Kampanjer & Lokal Reportasje

Reality Capture for Construction and Engineering

Reality Capture til bygg og anlegg

Digitale arbeidsmetoder kan sikre økt produktivitet, minimal risiko og lavere kostnader for bygge- og infrastrukturprosjekter. Med BIM-modeller kan vi effektivisere arbeidsflyter og samarbeid mellom alle interessenter, deriblant arkitekter, ingeniører og byggentreprenører, slik at prosjektet fullføres til tiden og innenfor budsjettet.

NO_Thumbnail_Artikel-Georadar-Dagfinn_2020

PÅ JAKT ETTER RØR OG KABLER

Kan hindre tusenvis av graveskader: Georadar viser hva som ligger under veien.
Skanner gatene med georadar. Det kan være med på å forhindre tusenvis av grave-skader hvert år.

one for all mc1 leica panel programvare maskinstyring

Leica Machine Control - One For All

En ny generasjon maskinstyring er her.

Overgangen til Digital Byggeprosess