Geomatikkstudentene på NTNU har alltid de nyeste verktøyene for hånd

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har mye utstyr fra Leica Geosystems til geomatikk-studiene. For at utstyret holdes oppdatert har universitetet en support- og serviceavtale, også kalt CCP (Customer Care Package).

NTNU Gjövik CCP-avtale

Oppdatert utstyrspark

Tormod Urke er for tiden utstyrsansvarlig for geomatikk-inventaret, som brukes av bachelorstudentene. Han er universitetslektor og har tidligere jobbet med offshore dronefotogrammetri og terrestrisk laserskanning for å etablere terrengmodeller. Han har en mastergrad i geomatikk fra Universitet i Oslo. I dag underviser han de rundt 30 bachelorstudentene på Gjøvik i stikking, laserskanning og andre geomatikk-fag. Studentene har fri tilgang på utstyret fra Leica Geosystems, som de bruker fra første til siste semester i praktiske oppgaver.

"De begynner allerede første semesteret med introduksjonsemner, hvor de lærer å bruke GNSS og niveller. Deretter kommer landmåling, så videre til stikking og totalstasjon. Det siste året lærer de bakkebasert laserskanning", sier Urke. Geomatikk-linjen har flere GNSS-antenner (GS16 og GS18), totalstasjoner (TS16 og MS60) og laserskannere (P40 og noen andre de kan låne ved behov) fra Leica Geosystems.

I tillegg til å lære hvordan man anvender instrumentene, får de innføring i forskjellige programvarer.  De får en høy kompetanse i digital arbeidsflyt når de er ferdig med bacheloren.

"Vi får gode tilbakemeldinger fra selskapene som ansetter", sier Urke. "Elevene får god teoretisk og praktisk erfaring og bruker de samme instrumentene og programvarene som man gjør i arbeidslivet. Utstyret vi har er fremoverlent og relevant. Det er viktig at vi har tilgang på moderne utstyr, som følger utviklingen."

”I tillegg”, sier Urke, - ”er kunnskapen de får overførbar til andre merker som brukes på arbeidsmarkedet. De lærer å bruke programmer som Leica Register, Leica Infinity, Gemini Terreng og Gisline, i tillegg til andre relevante programmer. Det er mye fokus på å lære åpne formater og tilegne seg god digital arbeidsflyt”.

Geomatikkstudent NTNU Gjövik


Viktig vedlikehold

For at utstyret alltid skal være oppdatert og følge utviklingen, har NTNU en CCP-avtale med Leica Geosystems. De får support over telefon eller mail, oppdatert programvare og firmware. I tillegg sendes alt utstyret til vedlikehold minst én gang i året. Erfarne teknikerne går nøye gjennom hvert instrument, oppdaterer firmware (kunden har mulighet å oppdatere firmware selv, hvis hen ønsker), kalibrerer verktøyet, smører tannhjul og bytter pakninger og andre slitedeler. Da vet elevene og lærerne at verktøyet er feilfritt, oppdatert og ikke minst - måler rett.

Hvert av instrumentene har et unikt serienummer og sin egen service- og supporthistorikk. Slik kan supportavdelningen til Leica fort finne frem til det gjeldende produktet, hvis det oppstår problemer senere.

NTNU har den såkalte ”Blå servicepakken”. For å lese mer om forskjellige typer CCP-avtaler kan du klikke på linken: Leica Geosystems CCP-avtale.

 

Mer enn service på utstyret

Urke påpeker at lærerne og elevene også har tilgang på hjelpemidler, litteratur og manualer fra Leica Geosystems sin MyWorld portal. Lærerne kan laste ned hjelpedokumentasjon og distribuere til elevene. De har god kvalitet og gjør det enkelt om man står fast eller bare trenger å komme i gang.

Ikke bare elever kan benytte seg av hjelpemidlene, Leica Geosystems har også mange nettbaserte kurs for kunder. Du kan lese mer om hvilke kurs Leica Geosystems kan tilby deg og dine kolleger her: Nettbaserte kurser fra Leica Geosystems

Det finnes en egen support-linje for geomatikk-utstyr og de gangene Urke har hatt behov for hjelp fra Leica, har han fått rask og effektiv hjelp.

Aftermarket Manager Runar Yri legger til at Leica Geosystems også gjennomfører personlige kurs og opplæring. Når de leverer instrumenter holder de en halv dags igangkjøring. De viser det viktigste med utstyret, for at kunden skal komme enkelt i gang. En såkalt leveranseopplæring.

 

Beste løsning for alle

Yri sier at en CCP-avtale er den beste løsningen for alle. Utstyret lever lenger og man forebygger unødvendig nedetid. De strekker seg langt for å bygge opp et partnerskap, der de hjelper kundene med det de trenger.

Ikke bare elevene gagner på å ha tilgang på oppdatert utstyr, men også bransjene elevene går ut i, da det er kort vei fra det de lærer på studiene til det de møter i arbeidslivet. Geomatikk og landmåling er sentrale temaer i alt som har med bygg og anlegg å gjøre. Elevene lærer seg teori og praksis for å bli fremtidens geomatikere. De vil møte mennesker i bransjen som bruker utstyret de har lært seg å bruke i studiene.

Les mer om NTNUs laboratorium for geomatikk: NTNU Geomatikklab


Nye Leica Nova MS60

Skann opptil 30 000 punkter per sekund med nye Leica Nova MS60 MultiStation.
Skann opptil 30 000 punkter per sekund med nye Leica Nova MS60 MultiStation.