 3D-laserskanning, GNSS-tilkoblingsmulighet og digital bildebehandling

Med den nye versjonen av Leica Nova MS60, verdens første selvlærende MultiStation, kan du utføre alle landmålingsoppgaver med ett instrument. Det hever nivået på sensorfusjon ved å kombinere:

 • De mest avansert totalstasjonfunksjonene
 • 3D-laserskanning, slik at du kan skanne opptil 30 000 punkter per sekund
 • GNSS-tilkoblingsmulighet
 • Digital bildebehandling

MS60 leveres med Leica Captivate, en fast installert programvare med brukervennlige apper som hjelper deg med alle landmålingsoppgavene dine. Arbeidet effektiviseres ytterligere med MS60 sin funksjon Dynamic Lock, i tillegg til den nye og banebrytende funksjonen for oppsettsassistent, AutoHeight, som gjør oppsettet enda raskere og mer nøyaktig med bare et tastetrykk.

Til dette bruker du Leica Nova MS60:

 • Flatemodeller og volum innen bygg og anlegg samt gruvedrift: hauger med gråberg og materialfylling, DTM-oppretting og kontroll av flatemodeller, materialtykkelse, sprengningsflater og bakkenivåer.
 • Analyse av komplekse konstruksjoner og gjenstander innen prosjekter for anlegg, marin bruk samt rør og kabler: målkontroll, eksisterende anlegg og oppføringer
 • Mål av bygninger og konstruksjoner: analyse av brotilstand/klaring, BIM og eksisterende anlegg
 • Arbeid på fasader, oppriss og historiske bygninger: lage tradisjonelle fasadedata, 3D-modeller og fotografisk dokumentasjon
 • Tradisjonelle topografiske målinger til landmåling og kartlegging: lage tradisjonelle data som 2D-kart eller 3D-modeller
 • Deformasjonsovervåking av bakkeoverflater og strukturer: automatiserte eller periodiske målinger av bygninger, transportinfrastruktur, risikoområder i naturen, demninger og andre objekter

Oppdag hvordan du kan dra nytte av Leica Captivate Inspect Surface-appen:

Dette sier kunden om hvordan MS60 sikrer perfekt arbeidsflyt:

Highest-end total station

Highly accurate angle and distance measurements, robust design and easy-to-use apps. With improved automated functionalities, like Dynamic Lock and Autoheight, and the self-learning ARTplus features, the MS60 increases your efficiency, even in the most challenging conditions.
Highly accurate angle and distance measurements, robust design and easy-to-use apps. With improved automated functionalities, like Dynamic Lock and Autoheight, and the self-learning ARTplus features, the MS60 increases your efficiency, even in the most challenging conditions.

3D laser scanning

Scan up to 30,000 points per second (Hz) to complete your work quickly and get dense scanning grids. The MS60 features optimised scanning paths, including zenith scans, allowing you to significantly reduce the total scanning time.
Scan up to 30,000 points per second (Hz) to complete your work quickly and get dense scanning grids. The MS60 features optimised scanning paths, including zenith scans, allowing you to significantly reduce the total scanning time.

GNSS connectivity

GNSS is fully integrated in the workflow and the data structure, enabling direct georeferencing and increasing your flexibility in the field.
GNSS is fully integrated in the workflow and the data structure, enabling direct georeferencing and increasing your flexibility in the field.

Digital imaging

Digital imaging technology, including an overview and a 30x magnifying telescope camera, enables accurate image-assisted surveying both at the instrument and remotely, while also including extended image documentation.
Digital imaging technology, including an overview and a 30x magnifying telescope camera, enables accurate image-assisted surveying both at the instrument and remotely, while also including extended image documentation.

When to use the Leica Nova MS60

Traditional surveying and so much more. Learn ways our scanning total station enables measurement tasks and deliverables for a range of sites and structures.

 • Surfaces and volumes in construction and mining, soil heaps and stockpiles, DTM creation and checking surfaces, material thickness, blast faces and ground levels
 • Analysis of complex structures and objects within plant, marine and utility projects: dimensional control, as-built and record keeping
 • Measuring buildings and structures: bridge condition/clearance analysis, BIM and as-built
 • Facade, elevations and heritage work: creation of traditional deliverables like 2D maps or 3D models
 • Deformation monitoring of structures and ground: automated or periodic measurements of buildings, transportation infrastructure, natural hazards, dams and other objects

Integrated surveying, monitoring and CAD software

 • Leica Captivate - the MS60’s onboard software with easy-to-use apps that cover all your surveying tasks. Includes a range of tools to optimise scanning tasks, like the Inspect Surface app and more.
 • Leica Infinity - an intuitive surveying office software enabling seamless data transfer from the MS60 to the office to manage, process, analyse and quality check your field data.
 • Leica GeoMoS - the automated deformation monitoring software providing movement analysis, reports and notifications
 • Leica Cyclone - point cloud processing, management, collaboration and visualisation software.
 • Leica Cloudworx - CAD plugins that allow you to work efficiently with large point clouds directly in your chosen CAD system
 • Additional Hexagon packages and selected partner software


Featured Content

Highway monitoring enabled by patch scanning

The MS60 was an integral tool for monitoring a busy UK highway during tunnel construction underneath. Using the unique patch scanning feature and monitoring software, drivers could use the roadway while monitoring for movements ensured their safety.
The MS60 was an integral tool for monitoring a busy UK highway during tunnel construction underneath. Using the unique patch scanning feature and monitoring software, drivers could use the roadway while monitoring for movements ensured their safety.

Innovations to the MS60

Learn how the MS60 scanning total station integrates the latest technologies to improve measurement potential across a broad range of applications from one our experts.
Learn how the MS60 scanning total station integrates the latest technologies to improve measurement potential across a broad range of applications from one our experts.

The payoff of a scanning total station

Successful U.S. company Titcomb Associates shares their experience integrating the MS60 into surveying workflows and the resulting safety and business benefits.
Successful U.S. company Titcomb Associates shares their experience integrating the MS60 into surveying workflows and the resulting safety and business benefits.

Leica MS60 MultiStation is fully compatible with: