Overvåkingsløsninger for landmålere

Den beste sensoren til overvåking

Overvåking kan starte med enkle, manuelle løsninger, som siden oppskaleres til mer komplekse, automatiserte løsninger. Leica Geosystems' overvåkingsløsninger kan kombinere geodetiske, geotekniske og meteorologiske sensorer for å få pålitelige, presise data og sikre dataoverføring med avansert behandling, analyse, rapportering og visuell visning.

Enten det gjelder permanente eller midlertidige installasjoner, kan løsningene våre enkelt skaleres fra enkle, manuelle systemer til omfattende overvåkingsprosjekter i sanntid ved å bygge ut oppsettet med maskinvare og programvare fra Leica Geosystems' og IDS GeoRadars overvåkingsløsninger. Med egen maskinvare, som totalstasjoner, digitale nivellere, GNSS-mottakere, GNSS-antenner, hellingssensorer, radar, meteorologiske sensorer og programvare, kan våre overvåkingsløsninger tilpasses for å overvåke alle typer menneskelig aktivitet eller naturlige prosesser.

Se nettseminaret nedenfor om hvordan avansert programvare og totalstasjoner til overvåking tilbyr en komplett løsning tilpasset ulike prosjekter.

Start enkelt med manuell monitorering

Manuelle monitoreringsrutiner ved regelmessig eller periodisk monitorering kan utføres av en hvilken som helst landmåler som kan ta målinger med måleutstyr. Landmålere kan starte med manuell monitorering med stort sett det samme måleutstyret som brukes ved vanlig landmåling. Denne typen monitorering krever at landmåleren besøker stedet hver gang målingene skal utføres. Når måledataene er behandlet og analysert, lages det en manuell rapport, som sendes til kunden.

Vil du starte med monitorering? I bloggen nedenfor beskriver vi overgangen trinnvis fra landmåling til monitorering.

Utvid med halvautomatisert overvåking

Det er enkelt å oppskalere til halvautomatisert overvåking, eller kampanjeovervåking. Alt du trenger er en Leica Geosystems totalstasjon og appen TPS Monitoring. Når måleutstyret først er satt opp, kan landmålere foreta helautomatiserte målinger. Deretter kan dataene overføres til skyen via nettet for gjennomgang, som en del av datainnsamlingen.

Med egne tjenester og programvare for overvåking kan landmålere enkelt overføre data til gjennomgang og behandling før rapportene opprettes automatisk. Leica Geosystems' app, TPS Monitoring, er en Viva- eller Captivate-app der du kan automatisere innsamling av måledata, forbedre kvalitetskontroll og -sikring med automatisering og laste opp til GeoMoS Now! Survey Edition direkte fra felten. GeoMoS Now! Survey Edition er en brukervennlig, nettbasert tjeneste der landmålere enkelt kan vise og publisere profesjonelle data fra kampanjeovervåking.

Få oversikt over Leica Geosystems' nettbaserte analyse og visualisering til overvåkingsprosjekter – GeoMoS Now! Survey Edition.  

Tilby automatisert overvåking i sanntid

Med egen, automatisert overvåkingsprogramvare kan landmålere registrere, behandle og overføre data, alt i sanntid og med mulighet for å opprette rapporter automatisk. Automatisert – eller kontinuerlig – overvåking kan enkelt settes opp og konfigureres av landmålere som etter opplæring kan utføre målinger med måleutstyr.

Med spesifikt måleutstyr, som Leica TM60 totalstasjon til overvåking og GeoMoS-programvareserien, kan landmålere oppskalere til automatisert overvåking med minimalt med opplæring eller ekstra ressurser. Med GeoMoS overvåkingsprogramvare kan landmålere samle inn og automatisk behandle overvåkingsdata, mens GeoMoS Now! brukes til å analysere, visualisere og publisere dataene på nettet.

Leica Geosystems' overvåkingsløsninger tilbyr smidig integrering av maskinvare og programvare. Brukervennlig med intuitiv installering, og med sensorer som enkelt kan kobles til skyen eller lokalt installert GeoMoS programvare, som øyeblikkelig varsler deg ved bevegelser og endringer. Den omfattende visuelle fremstillingen av resultatene er alltid lett tilgjengelig via nettleseren på en mobil enhet, noe som optimaliserer driftskostnadene og tidsforbruket til landmålerteamet.

Se hvordan totalstasjoner til overvåking, 4500 prismereflektorer og en rekke andre geotekniske sensorer er tatt i bruk på den nye metroen i Sydney i Australia.

Bruk landmålekunnskapen din til å starte med overvåking

Landmålere er allerede eksperter på de fleste teknikkene som brukes ved overvåking av konstruksjoner. Eksperter innen overvåking og landmåling arbeider med dimensjoner eller koordinater, bruker måleutstyr (TPS/GNSS/nivellere) og tilsvarende måleteknikker, har tilsvarende feilkilder og produserer data for visualisering. Innen overvåking ligger imidlertid fokuset på å måle definerte punkter på en gjenstand gjentatte ganger på samme måte, og observere hvordan målingene endres over tid.

Landmålere er dyktige til å analysere måledata, lage rapporter og levere de mest nøyaktige målingene, og passer derfor perfekt til denne oppgaven. Finn ut hvordan du kan tilby nøyaktigheten som trengs til overvåking med et av våre kurs. Snakk med en av våre eksperter for å finne den beste løsningen for deg.

Forbedre ferdighetene dine

Lær ferdighetene du trenger for å bli mer effektiv og gripe forretningsmulighetene. Utnytt muligheten til å tilby bedre, raskere og mer spesialiserte tjenester til kundene dine.
Lær ferdighetene du trenger for å bli mer effektiv og gripe forretningsmulighetene. Utnytt muligheten til å tilby bedre, raskere og mer spesialiserte tjenester til kundene dine.