Monitoreringsmätning ger full koll på känslig mark när centrala reningsverket i Kristianstad byggs ut

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

För att Kristianstad ska kunna växa och möta framtidens behov sker en stor om- och utbyggnad av kommunens centrala avloppsreningsverk. I det pågående grundläggningsarbetet finns flera utmaningar, till exempel går flertalet befintliga rör och avloppsledningar i den känsliga marken som måste pålas. För att övervaka markrörelserna utför mätkonsultföretaget Mätrix monitoreringsmätning med utrustning från Leica Geosystems.

Några hundra meter från reningsverket i Kristianstad ligger Sveriges lägsta markpunkt: 2,32 meter under havsytan.
– Den låga nivån gör att markförhållandena vid byggarbetsplatsen är en av Sveriges sämsta, berättar Evelina Nilsson, mätkonsult, VD och grundare av Mätrix som har basen i Svängsta.

Eftersom marken är så dålig innebär det att pålning måste ske. Närmare 1500 betongpålar ska slås ned på ett område där befintliga rör, ledningar och konstruktioner redan finns. När en så omfattande pålning utförs krävs noggranna kontroller. Massförflyttningen i marken kan orsaka rörelser och sättningar i omgivningen som kan vara förödande amt bidra till stora kostnader.

Hög kvalitet i resultatet genom monitorering

– När vi fick mätningsuppdraget utvärderade vi ett antal möjliga lösningar för hur övervakningen skulle kunna utföras. Vi kom fram till att manuell mätning inte skulle ge ett tillräckligt omfattande resultat jämfört med monitoreringsmätning eftersom så många mätpunkter behövde följas kontinuerligt, med täta intervaller och under relativt lång tid, förklarar Evelina.

I samråd med Frederick Somerville, Technical support inom Geomatics vid Leica Geosystems, skapades en anpassad monitoreringslösning där grunden blev totalstationen Leica Nova MS50, fyra Leica Viva GS14 GNSS-antenner som Mätrix redan ägde, en ny ComBox för dataöverföringen samt mjukvarorna Leica GeoMoS som styr mätningen och Leica GeoMoS Now som analyserar data.

Utöver detta monterades ett flertal lutningsgivare, Leica Nivel 220, på några av de omgivande byggnaderna vid arbetsplatsen för att kontrollera eventuell påverkan. Givarna är väldigt känsliga, toleransen är 0.0047 mm/m och de ger en mycket tidig indikation om något händer med lutningen på objekten där de monterats.

– Inledningsvis mätte vi på samma sätt dygnet runt men då pålningsarbetet visade sig ge för mycket störningar i totalstationsmätningen valde vi under dagtid att bara använda den kompletterande metoden med lutningsgivarna. Vi har ställt in dem att skicka data var tredje minut och dessa lutningsgivarna ger utslag och larmar om något sker utanför gränsvärdena, berättar Evelina.

– Tack vare lösningen kan vi uppfylla beställarens krav på noggrannhet och dessutom få en daglig automatiserad redovisning, tillägger hon.

Vad har resultatet blivit av monitoreringen?
– Mätningarna har visat att rörelser finns i marken men att de är hanterbara och inte så stora som man befarade från början. Hade vi inte utfört mätningen skulle ingen vetat säkert utan bara gått på antaganden. Tack vare mätningen har pålningen kunnat ske på ett kontrollerat sätt och alla har känt sig trygga med att ha koll på läget.

Monitoreringsmätningens mätdata håller dessutom hög kvalitet och ger mycket information.
– Genom monitoreringen kan vi göra åtskilliga mätningar på samma punkter varje natt. Med manuell mätning hade vi hunnit mäta alla punkter men bara någon enstaka gång. Vi hade inte fått samma breda underlag att utgå ifrån, säger Evelina.

Med hjälp av GeoMoS-mjukvarorna åskådliggörs all data visuellt.
– Med GeoMoS Now kan grafer och rapporter enkelt skapas till alla inblandade i projektet och blir basen till ett bra analysunderlag som gör att vi kan komma med förbättringsförslag och geoteknikerna kan använda underlagen inför beslut.

Sparade kostnader åt kunden

En annan konkret och positiv effekt av mätningarna var att den från början projekterade pålningsmetoden kunde verifieras. Som reserv fanns en dyrare pålningsmetod som skulle tillämpas om marken rörde sig mycket. Tack vare monitoreringens resultat behövdes inte det och en fördyring kunde undvikas.

Ett annat exempel var att den stora 1200 mm-ledningen som likt en pulsåder transporterar allt vatten från en del av reningsverket till en annan, kunde säkras.
– Hade det uppstått ett brott på ledningen på grund av en sättning hade det varit en katastrof och hela verket hade behövt stängas. Nu kunde våra mätningar följa rörelserna och visa att den risken inte fanns.

Prisvinnande nytänkande och ungt mätkonsultföretag

Mätrix är ett ungt företag som grundades av Evelina Nilsson 2014 då hon var 23 år. Idag är de fem medarbetare och på väg att rekrytera ytterligare två. Under 2020 kom Mätrix på en nationell tredje plats i tävlingen Årets Unga Företagare som anordnas av branschorganisationen Företagarna.

Företaget profilerar sig med hög kunskapsnivå, nytänkande och förstklassig service. Evelina arbetade under ungdomsåren inom handeln och har därför med sig servicen i ryggmärgen.  

– Kundservice är jätteviktigt och vi tänker hela tiden på kundernas behov. Vi vill vara nytänkande i en traditionell bransch och strävar alltid efter att leverera tjänster med rätt kvalitet, rätt omfattning och i rätt tid. Vi har kul på jobbet och arbetar nära varandra, bollar lösningar, idéer och täcker hela tiden upp när det behövs, säger hon.

Gillar noggrannheten
Mätrix arbetar främst med mätningsuppdrag vid byggnadsproduktion och anläggningsprojekt med betong. Det innebär bostäder, fastigheter, industribyggnader och idrottsanläggningar.
– Vi utför mycket precisionsmätningar och har nischat oss mot uppdrag där det är särskilt viktigt med noggrannhet och där det krävs att man tänker till lite extra. Vi gillar att jaga de sista millimetrarna. Personligen tycker jag att det är som roligast när det får ta lite extra tid för att få allt rätt. Det tillfredsställer mitt ordningssinne, berättar Evelina.

All mätningsutrustning som Mätrix använder kommer från Leica Geosystems och de har ett CCP-supportavtal med nivå Basic.
– Vi har valt att köpa allt från Leica Geosystems eftersom utrustningen håller högsta kvalitet men även att de håller en väldigt hög servicenivå. Jag tycker att de har ett unikt personligt bemötande och de vill hela tiden ge sitt yttersta för oss som kund oavsett om det gäller att hitta nya lösningar, ta hand om supportärenden eller pussla för att ge snabbast möjliga hjälp på plats.

Kommer ni att fortsätta med monitoreringsmätning?
– Monitoreringsmätning i Sverige är på frammarsch. Många tror att projekten måste vara stora för att det ska vara användbart. Men jag ser att det finns stora mervärden även i mindre projekt, säger Evelina.

– Det är helt klart en tjänst som vi på Mätrix kommer att vilja utveckla. Det är ett bra komplement inom området för kontrollmätning som känns spännande.


Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.