Leica GNSS-utstyr brukes i spennende bærekraftig forskningsprosjekt

NIVA miljøforskningsinstitutt bruker Leica utstyr i et forskningsprosjekt kalt SeaBee

NIVA_Seabee_project_teaser_GS18T_GNSS_Zeno

NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) er et miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål som bruker Leica GNSS-utstyr i et spennende flerårig forskningsprosjekt kalt SeaBee. I juni i fjor dro et forskerteam fra NIVA ut i felten rundt Oslofjord- og Stavernregionen for innsamling av data til prosjektet, og salgsingeniør Henrik Aulie Søvik i Leica Geosystems møtte dem ute i felt en sommerdag i Larvik.

SeaBee er et stort kartleggingsprosjekt som har som mål å utvikle en verktøykasse for kategorisering og vurdering av kystnære og grunne marine habitater. I dette tilfellet var sjøgress av spesiell interesse og er av habitatene som vil bli kartlagt på bestemte steder rundt norskekysten. Det benyttes en rekke ulike datafangstmetoder for å hente inn data, deriblant drone med multispektralt og RGB kamera, kartlegging av sjøbunn og vannkvalitet med fjernstyrt båt, og ikke minst GNSS-målinger (punktmåling og terrengprofilering) av terreng og sjøgressforekomster. Posisjonsdata fra GNSS blir fasiten for terrengets utforming og sjøgressets posisjon. All innsamlet data mates inn i algoritmer, og målet er å til slutt kunne utvikle en verktøykasse med ulike metoder for kartlegging av hva som finnes under vann.

Kartleggingen av sjøgressforekomster er viktig fordi sjøgress binder opp og lagrer store mengder CO2, og til slutt blir mat for fugler og mikroorganismer når sjøgresset etter hvert skylles på land og brytes ned.

NIVA_Seabee_project_thumbnail1_GS18T_GNSS_Zeno

F.v.: Hege Gundersen, Trine Bekkby og Kasper Hancke.

 

Henrik på Leica Geosystems forteller at NIVA i juni 2021 investerte i den interessante kombinasjonen av Leica GS18T og Zeno Tab 2 med Zeno Mobile. «De er blant de første i landet som benytter seg av Captivate/Zeno-integrasjonen. Denne kombinasjonen på tvers av produktsegmenter sørger for at NIVA får nytte av både GS18T sin tiltfunksjon og kraftige ytelse sammen med brukervennligheten til Zeno Mobile» forteller Henrik.

Langs kysten i Norge vil man iblant møte områder uten mobildekning, og NIVA vil da kunne ta i bruk Smart Positioning-funksjonen i Zeno Mobile som lar brukeren måle inn punkter uten fix som i ettertid prosesseres automatisk. På den måten unngår man tidkrevende og kostbare lokale basesystemer.

NIVA_Seabee_project_thumbnail3_GS18T_GNSS_Zeno

Hege Gundersen er i gang med å logge punkter med GNSS. I bakgrunnen jobber RobOtto med prøvetakning. 

 

For å danne et nøyaktig bilde av virkeligheten er det nødvendig å kunne stedfeste både sjøbunn og undervannsvegetasjon. Utstyrt med brystvadere og Leica GNSS innhentet forskerne både terrengprofiler av sjøbunnen og posisjon på sjøgress og annen marin vegetasjon med centimeters nøyaktighet. Siden GS18T korrigerer for hellingsvinkelen, kan teamet være helt sikre på at målingene er korrekte uten å måtte holde øye med nivellerboblen.

For å samle inn data til prosjektet har forskerne en rekke verktøy tilgjengelig; overvannsdronen RobOtto samler inn vannprøver og annen informasjon om sjøbunn og vegetasjon, en drone med multispektralt og RGB-kamera fotograferer de aktuelle områdene og GNSS-utstyr fra Leica sørger for å danne en fasit over terrenget.

NIVA_Seabee_project_thumbnail2_GS18T_GNSS_Zeno

Etter hvert vil forskerne ha samlet inn nok data om marin vegetasjon, sjøbunn og vannkvalitet til å utvikle en rekke verktøy for kartlegging av sjøgress, og til slutt håper de å ha utviklet et system som lar dem fly over et ukjent område med drone og så automatisk vite hva som er under overflaten.

 

Les mer om SeaBee prosjektet på: Seabee.no

Les mer om Leica GS18T: Leica Gs18 T

Les mer om Leica Zeno: Leica Zeno Mobile

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.