Måleplattformer

Leica Pegasus TRK

Leicas Pegasus TRK-løsning tilbyr autonom, intelligent og enkel mobil kartlegging, og kommer til å forvandle den mobile kartleggingen med neste generasjon kunstig intelligens.

Leica Pegasus Backpack

Leica Pegasus:Backpack

Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.

Contact us about Mobile Mapping Solutions

Get in contact with us for more information about our mobile mapping solutions.
Get in contact with us for more information about our mobile mapping solutions.

Leica Pegasus:Backpack Webinar

Learn how this wearable platform captures and calibrates imagery with point cloud data even in GNSS-denied areas.

Learn how this wearable platform captures and calibrates imagery with point cloud data even in GNSS-denied areas.

Stories & Insights

Discover how mobile mapping technology enable our customers to regularly capture and digitise changing environments in 3D.
Discover how mobile mapping technology enable our customers to regularly capture and digitise changing environments in 3D.

Reality Capture Nyhetsbrev

Abonner på vårt globale nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på de siste Reality Capture-nyhetene.
Abonner på vårt globale nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på de siste Reality Capture-nyhetene.