Kvalitetsinstrumenter til Fagskolen Oslo

Fagskolen, RTC360, BLK360, MS60, GS18i

– Samarbeidsavtalen mellom Fagskolen Oslo og Leica Geosystems AS sikrer at studentene våre får opplæring i bruk av avansert og moderne landmålerutstyr fra verdens ledende leverandør av presise instrumenter, sier faglærer David Bakken.

Sammen med faglærerkollega Steffen Hamborg ved Fagskolen Oslo gleder han seg til å vise studentene alle de nye instrumentene som skolen har anskaffet fra Leica Geosystems. David Bakken har vært prosjektleder for å etablere den nye linjen på fagskolen, BIM anlegg og infrastruktur. Av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning har de fått støtte til å etablere den nye linjen, samt til lokaler og utstyr på Kuben yrkesarena, der fagskolen holder til.

– Prosessen har pågått i to år. Leica Geosystems var med i anbudsprosessen hele tiden. Den nye linjen har 20 studenter, men det er til sammen over 400 studenter på fagskolen som vil ha glede av utstyr som dette. I alt 60 BIM-studenter ved Fagskolen Oslo får nå en instrumentpark som gjør det mulig å jobbe med modulbasert geometri, og all den informasjon som vi kan tilføre geometrien med. Bygg- og anleggsbransjen krever at man jobber modulbasert, der all informasjon ligger i 3D-modellene, sier de to faglærerne.

 

Stort pluss

Hos Leica Geosystems på Kalbakken i Oslo pakker de to faglærerne opp de nye instrumentene fagskolen har kjøpt; Leica RTC360 3D laserskanner, multistasjonen Leica Nova MS60, nettbrettet Leica CS35 og GNSS RTK-landmåleren Leica GS18 I, samt den hendige bildelaserskanneren Leica BLK360. I tillegg følger det med alt av nødvendig programvare. Med i utstyrsleveransen er også feltkontrolleren Captivate Leica CS20, som leveres senere.

Fra før av har fagskolen utstyr og instrumenter som er 15-20 år gammelt, og som ikke er blitt kalibrert på noen år.

– For årets studenter og fremtidige søkere til skolen er det et stort pluss at de kan få erfaring i bruk av det samme avanserte og moderne utstyret de møter når de kommer ut i arbeid. For fremtidige arbeidsgivere er det også positivt at studentene kan settes i arbeid fra dag én i bruk av instrumenter de fortrolig med, sier Bakken og Hamborg.

– For Leica Geosystems er det viktig å få en så fin anledning til å vise studentene hvilke kvalitetsprodukter de kan jobbe med. I byggenæringen stilles det stadig større krav til kompetanse innen datahåndtering og 3D-modellering. Nå møter de fremtiden allerede i klasserommet på Oslo fagskole og blir vant til at alle byggetegningene ligger i 3D-modellene, sier salgsingeniør Geomatics, Shiar Baban i Leica Geosystems.

Fagskolen, RTC360, BLK360, MS60, GX18i ,Leica geosystems

Kunder, leverandører og instrumentene, fra venstre, salgsingeniør Geomatics, Henrik Aulie Søvik, faglærer David Bakken, salgsingeniør Geomatics, Shiar Baban og faglærer Steffen Hamborg.

Utvikling av kompetanse

Det var fra høsten 2020 at Fagskolen Oslo opprettet det nye studiet for BIM-teknikere med spesialisering innen anlegg og infrastruktur. Fra før av har Fagskolen Oslo en BIM-linje for konstruksjon, beregnet på håndverksfagene, og en teknisk linje for elektrikere, rørleggere og ventilasjon.

BIM-AI kompetanse er svært etterspurt i bygg- og anleggsbransjen. Bruk av landmålingsinstrumenter og opplæring i samhandlingsplattformer og digital dokumentasjon og overføring til instrumenter i maskiner er hovedfokuset i samarbeidsavtalen mellom fagskolen og Leica Geosystems. Partene vil samarbeide om utvikling av kompetanse og undervisning i bruk av landmålingsinstrumenter. Leica Geosystems vil bidra med lån av instrumenter og bistå med instrumentkompetanse under feltøvelser.

 

Simulatorundervisning

– Avtalen sikrer at Fagskolen Oslo vil holde en svært høy kvalitet på undervisningen av BIM-teknikerne på dette studiet, sier de to faglærerne David Bakken og Steffen Hamborg.

En stor fordel de trekker frem med instrumentleveransen fra Leica Geosystems, er tilgangen på programvare.

– Skolen har ikke muligheter til å kjøpe instrumenter til hver enkelt student. Men nå kan studentene laste ned programvaren og simulere instrumentene på sin egen pc. De kan planlegge og kontrollere jobbene med bruk av simulatorene, som om de hadde hvert sitt instrument. Studentene blir fortrolig med bruk av avanserte instrumenter når de kan arbeide med simulatorundervisning.

Fagskolen Oslo gleder seg til samarbeidet med Leica Geosystems fremover. Skolen ønsker å være en viktig bidragsyter for kompetanseheving av dagens og morgendagens arbeidere i bygg- og anleggsbransjen, avslutter Bakken og Hamborg.

 

 

Den nye instrumentparken til Fagskolen Oslo:

Leica RTC360 3D

Leica RTC360 3D reality capture-løsning gjør det mulig for brukerne å dokumentere og registrere miljøer i 3D, forbedre effektiviteten og produktiviteten i felten og på kontoret gjennom rask, brukervennlig, nøyaktig og bærbar maskinvare og programvare. RTC360 3D-laserskanneren er en profesjonell løsning for håndtering av komplekse prosjekter med nøyaktig og pålitelig 3D-gjengivelse og kartlegging av mulighetene på alle anlegg.

 

 • RTC360-løsningen er en flyttbar løsning med høy automatiseringsgrad, som er designet for maksimal produktivitet. Løsningen kombinerer RTC360 med en avansert 3D-laserskanner og mobilappen Leica Cyclone FIELD 360 for automatisk registrering av skanninger i sanntid, samt kontorprogramvaren Leica Cyclone REGISTER 360, slik at du kan integrere 3D-modellen sømløst i arbeidsprosessen. 
 • Du kan foreta skanninger med svært detaljerte HDR-bilder (High-Dynamic Range) på under to minutter. 
 • Automatisk registrering av bevegelsene dine fra stasjon til stasjon for forhåndsregistrering av skanninger i felten uten manuelle inngrep.
 • Utvid datainnhentingen med informasjonstagger som viser muligheter for bedre planlegging, gjenspeiler de virkelige forholdene på anlegget og styrker teamets kunnskaper om forholdene.
 • Registrerte data kan publiseres direkte fra Cyclone FIELD 360 til Leica TruView Cloud, slik at prosjektinformasjonen raskt kan deles før den importeres og registreres.

 

Leica Nova MS60

Med den nye versjonen av Leica Nova MS60, verdens første MultiStation, kan du utføre alle landmålingsoppgaver med ett instrument. Det hever nivået på sensorfusjon ved å kombinere:

 

 • De mest avansert totalstasjonfunksjonene
 • 3D-laserskanning, slik at du kan skanne opptil 30 000 punkter per sekund
 • GNSS-tilkoblingsmulighet
 • Digital bildebehandling

 

MS60 leveres med Leica Captivate, en fast installert programvare med brukervennlige apper som hjelper deg med alle landmålingsoppgavene dine. Arbeidet effektiviseres ytterligere med MS60 sin funksjon Dynamic Lock, i tillegg til den nye og banebrytende funksjonen for oppsettsassistent, AutoHeight, som gjør oppsettet enda raskere og mer nøyaktig med bare et tastetrykk.

Til dette bruker du Leica Nova MS60:

 • Flatemodeller og volum innen bygg og anlegg samt gruvedrift: hauger med gråberg og materialfylling, DTM-oppretting og kontroll av flatemodeller, materialtykkelse, sprengningsflater og bakkenivåer.
 • Analyse av komplekse konstruksjoner og gjenstander innen prosjekter for anlegg, marin bruk samt rør og kabler: målkontroll, eksisterende anlegg og oppføringer.
 • Mål av bygninger og konstruksjoner: analyse av brotilstand/klaring, BIM og eksisterende anlegg.
 • Arbeid på fasader, oppriss og historiske bygninger: lage tradisjonelle fasadedata, 3D-modeller og fotografisk dokumentasjon.
 • Tradisjonelle topografiske målinger til landmåling og kartlegging: lage tradisjonelle data som 2D-kart eller 3D-modeller.
 • Overvåking av målinger og analyse av grunnen og konstruksjoner: periodiske eller målinger i sanntid av broer, demninger, bygninger samt jord, is og snø.

 

Leica CS35

Leica CS35 har en slank og robust utforming og høy ytelse som gjør at du kan arbeide raskt og komfortabelt. Du kan behandle data på en helt ny måte med den store skjermen som er lett synlig under alle forhold. Leica CS35 kjører Windows, og du får plass til hele kontoret i ett instrument og full mobilitet som ekstra bonus. 

Du kan fordype deg i dataene og bruke ytelsen til å håndtere alle jobber med dette nettbrettet, som er utstyrt med:

 • Bredere 10,1-tommers skjerm
 • Intel ® Core™ prosessor
 • Turbo Boost
 • Leica Captivate-programvare installert

 

Når du arbeider med en CS35 koblet til en Leica Viva eller Nova totalstasjon, kan den robotiske rekkevidden nesten fordobles med radioenheten CTR35.

 

 

Leica GS18 I

Leica GS18 I er en allsidig GNSS RTK-rover for landmåling med visuell posisjonering. Designet for landmålere for enkel og presis GNSS rover-måling av punkter som ikke kunne måles tidligere. Nå kan du raskt gjenskape anlegget i bilder, og måle punkter ut fra bildene enten ute i felten eller på kontoret. 

Visuell posisjoneringsteknologi med kombinasjonen av GNSS, IMU og kamera gir en kraftfull GNSS RTK-rover som gjør at du kan måle det du ser. GS18 I har all funksjonaliteten fra Leica GS18 T: i tillegg til visuell posisjonering, og brukeren kan for eksempel kartlegge punkter med skråstilt eller vatret stang.

 • Mer effektiv og enklere måling av punkter uten klar sikt mot himmelen.
 • Med en GNSS-rover kan du fange inn punkter som ikke var tilgjengelige tidligere.
 • Mer fleksibilitet og bedre kontroll uten behov for tidkrevende tilleggsutstyr.
 • Kartlegg hundrevis av punkter med landmålingspresisjon på bare noen minutter.
 • Fang inn området raskt og bestem senere hva som skal måles – selv om det kartlagte området blir endret eller fjernet. 
 • Trykk på et bilde ute i felten eller på kontoret for å måle et punkt.
 • Rask og grundig, slik at alle detaljer blir registrert.

 

Leica BLK360

Dette er den minste og letteste bildelaserskanneren på markedet, uten at hverken størrelsen eller vekten har redusert den ypperste Leica-kvaliteten.

Leica BLK360 fanger inn verden rundt deg med fullfarge-panoramabilder i overlegg på en punktsky med høy presisjon. BLK360 er lett å bruke med bare et knappetrykk, og er den minste og letteste enheten av denne typen. Alle som kan betjene en iPad kan nå fange inn verden rundt seg med høyoppløste 3D-panoramabilder. 

Med mobilappen Leica Cyclone FIELD 360 streamer BLK360 bilde- og skydata til en iPad eller endelige prosjektdata til Cyclone REGISTER 360 eller Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) via wi-fi. Begge programvaretilbudene har automatiserte arbeidsprosesser, og det du velger, gjør reality capture-prosessen ekstremt strømlinjeformet i kombinasjon med BLK360. Dette åpner muligheten for at reality capture-teknologi kan brukes av mennesker uten landmålerbakgrunn. Enkel eksport av LGS- eller RCP-filer gjør det enkelt og effektivt å jobbe med punktskydata i Leica Geosystems og Autodesk-programvarepakker, slik at bruker mindre tid på å behandle data og mer tid på å levere meningsfulle leveranser.

 

Leica CS20

Leica CS20 kontroller har robust utforming og høy ytelse, og kombinerer utmerket kontroll og praktisk bruk med full mobilitet. Du kan behandle data på touch-skjermen, mens en enestående 3D-visning hever skanneopplevelsen medLeica Viva GNSSog Leica Nova.

Med CS20 har du full kontroll, og kan ta med hele kontoret når du er på farten. Den intuitive brukeropplevelsen gjør målearbeidet til en fornøyelse.

 • Red Dot-prisbelønt produktdesign
 • Integrert DISTO™ for presis elektronisk avstandsmåling
 • Radio og antenne for styring av totalstasjonen med lang rekkevidde

Utstyrt med den revolusjonerendefeltprogramvaren Leica Captivate, som fanger inn og håndterer komplekse data med et enkelt sveip. Du kan gjøre komplekse data om til svært realistiske og anvendelige 3D-modeller. Med apper som er enkle å bruke og kjent berøringsteknologi, blir alle former for måledata og plandata vist i alle dimensjoner. Leica Captivate dekker en rekke industrisektorer og bruksområder med noen enkle bevegelser, enten du arbeider med GNSS, totalstasjoner eller begge deler.

 

 

RTC360. BLK360, MS60, GS18i

Dette er instrumentene som fagskolen Oslo har kjøpt, fra venstre: Leica RTC360 3D Reality Capture Solution, Leica Nova MS60 multistasjon, Leica GS18 I med nettbrettet Leica CS35 og Leica BLK360 bildelaserskanner nederst til høyre.

 

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.