Leica Captivate Rail-app – strømlinjeformet bygging og vedlikehold av jernbaner

Én app for utstikking og layout av jernbanetraseer og sammenligning av eksisterende skinner mot design

Surveyor checking tracks with MS60 scanning total station and CS30 field controller showing a Leica Captivate field sofware Rail App screenshot.

Presis oppmåling av skinneganger spiller en avgjørende rolle innen design, bygging og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Tilrettelegger for effektiv jernbanedesign og bidrar til sikker jernbanedrift med alt fra innsamling av måledata til presis utstikking, verifisering av eksisterende anlegg og landmåling. Leica Captivate Rail-appen inneholder all nødvendig funksjonalitet for effektiv layout, måling og posisjonering av jernbanetraseer.Leica Captivate Rail-appen – bedre design og justering av jernbanetraseerUtstikking av innrettinger og kontroll av jernbanespor opp mot design

Leica Captivate Rail-appen består av to deler som er utviklet for ulike stadier av jernbanemålingene, og sikrer at du har de nødvendige digitale verktøyene tilgjengelige. Appens første del aktiverer utstikking og layout av nytt jernbanespor, mens den andre delen brukes til måling av jernbane og sammenligning opp mot design.

Leica Captivate Rail-appen er utviklet for å strømlinjeforme jernbanespesifikke måleoppgaver. For eksempel:

  • Måling av skinner med super-elevasjon av skinnene for å finne hellingskorrigerte forskyvningsverdier.

  • En rekke måleenheter kan kobles til Rail-appen, som automatisk bruker enhetsspesifikke innstillinger når de velges.

  • Arbeid med ulike designopplysninger for skinnene, inkludert senterlinje og skinne, kun senterlinje eller kun horisontal skinnetrasé.
Captivate-hurtigtips

Visste du at det finnes en enkel måte å lage rapporter om utstikkingspunkter på, direkte ute i felt? Export Cut Sheet-verktøyet i Captivate Rail-appen Toolbox gjør det mulig å eksportere data med ulike formateringer og ulikt innhold fra den samme jobben, direkte i felt. Selv om jobben kan inneholde ulike data (måledata, kontrolldata, utstikkingsdata), er det bare utstikkingsdata som er relevante for en slik rapport.

Funksjonen brukes enkelt ved å velge et navn, en avgrensning og hvorvidt du vil ta med overskrifter, og deretter velge innholdet til rapporten. Du kan lagre flere definisjoner og bruke dem etter behov.Leica Captivate feltprogramvare er fullt kompatibel med:RessurserLeica Captivate datablad

Datablad som viser de viktigste funksjonen og enheter som støttes av Leica Captivate feltprogramvare for landmålere.
Datablad som viser de viktigste funksjonen og enheter som støttes av Leica Captivate feltprogramvare for landmålere.

Forbedring av jernbaneinfrastrukturen i en hovedstad

Prosjektplanleggerne i et prosjekt med utvidelse av jernbanenettverket trengte topografiske måledata og punktskyer for å kunne designe en optimal jernbaneinfrastruktur. En leverandør av landmålingstjenester ble engasjert for å levere måledata fra løsninger i den nye Captivate-produktserien, noe som viste seg å være uvurderlig for oppdraget.
Prosjektplanleggerne i et prosjekt med utvidelse av jernbanenettverket trengte topografiske måledata og punktskyer for å kunne designe en optimal jernbaneinfrastruktur. En leverandør av landmålingstjenester ble engasjert for å levere måledata fra løsninger i den nye Captivate-produktserien, noe som viste seg å være uvurderlig for oppdraget.

Forbedre landmålingsferdighetene innen jernbaneinfrastruktur

Enten du er en erfaren landmåler eller nettopp har kommet i gang med dine første landmålingsprosjekter, kan du levere måleresultater etter de høye standardene som kreves ved design, bygging og vedlikehold av jernbaner og tunneler.
Enten du er en erfaren landmåler eller nettopp har kommet i gang med dine første landmålingsprosjekter, kan du levere måleresultater etter de høye standardene som kreves ved design, bygging og vedlikehold av jernbaner og tunneler.


Ønsker du å snakke med en ekspert på Leica Captivate?