Data Processing Software

Leica Infinity

Den intuitiva kontorslösningen för att hantera mätdata

Leica MultiWorx för AutoCAD

AutoCAD-mjukvara för bearbetning av scannade data.

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.

Leica Geo Office

Powerful office software to manage and process survey data.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.