Systemer og monitorering

Leica Viva SmartPole

Leica SmartPole

Full frihet for enkelt bytte mellom GNSS og TPS.

Leica Viva SmartStation

Leica SmartStation

Totalstasjonens posisjon fastslås enkelt med GPS.

WiSenMeshWAN Wireless Geotechnical Monitoring Systems

Geotekniske sensorer

Automatisert geoteknisk sensormåling og datainnsamling

Leica ComBox60 sett forfra

Leica M-Com

Plug and play-kommunikasjonsløsning for monitorering.

WiSenMeshWAN trådløse geotekniske overvåkingssystemer

Monitorering: Trådløse geotekniske monitoreringssystemer

Automatisert geoteknisk sensormåling og datainnsamling

Leica Nivel 210/220

Monitorering: Leica Nivel210/220 hellingssensor

Presisjonsmåling av hellingsvektor og temperatur.

Leica ComBox60 sett forfra

Monitorering: Leica ComBox60

En intelligent, autonom enhet for kommunikasjons- og strømstyring.

Leica Mcom Callout

Monitorering: Leica ComGate20

Kommunikasjonsenhet for monitorering, for sømløs og fremtidssikker integrering med Leica GeoMoS monitoreringsløsninger

Ny bransjeside på siden for Rendyrket landmåling

Gjør deg kjent med våre nye landmålingsløsninger for å få fart på virksomheten, og utforsk våre alternativer for å forbedre egne eller teamets måleferdigheter og få de siste nyhetene. Besøk vårt nye bransjenettsted. 
Gjør deg kjent med våre nye landmålingsløsninger for å få fart på virksomheten, og utforsk våre alternativer for å forbedre egne eller teamets måleferdigheter og få de...

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.